Výzva skupiny sudcov z 26.9.2009

Podpísaní sudcovia všetkých stupňov súdov Slovenskej republiky :

pod vplyvom dlhotrvajúceho a neudržateľného stavu v slovenskej justícii, s pocitom zodpovednosti  za riadny výkon funkcie sudcu a súdnictva ako celku chceme verejne hovoriť o súčasných problémoch v súdnictve, hľadať účinné spôsoby ich nápravy a riešenia pre vytvorenie efektívneho a stabilného modelu slovenského súdnictva.

Naša analýza súčasných pomerov v súdnictve je prílohou tejto výzvy.

Doterajšie medializované upozornenia sudcov a otvorený list skupiny sudcov adresovaný zodpovedným ústavným činiteľom nenašli primeranú odozvu. Vážne zásahy do nezávislosti sudcov, ktoré  vyplývajú z pripojenej analýzy, nie sú vecou len dotknutých sudcov, ale celého sudcovského stavu, pretože u každého sudcu sa môžu nájsť dôvody, pre ktoré sa stane nepohodlným a žiadny orgán tohto štátu mu neposkytne potrebnú ochranu. Je súčasne problémom celej spoločnosti, pretože bez nezávislého súdnictva  nemôže ďalej existovať ani právny štát a tí čo ovládnu súdnictvo ovládnu aj všetky oblasti fungovania tohto štátu.

Apelujeme na celý sudcovský stav, širokú občiansku verejnosť, politikov, mimovládne organizácie, médiá, orgány Európskej únie a medzinárodnú sudcovskú organizáciu UIM, aby podporili našu snahu zmeniť existujúce pomery v súdnictve.

Zmenu a nápravu je možné len cez zmenu zákonov a prijatím ďalších účinných opatrení, a v dlhodobejšom horizonte zmenou Ústavy.

Za prioritné považujeme prijatie nasledovných legislatívnych zmien a opatrení :

Nevyhnutné systémové zmeny, ktoré je možné dosiahnuť len zmenou Ústavy, navrhujeme prijať na základe širokej odbornej diskusie sudcov, zástupcov moci zákonodarnej a výkonnej, a právnických profesií v záujme garantovania dlhodobo stabilného a vyváženého súdneho systému.Až naplnením týchto zásadných zmien je možné vytvoriť súdny systém skutočne zaručujúci naplnenie ústavného princípu, že v Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy oddelene od iných štátnych orgánov.

26. septembra 2009

Sudcovia:
1. Katarína Javorčíková, Krajský súd v Bratislave
2. Juraj Babjak, SOB, Krajský súd v Banskej Bystrici
3. Ľudmila Babjaková, SOB, Krajský súd v Košiciach
4. Štefan Baláž, Krajský súd Banská Bystrica
5. Daniela Baranová, Okresný súd Prešov
6. Ivan Bartek, Okresný súd Bratislava III
7. Peter Bebej, Okresný súd Dolný Kubín
8. Iveta Bebejová, Okresný súd Dolný Kubín
9. Igor Belko, Najvyšší súd SR
10. Eva Benčová, Okresný súd Banská Bystrica
11. Anna Benešová, Krajský súd v Bratislave
12. Daniela Bergerová, Okresný súd Bratislava V
13. Elena Berthotyová, Najvyšší súd SR
14. Matilda Bodnariková, Okresný súd Michalovce
15. Zoltán Boros, Okresný súd R. Sobota
16. Dušan Čimo, SOB, Krajský súd v Trnave
17. Ivana Dančová, Okresný súd Bratislava II
18. Jana Dubovcová, SOB, Okresný súd Banská Bystrica
19. Elena Ďuranová, Krajský súd Bratislava
20. Zuzana Ďurišová, Najvyšší súd SR
21. Anna Elexová, Najvyšší súd SR
22. Pavol Farkaš, Najvyšší súd SR
23. Miroslav Gavalec, Najvyšší súd SR
24. Richard Golis, Okresný súd Čadca
25. Peter Hatala, Najvyšší súd SR
26. Jana Henčeková, Najvyšší súd SR
27. Martin Holič, Okresný súd Galanta
28. Martina Hrušovská, Okresný súd Bratislava V
29. Eva Hudobová, Najvyšší súd SR
30. Andrej Chuda, Okresný súd Michalovce
31. Magda Chudová, Okresný súd Michalovce
32. Anton Jaček, SOB, Krajský súd v Trnave
33. Dana Káčerová, Okresný súd Bratislava I
34. Jozef Kandera, Najvyšší súd SR
35. Milan Karabín, Najvyšší súd SR
36. Juraj Kliment, Najvyšší súd SR
37. Eva Kmeťová, Krajský súd Banská Bystrica
38. Dáša Kontríková, Okresný súd Bratislava I
39. Tatiana Koprdová – Redenkovičová, Okresný súd Bratislava I
40. Darina Kuchtová, SOB, Krajský súd v Bratislave
41. Marta Lauková, Okresný súd Bratislava I
42. Miroslav Lehoczký, Okresný súd Malacky
43. Martin Lopuch, Okresný súd Michalovce
44. Milan Mitterpák, Okresný súd Michalovce
45. Martin Murgaš, Krajský súd Bratislava
46. Erik Németh, Krajský súd Nitra
47. Peter Paluda, Najvyšší súd SR
48. Blanka Podmajerská, Krajský súd v Bratislave
49. Karol Posluch, Okresný súd Bratislava II
50. Juraj Považan, Krajský súd v Bratislave
51. Daniela Pristášová, Okresný súd Michalovce,
52. Peter Pulman, Okresný súd Banská Bystrica
53. Marcela Řepková, sudkyňa v dôchodku
54. Pavel Rohárik, Okresný súd Banská Bystrica
55. Milan Růžička, Okresný súd Veľký Krtíš
56. Pavol Sládok, Krajský súd Trnava
57. Gabriel Slobodník, Okresný súd B. Bystrica
58. Stanislav Sojka, Okresný súd Michalovce
59. Milan Stanek, Okresný súd Bratislava II
60. Rastislav Stieranka, Okresný súd Dolný Kubín
61. Martin Stretavský, Okresný súd Michalovce
62. Peter Szabo, Najvyšší súd SR
63. Edita Szabová, Krajský súd v Bratislave
64. Ľuboš Szigeti, Okresný súd Galanta
65. Iveta Šnapková, Okresný súd Banská Bystrica
66. Peter Štift, Okresný súd Bratislava II
67. Alena Švehlová, Okresný súd Liptovský Mikuláš
68. Daniela Terenová, Okresný súd Bratislava II
69. Mária Tóthová, Okresný súd Trenčín
70. Marián Trenčan, Krajský súd Bratislava
71. Milan Trylč, Okresný súd Senica
72. Sergej Tverďák, Okresný súd Prešov
73. Marián Vorobel, Okresný súd Prešov
74. Beáta Vrťová, SOB, Okresný súd Banská Bystrica
75. – 90. sudcovia, ktorí nesúhlasia so zverejnením mena a ich súhlas je uložený v evidenciiKontaktné osoby:
1. Katarína Javorčíková,  sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, katarina.javorcikova(at)justice.sk
2. Miroslav Gavalec, sudca Najvyššieho súdu SR, gavalec(at)supcourt.gov.sk
3. Dušan Čimo, sudca Krajského súdu v Trnave, dusan.cimo(at)justice.sk

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Hosť

    Citát z článku:"„Jana Dubovcová je ojedinelý zjav v justícii, je najodvážnejšou členkou sudcovského zboru,“ napísali Aliancia Fair Play a Centrum pre práva občanov Via Iuris. Ocenenie Biela vrana Dubovcová prevzala včera na Koncerte pre všímavých v bratislavskom PKO."

    Pani Dubovcová, GRATULUJEME.

  • Hosť

    Určite treba si oceniť odvahu sudkyne. Je to ozaj odvaha v tejto dobe a v tomto stave. A máte aj odvahu niesť zodpovednosť za svoje rozhodovanie? Alebo to chcete zvaliť na druhých? A čo § 29a spomínaného zákona 385/2000Z.z.?

Powered by Komento