Žiadosť súdnej rade - trestné oznámenie sudcu Soročinu

Vážení členovia Súdnej rady Slovenskej republiky,

dňa  22. októbra 2009 bola sudcom okresných a krajských súdov v Slovenskej republike doručená prostredníctvom súdnej e-mailovej pošty správa predsedu Okresného súdu Michalovce Jozefa Soročinu, ktorou všetkým bližšie neidentifikovaným adresátom dáva na vedomie, že podal trestné oznámenie na Katarínu Javorčíkovú a spol. pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania.

 

Podaním takéhoto trestného oznámenia na viacerých (menovite prinajmenšom troch) sudcov ako svojich kolegov sa tak oznamovateľ dostal do identickej situácie, ako sudca Najvyššieho súdu SR Peter Paluda, u ktorého bolo takéto konanie vo vzťahu k súčasnému predsedovi Najvyššieho súdu SR Štefanovi Harabinovi vyhodnotené ako závažné disciplinárne previnenie, pre ktoré bolo proti nemu začaté disciplinárne konanie s okamžitým pozastavením výkonu jeho funkcie.

Plne rešpektujeme právo sudcu Jozefa Soročinu oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti, ktoré nasvedčujú podľa jeho presvedčenia spáchaniu trestného činu a sme presvedčení, že takéto konanie nemôže byť dôvodom jeho disciplinárneho postihu. Táto zásada by sa mala uplatňovať rovnako voči všetkým sudcom, bez ohľadu na osobu oznamovateľa, alebo toho, kto je oznámením dotknutý.

Preto si Vás dovoľujeme touto formou vyzvať, aby ste pri rešpektovaní práv sudcu Jozefa Soročinu rovnaké právo uznali aj v prípade sudcu Petra Paludu a vzali späť návrh na jeho disciplinárne stíhanie spolu so zrušením rozhodnutia, ktorým bol tomuto sudcovi  pozastavený výkon funkcie.
Dňa 26. októbra 2009

Katarína Javorčíková
Dušan Čimo
Miroslav Gavalec


Súdna rada
Slovenskej republiky

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Hosť

    Je dobré, že sa toto dianie zverejňuje takto detailne cez podania. Možno potom konfrontovať verejne druhú stranu pri jej nerovnakom postupe a rozhodovaní, čo ešte viac zvýrazní ich nekalé inkvizičné postupy.
    Len tak ďalej.

Powered by Komento