Zvady v súdnej rade pre reformu justície. Reči o spolitizovaní sa zneužívajú, keď chýbajú argumenty, tvrdí Mazák

Ján Mazák| webnoviny.sk | 05. 01. 2021 | Kamila Oláhová |

Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák.Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková

Čo je úlohou sudcov? Iba súdiť? Tieto a množstvo iných otázok si vo svojej verejnej kritike položila členka Súdnej rady SR Marcela Kosová. Nešetrila ňou nielen v súvislosti s reformou justície, kritizovala aj predsedu súdnej rady Jána Mazáka.

Reforma z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) sa väčšinou spája so súdnou mapou, teda zmenou štruktúry všeobecných súdov. Kosová však kritizuje najmä možnosť odvolať členov súdnej rady kedykoľvek pred uplynutím volebného obdobia.

„Zmeny prinesú spolitizovanie súdnej rady“

Tiež obmedzenie funkčnej imunity sudcov, ktorá podľa nej ohrozuje nezávislosť sudcov, či zavedenie nového trestného činu ohýbania práva. Rovnako novinku, že sudcu bude možné umiestniť do vyšetrovacej väzby bez posúdenia a prešetrenia Ústavného súdu SR.

To všetko podľa Kosovej prinesie nie len spolitizovanie súdnej rady, ale aj účelové stíhanie a trestanie „nepopulárnych“ sudcov. „Boj proti korupcii by nemal narušiť zásadu nezávislosti súdnictva,“ napísala vo svojom článku pre portál Právne listy.

Sudkyňa sa pri tom opiera aj o stanovisko Poradnej rady Európskych sudcov (CCJE). „Nie je to stanovisko Poradnej rady európskych sudcov, iba kancelárie tejto rady. Ak sa pozriete na webové sídlo tejto rady, tak uvidíte, že ozajstné stanoviská sa tvoria v širokej súčinnosti,“ reaguje Mazák.

Zásady právneho štátu

Ako uviedol pre Webnoviny.sk, zo spomínaného stanoviska nie je jasné, kto konkrétne ho spracoval. Poukazuje aj na to, že bolo napísané ešte pred prijatím novej legislatívy. „Ako vedeli jej definitívne znenie?“ pýta sa predseda súdnej rady.

Pri kritike justičnej reformy sa podľa neho zabúda na zásady právneho štátu, najmä na právo na dobrú správu verejných vecí. Tá v praxi znamená, že odvolanie člena súdnej rady nesmie byť bezdôvodné.

Katarína Javorčíková, členka súdnej rady, dopĺňa, že ak by takáto situácia predsa len nastala, môže sa poškodený obrátiť na ústavný súd a dožadovať sa ochrany.

Javorčíková pripomína, že „výkon súdnej moci aj vo vyspelých demokraciách bol a je vystavený politickým tlakom“. Dôležité podľa nej však je, aby člen súdnej rady vždy konal v záujem nezávislosti a nestranného výkonu súdnej moci.

Ministerstvo spravodlivosti dodáva, že za posledných 20 rokov nezaznamenalo politické zneužívanie možnosti odvolávania členov súdnej rady zo strany parlamentu, vlády alebo prezidenta.

Imunita sudcov sa týka aj občanov

Rozdielne pohľady majú členovia súdnej rady a sudcovia na zmeny týkajúce sa ich imunity. Podľa ministerstva spravodlivosti bol problémom jej rozsah, ktorý bol doteraz natoľko široký, že umožňoval svojvoľný výklad práva, ktorý hraničil so zneužitím moci. To mohlo postihnúť práve bežných občanov.

Kritici ako Kosová, ktorí sa opierajú o správu CCJE, tvrdia, že nové znenie pojmu imunity sudcov povedie k ich účelovému stíhaniu, respektíve k šikanovaniu sudcov a k znižovaniu nezávislosti súdnictva.

Tak Mazák ako aj Javorčíková sa však zhodujú, že funkčná imunita sudcov zostane zachovaná. Nové znenie ústavy akurát nebude chrániť konanie sudcu, ktoré možno považovať za trestný čin.

Ako uvádza Javorčíková, novela ústavy iba precizuje doterajší právny stav, pretože aj do novely sudca nebol chránený, ak sa v súvislosti s výkonom svojej funkcie dopustil trestného činu. „Konkrétne sudcovia boli aj doposiaľ stíhateľní napríklad za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa,“ uviedla.

Nejasná skutková podstata trestného činu ohýbanie práva

Problém skôr Javorčíková vidí pri praktickom uplatňovaní trestného činu ohýbania práva. Upozorňuje, že jeho skutková podstata je veľmi nejasná.

Podľa doterajších poznatkov by sudca stíhaní orgánmi činnými v trestnom konaní mal mať právo požiadať súdnu radu o ochranu, pričom konať a rozhodovať vo veci bude Špecializovaný trestný súd. „Ako sa uvedie do praktického života trestný čin ohýbania práva závisí od právnej praxe,“ hovorí Mazák.

Ministerstvo dopĺňa, že podstatou pre spáchanie trestného činu ohýbania práva je, že sudca, prísediaci sudca alebo rozhodca rozhodne svojvoľne, t.j. v zjavnom rozpore so zákonom. Sudca sa teda nebude trestať za konanie založené na právnom názore, ktorý má oporu v zákone.

Kritike Kosovej dáva Javorčíková za pravdu aj v otázke vyšetrovacej väzby sudcov. Tá po novom môže prebehnúť bez preskúmania a povolenia väzby ústavným súdom.

„Iniciatíva za otvorenú justíciu v tejto súvislosti poukazovala práve na riziko účelového stíhania sudcov, ktorého sme boli svedkami v minulosti,“ uvádza Javorčíková.

Vyjadrovať sa alebo nevyjadrovať

Okrem novely súdnictva sa časť kritiky Kosovej venovala Mazákovým verejným vyjadreniam k témam ako je očkovanie, celoplošné testovanie či hodnotenie konkrétnych, neprávoplatných rozhodnutí súdov. „Bez znalosti spisu sa jednak nie je možné relevantne vyjadriť k akémukoľvek rozhodnutiu súdu,“ tvrdí Kosová.

Za opatrnosť vo vyjadrovaní je aj Javorčíková. „Aj podľa môjho názoru majú byť najmä sudcovia zdržanliví pri komentovaní tzv. ,živých´ súdnych vecí, a je vhodné, aby to rešpektovali aj členovia súdnej rady,“ uvádza.

Zároveň však upozorňuje na to, že zdržanlivosť pri komentovaní rozhodnutí súdov by sa mala vyžadovať od každého. Poukazuje tým aj na Petra Šamka, predsedu trestného kolégia Krajského súdu v Bratislave.

Ten podľa slov Javorčíkovej „opakovane a často aj znevažujúcim spôsobom kritizoval postup a rozhodnutia vyšetrovateľov alebo súdov,“ a kritika Kosovej bola uverejnená práve na jeho webstránke Právne listy.

Zároveň však Javorčíková rešpektuje právo na vyjadrenie akéhokoľvek názoru v súvislosti s justíciou. Obdobne sa ku kritike na svoju osobu postavil aj šéf súdnej rady.

„Členka súdnej rady Marcela Kosová vyjadrila svoj názor na výkon funkcie predsedu súdnej rady. Má na to nespochybniteľné právo,“ uviedol Webnovinám.

Pre emotívne ladenie príspevku však nepovažuje za potrebné naň reagovať a jeho čitateľov vyzýva k tomu, aby si urobili vlastný názor.

 

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (2)

 • Guest (Ľuboš Capcara)

  Vážený p. Mazák,
  toto čo nasleduje je neznalosť práva alebo ohýbanie práva, budem rád keď mi na túto otázku odpoviete osobne. Ďakujem
  Ľuboš Capcara Ždiarska 23 040 12 Košice

  01.01.2021
  Krajský súd v Košiciach
  Štúrova 29
  04151 Košice

  Podávam sťažnosť voči Rozhodnutiu č. 1 SprI/163/2020 zo dňa 17.12.2020 podľa § 152 ods. 1 ) Zákona č. 162/2015 Z.z.

  Dňa 02.12.2020 som podal listovou zásielkou na Okresný súd Košice II
  Štúrova 29 , 042 11 Košice :

  Vec
  Odvolanie voči ROZHODNUTIU č. 1 SprI/46/2020 zo dňa 12.11.2020 v jedinečnom súbehu podávam sťažnosť na porušenie § 9 ods.1 ) zákona 514/2003 Z.z, porušenie § 97 ods.1), zákon č.160/2015, porušenie zákona č. 211/2000 Z. z. na nezákonný postup sudcu, v jedinečnom súbehu podľa § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods,1) Tr. poriadku vo veci ,, Žiadosti o sprístupnenie informácie zo dňa 28.10.2020“
  týmto podávam Tr. oznámenie pre porušenie § 375 ods.1 písm. a), písm. b)
  Tr. zákona, porušenie § 326 ods. 1 písm. a), písm. c), ods.3 písm. c) Tr. zákona, návrh na začatie konania o priestupku podľa § 21 a, ods.1 písm. a), písm. b), písm. c), § 3 ods.1), ods. 2), § 42a) ods.1) zákona č. 211/2000 Z.z,
  Porušenie na sudcu Okresného súdu Košice II JUDr. Adrián Pažúr, predseda okresného súdu.

  Dňa 31.12.2020 mi bolo doručené rozhodnutie č. 1 SprI/163/2020 zo dňa 17.12.2020, v ktorom mi JUDr. Federika Zozuľáková, predsedníčka krajského súdu Košice zamietla moje odvolanie a to formou nesprávneho úradného postupu, čím porušila ustanovenie § 9 zákona 514/2003 Z.z.
  Porušila moje práva na informácie podľa zákona 211/2000 Z.z
  2
  Porušila ustanovenie § 3 ods.1), ods. 2) zákona č.211/2000 Z.z
  Porušila ustanovenie § 375 ods.1 písm. a), písm. b)
  Tr. zákona, porušenie § 326 ods. 1 písm. a), písm. c), ods.3 písm. c) Tr. zákona a hrubo porušila ustanovenie § 344 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c), porušenie § 339 ods. 1) Trestného zákona.
  Mám za to, že JUDr. Federika Zozuľáková, predsedníčka Kraj. súdu spolu s prokurátorom Okresnej prokuratúry Košice II JUDr. Igorom Tkáčom a sudcom Okresného súdu Košice II JUDr. Adriánom Pažúrom sa snažia zamlčať NEPRAVDIVÝ ZNALECKÝ POSUDOK Ing. Ladislava Imricha, ktorý bol poverený vyšetrujúcim policajtom npor. Gabrielom Rozmanom ako znalcom z odboru : Doprava cestná- odvetvie: nehody v cestnej doprave, vypracovať znalecký posudok z dopravnej nehody zo dňa 11.02.2019. Mám za to, že Ing. Ladislav Imrich porušil ustanovenie § 347 ods. 1), ods.2) Tr. zákona.
  Utvrdzuje ma v tom postup kpt. Bc. Andrea Hricíková, referent špecialista oddelenia BCP a DE KDI KR PZ Košice, ktorá mi zaslala ,, Výzvu“ č. KRPZ-KE-KD12-26/2019-P zo dňa 17.04.2019, v ktorom ma vyzýva aby som sa vyjadril ako účastník konania podľa § 33 správneho poriadku a doplnil spisový materiál svojimi návrhmi.
  Vo výzve mi bolo umožnené sa vyjadriť k týmto spisom :

  K zápisnici o ohliadke miesta cestnej dopravnej nehode zo dňa 18.02.2019, dopravná nehoda sa stala 11.02.2019
  Plánik z miesta dopravnej nehody
  S Fotodokumentáciou z miesta dopravnej nehody
  Uznesenie o začatí trestného stíhania zo dňa 11.02.2019
  Zápisnicu o výsluchu svedka Ľuboša Capcaru zo dňa 18.02.2019
  Zápisnicu o výsluchu svedka Ľubomíra Remetu zo dňa 18.02.2019
  Zápisnicu o výsluchu svedka Lenky Remeta Petrovkovej zo dňa 18.02.2019
  Uznesenie o pribratí znalca z odboru doprava cestná zo dňa 18.02.2019
  3
  Uznesenie o pribratí znalca z odboru zdravotníctvo a farmácia zo dňa 18.02.2019 a znalecký posudok číslo 15/2019 MUDr. Borisa Lisanského, znalca z odboru zdravotníctvo a farmácia zo dňa 24.02.2019

  Z neznámych mi príčin sa vo Výzve zo dňa 17.04.2019 nenachádzal znalecký posudok znalca z odboru DOPRAVA CESTÁ a nenachádzalo sa tam ani meno tohto znalca?????????????????????????????????????????

  Bolo porušené moje právo dané Zákonom 71/1967 Zb. ustanovením § 33 ods.
  (1)
  Účastník konania má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke.
  (2)
  Správny orgán je povinný dať účastníkom konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

  Zistenie úplného a presného stavu veci je základným predpokladom zákonnosti a správnosti rozhodnutia správneho orgánu. Obvinený z priestupku má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a dôkazom o nich, osobitne má právo klásť svedkom a znalcom otázky. Z obsahu administratívneho spisu č.KRPZ-KE-KD12-26/2019-P zo dňa 17.04-2019 vyplýva, že nebol priložený posudok znalca z odboru Doprava cestná a preto postupom podľa § 33 ods. 1 Správneho poriadku mi nebolo umožnené zoznámiť sa s posudkom znalca Ing. Ladislava Imricha klásť znalcovi otázky a táto vada nebola odstránená ani dozorujucim prokurátorom JUDr. Tokárom!

  Napriek povinnosti správneho orgánu umožniť mojej osobe klásť znalcovi otázky, správny orgán len požiadal znalca o vykonaní znaleckého posudku,
  ktorý mal Ing. Ladislav Imrich podať písomne v dvoch vyhotoveniach do 30 dní, ktorý sa už mal nachádzať vo výzve zo dňa 17.04.2019. O tejto skutočnosti neinformoval moju osobu. Neinformoval moju osobu ani o výsledku znaleckého posudku !!


  4
  Na tom to základe som odignoroval Výzvu KRPZ-KE-KD12-26/2019-P zo dňa 17.04.2019 a dňa 28.10.2020 som podal :

  Ľuboš Capcara Ždiarska 23 04012 Košice
  28.10.2020
  Okresná prokuratúra Košice II
  Mojmírova ulica 5
  040 46 Košice
  Vec
  Žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č.211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.

  Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej v texte iba zákona ) Vás žiadam ako povinnú osobu ( § 2 ods. 2 zákona ) o sprístupnenie informácie o konečnej zápisnici z dopravnej nehody zo dňa 11.02.2019 vyhotovenú Ing. Ladislavom Imrichom, ktorý bol poverený vyšetrujúcim príslušníkom npor. Gabrielom Rozmanom ako znalec z odboru : Doprava cestná- odvetvie : nehody v cestnej doprave vypracovať znalecký posudok z dopravnej nehody Ľuboša Capcaru zo dňa 11.02.2019 a to vo forme kópii, ktoré mi zašlite na moju domovú adresu, Ľuboš Capcara, Ždiarska 23 , 04012 Košice.

  S pozdravom

  Dňa 05.11.2020 mi bolo doručené rozhodnutie č. Ei 21/20/8802-2 zo dňa 26.10.2020, v ktorom mi JUDr. Igor Tokár, prokurátor Okr. prokuratúry Košice II zamietol moju žiadosť.
  Dňa 08.11.2020 som sa voči tomuto rozhodnutiu odvolal!


  5
  Dňa 20.11.2020 mi bolo doručené upovedomenie č. Ei 21/20/88003-5 zo dňa 13.11.2020, v ktorom ma JUDr. Igor Tokár, prokurátor, upovedomuje, že :
  V označenej veci Vám oznamujem, že dnešného dňa (13.11.2020) som Vaše odvolanie zo dňa 09.11.2020 podané proti rozhodnutiu Okresnej

  prokuratúry Košice II s.p. zn. Ei 21/2020 zo dňa 26.10.2020 predložil na odvolacie konanie Krajskej prokuratúre v Košiciach, netrestnému oddeleniu.

  Dňa 20.11.2020 mi bolo doručené upovedomenie č. Ei 22/20/8803-2 zo dňa 09.11.2020, v ktorom ma JUDr. Gabriela Andrásiová upovedomuje, že :
  Vami požadovaná informácia – zápisnica o dopravnej nehode je súčasťou vyšetrovacieho spisu, ktorým nedisponujeme z dôvodu podania obžaloby na Vašu osobu na Okresný súd Košice II????????????????????????

  Prokurátor JUDr. Tokár a JUDr. Andrásiová majú moju osobu za hlupáka?
  Sami sú hlupáci!
  Prokurátor JUDr. Tokár mi pošle upovedomenie, že moje odvolanie poslal dňa 13.11.2020 na Kraj. prokuratúru Košice ale JUDr.Andrásiová už vedela dňa 09.11.2020, že JUDr. Tokár nedisponuje spisom pretože spis je na Okresnom súde Košice II ?????????????????????????????????
  Ako môže GPSR zamestnávať skorumpovaných klientelizmom prokurátorov ako sú títo dvaja, ktorí sa tvária, že zastupujú spravodlivosť a pritom kopírujú pracovné praktiky bývalého špeciálneho prokurátora Kováčika a Trnku, asi sú ich vzorom!!
  Ďalší dôkaz o zneužívaní právomoci verejného činiteľa a svojich funkcií ako prokurátor je dôkaz o tom, že JUDr. Tokár ma uviedol vedome do omylu svojím upovedomením zo dňa 13.11.2020 keď uviedol, že moje odvolanie poslal na Kraj. prokuratúru keďže dňa 09.10.2020 podal na moju
  6
  osobu OBŽALOBU na Okr. súd Košice II takže už nedisponoval mojím spisom !!!????
  Dňa 20.11.2020 mi bolo doručené rozhodnutie č. 1 Spr I/46/2020 zo dňa 12.11.2020, v ktorom mi JUDr. Adrián Pažúr, predseda okresného súdu Košice II zamietol podať informáciu, o ktorú som písomne požiadal dňa 28.10.2020 na Okresnú prokuratúru Košice II.
  Preto som sa voči tomuto rozhodnutiu odvolal dňa 02.12.2020
  Na tomto odvolaní trvám do posledného písmena.
  Kópiu odvolania zo dňa 02.12.2020 a Vyjadrenie č. KRPZ-KE-KD12-26/2019-P zo dňa 17.04.2019 prikladám k spisovej zásielke Ministerstvu spravodlivosti SR, odbor dohľadu nad súdnictvom.
  Žiadam aby Rozhodnutie č. 1Spr I/163/2020 zo dňa 17.12.2020 bolo zamietnuté ako zmätočne, korupčné, nezákonné a klientelické.
  Žiadam aby JUDr. Federika Zuzuľáková, predsedníčka kraj. súdu Košice niesla trestnoprávnu zodpovednosť pre porušenie horeuvedených § znení zákonov SR.
  Žiadam aby mi bola zaslaná kópia znaleckého posudku z autonehody zo dňa 11.02.2019 vypracovaná Ing. Ladislavom Imrichom, ktorý bol poverený vyšetrujúcim príslušníkom npor. Gabrielom Rozmanom ako znalec z odboru Doprava cestná- odvetvie nehody v cestnej doprave a to formou fotokópií na moju domovu adresu.
  S pozdravom
  Sťažnosť dostanú
  Ministerstvo spravodlivosti.
  Odbor dohľadu nad súdnictvom
  Župné nám.13
  813 11 Bratislava

  Prílohy


  Kópia odvolania zo dňa 02.12.2020
  Vyjadrenie č. KRPZ-KE-KD12-26/2019-P zo dňa 17.04.2019

 • Guest (Ľuboš Capcara)

  A pokračovanie skorumpovaných klientelizmom prokurátorov a sudcov, čo vy na to p. Mazák
  Ľuboš Capcara Ždiarska 23 04012 Košice
  07.02.21
  JUDr. Maroš Žilinka
  Generálny prokurátor SR
  Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1


  Vec
  Podľa § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods,1) T r. poriadku vo veci dopravnej nehody zo dňa 11.02.2019 s p. zn. KRPZ-KE-KD 12.26/2019-P, týmto podávam T r. oznámenie pre porušenie § 326 ods. 1 písm. a), ods.2 písm. c.), ods.3 písm. c), § 399 oda.1 ), § 344 ods.2 písm. a) písm. b), písm. c), písm. d) T r. zákona, porušenie § 2 ods.10) T r. poriadku, porušenie § 5 písm. a), písm. d) zákona o prokuratúre č.153/2001 Z. z,.
  Porušenie § 9 ods.1 zákona 514/2003 Z.z.
  Boli porušené moje práva dané ÚS SR podľa čl. 1 ods. 2, čl. 7 ods. 5, čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“) postupom prokurátora Okresnej prokuratúry Košice II JUDr. Igorom Tokárom na tom základe, že ako dozorný prokurátor vo veci č. ČVS : ORP-20/DI-KE-2019 dopravnej nehody zo dňa 11.02.2019 hrubo porušil ustanovenie § 230 ods. 2 písm. d) Tr. poriadku.

  Ako dozorný prokurátor Okresnej prokuratúry Košice II, JUDr. Igor Tokár vo veci Dopravnej nehody zo dňa 11.02.2019 pod č. ČVS: ORP-20/DI-KE-2019 svojou hrubou nedbanlivosťou mi spôsobil škodu nesprávnym úradným postupom stratou na zisku v hodnote 5000 euro porušením § 9 ods.1 zákona 514/2003 Z.z. v plnom rozsahu! Ako dozorný prokurátor nad vyšetrovaním JUDr. Igor Tokár zapríčinil HRUBÉ porušenie ustanovenia § 5, 7, 9, 10, 12, 21, ), § 33 ods.1), ods.2), ods.3), ods.5), § 119. ods.3), §121
  2
  ods.2), ods.3), § 131 ods. 1), § 158 ods.1), § 159 ods.1), § 185 ods.2), § 199 ods.1), § 201 ods.2), § 203 ods.1 písm. c), ods.2), §206 ods.1), ods.2), ods.3), § 208 ods.1), § 209 ods.3), § 210), § 230 ods.2 písm. a), písm. b), písm. d), písm. i), § 232 ods.2), § 235 písm.. d) Trestného poriadku v súbehu porušenie môjho základného práva podľa čl. 12, čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd na spravodlivé prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov!!

  JUDr. Igor Tokár zapríčinil enormné prieťahy v konaní, ktoré mali za následok zrušenie mojej živnosti čim zapríčinil nesolventnosť mojej rodiny a ušlého zisku v hodnote 5000 Euro, porušil moje právo na spravodlivý súdny proces, na ktorom by som obhájil svoju nevinu vo veci dopravnej nehody zo dňa 11.02.2019. Jeho arbitrárnym postupom mi odmietol zoznámiť sa so znaleckým posudkom vyhotoveným znalcom z odboru cestná doprava Ing. Ladislavom Imrichom. Mám podozrenie, že znalec Ing. Ladislav Imrich sfalšoval znalecký posudok v prospech manželov Remetových o čom prokurátor JUDr. Tokár má vedomosť.
  Prokurátor arbitrárne preťahoval konanie vo veci mojej dopranej nehody tak dlho, že predseda Okresného súdu Košice II JUDr. Lokša musel vo veci 6T/67/2020 vydať pod nátlakom skorumpovaného klientelizmom JUDr. Tokára Trestný rozkaz č. 6T/67/2020-297 a to v rekordnom termíne ( 09.10.2020-30.10.2020 t.j. za 22 dní?) aby sa zmestil trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel vo výmere 22 mesiacov pretože prieťahy v konaní, ktoré zapríčinil prokurátor JUDr. Tokár presiahli právnu mieru!!
  Pred tým ako sudca JUDr. Lokša vyhotovil konečné rozhodnutie sa ani len nepozastavil nad tým, že výpovede manželov Remetových boli nepravdivé a zavadzajúce. Prokurátor JUDr. Tokár a JUDr. Lokša si latentne preštudovali ( keď si ich preštudovali?) výpovede manželov Remetových a vôbec si už neprečítali Znalecký posudok č. 15/2019 zo dňa 24.02.2019 vyhotovený MUDr. Borisom Lisanským.
  Keby sa JUDr. Tokár a JUDr. Lokša len trocha venovali veci, zistili by tieto skutočnosti:

  3
  V zápisnici č. ČVS: ORP—20/DI-KE-2019 o výsluchu svedka zo dňa 18.02.2019 svedok Lenka Remeta Petrovková uvádza, citujem :

  Pri približovaní sa ku križovatke nám z pravej strany vošlo do cesty osobné motorové vozidlo čiernej farby, typ som si nevšimla. V tej rýchlosti som len skríkla a sklonila som hlavu dole smerom k prístrojovej doske. Potom došlo k nárazu a ja si už nič nepamätám . Nepamätám si ani ako som sa dostala z vozidla, že ma manžel vyberá, pamätám si až moment, keď som bola v sanitke v ošetrení lekárov. Počas jazdy som bola riadne pripútaná bezpečnostným pásom, vždy sa pripútavam, nakoľko môj brat zomrel pri dopravnej nehode.
  Keby si prečítal skorumpovaný klientelizmom JUDr. Tokár a samosudca JUDr. Lokša Znalecký posudok č. 15/2019 zo dňa 24.02.2019 tak by sa tam dočítali na strane 4 toto, citujem :

  Poškodená Lenka Remeta Petrovková bola dňa 11.02. 2019 v čase okolo 09.55 hod. po ošetrení na mieste privezená vozidlom rýchlej lekárskej pomoci na ambulanciu Kliniky úrazovej chirurgie UN L. Pasteura na Rastislavovej ul. v Košiciach, kde počas vyšetrenia udáva :
  Bola účastníčka autonehody, spolujazdec, pripútaná bola, airbag strelil, udrela si hlavu o airbag, v bezvedomí nebola, nezvracala, na okolnosti si pamätá...
  Keby dvaja skorumpovaní klientelizmom verejní činitelia JUDr. Tokár a JUDr. Lokša, vykonávali svoju prácu tak ako im to zákon ukladá (§ 2 ods.10 správneho poriadku), vykonali by nové vyšetrovanie kde by sa svedkovia autonehody vypočuli opätovne v prítomnosti mojej osoby a znalca v odbore cestná doprava, ktorému by som kládol otázky, ktoré by súviseli z polohou vozidiel po dopravnej nehode a iné!!
  Pretože pochybujem, že títo dvaja vysokoškolsky vzdelaní v odbore právo verejní činitelia pochopili o čom to píšem tak im to polopaticky vysvetlím :
  4
  Poškodená Lenka Remeta Petrovková vo svojej výpovedi na OR PZ v Košiciach uviedla, že :
  V tej rýchlosti ( ktorú rýchlosť myslela, tú akou išiel jej manžel aby stihol ešte na semafore zelenú ?) som len skríkla a sklonila som hlavu dole smerom k prístrojovej doske. Potom došlo k nárazu a ja si už nič nepamätám!!
  Toto je dôkaz, že poškodenej Lenke Remeta Petrovkovej v čase nárazu do môjho vozidla sa jej hlava nachádzala v spodnej časti prístrojovej dosky a vystrelený airbeg vystrelil ponad jej hlavu a preto poškodená narazila na prístrojovú dosku, ktorá jej zapríčinila opísané zranenia MUDr. Borisom Lisanským.

  V znaleckom posudku č.15/2019 zo dňa 24.02.2019 sa uvádza :
  Po ošetrení na mieste privezená vozidlo rýchlej lekárskej pomoci na ambulanciu Kliniky úrazovej chirurgie UN L. Pasteura v Košiciach uvádza, že bola účastníčka autonehody, spolujazdec, pripútaná bola, airbag strelil, udrela si hlavu o airbag, v bezvedomí nebola, nezvracala, na okolnosti si pamätá...
  Na strane 5 sa v znaleckom posudku č.15/2019 zo dňa 24.02.2019 uvádza :
  Zlomenina nosových kostí bez posunu kostených úlomkov
  Popis zranenia a mechanizmus jeho vzniku:
  Priamy tupý náraz do tvárovek oblasti hlavy na oblasť nosa intenzitou, ktorá presahuje medzu pevnosti kostného tkaniva nosových kostí, v prípade dopravnej nehody u posádky motorového
  5
  vozidla spravidla následok nárazu na palubnú dosku, respektíve interiér vozidla pri vymrštení tela pri náhlom zastavení, respektíve náraze vozidla do prekážky...a podobne.

  Pomliaždenie ľavej strany tváre
  Popis zranenia a mechanizmus jeho vzniku:
  Tupý náraz do tváre s opuchom, pomliaždením podkožným krvným výronom, v prípade dopravnej nehody u posádky motorového vozidla spravidla následok nárazu na palubnú dosku, respektíve interiér vozidla pri vymrštení tela pri náhlom zastavení, respektíve náraze vozidla do prekážky...a podobne.

  Podvrtnutie krčnej oblasti chrbtice ľahkého stupňa
  Popis zranenia a mechanizmus jeho vzniku:
  Natiahnutie, prípadne natrhnutie svalových a väzivových štruktúr sklbení stavcov krčnej chrbtice / kľbne puzdra, väzy krčnej chrbtice, väzivové úpony premosťujúcich svalov, s krvnými výronmi do zranených mäkkých častí krku, najčastejšie nekoordinovaným pohybom krčnej oblasti chrbtice po náraze na hlavu, v prípade dopravnej nehody u posádky motorového vozidla spravidla následok nárazu na palubnú dosku, respektíve interiér vozidla pri vymrštení tela pri náhlom zastavení, respektíve náraze vozidla do prekážky...a podobne.
  6

  Na strane 8 a 13 sa neisto znalec MUDr. Boris Lisanský, v.r. EČ 912043 vyjádril:
  Vzhľadom na charakter, rozsah a lokalizáciu posudzovaných zranení a absenciu vážnejších zranení hlavy tváre a hrudníka, predpokladám , že poškodená bola v momente nehody riadne pripútaná bezpečnostným pásom ?????????????????????????????????????????????????????????

  Poškodená Lenka Remeta Petrovková nemohla byť pripútaná pásmi pretože v inkriminovanom čase pred nárazom sa prudko zohla a oprela sa o prístrojovú dosku, (tak to opísala pred policajným vyšetrovateľom Rozmanom dňa 18.02.2019), keby bola p. Lenka Remeta pripútaná pásmi, prudký pohyb smerom dolu by nemohla vykonať pretože by jej v tom zabránil bezpečnostný pás!!! Pretože p. Lenka Remeta pripútaná nebola, zapríčinila si sama opísané poranenia !!
  Z toho vyplýva, že Lenka Remeta Petrovková mala dostatok času pred nárazom do môjho vozidla sa zohnúť !! Nárazom do môjho vozidla vystrelil airbag ale vzhľadom na to, že p. Lenka Remeta sa sklonila smerom na dol k prístrojovej doske, airbeg vystrelil ponad jej hlavu a preto si poranenia spôsobila o prístrojovú dosku tak ako to v posudku uvádza znalec MUDr. Boris Lisanský
  ,, následok nárazu na palubnú dosku, respektíve interiér vozidla pri vymrštení tela pri náhlom zastavení, respektíve náraze vozidla do prekážky...a podobne.“

  Keby, ako opisuje v druhom rade na Klinike úrazovej chirurgii, že airbag vystrelil a ona si o neho udrela hlavu čo jej malo spôsobiť spomínané zranenia, bolo znalecky dokázané, že poranenia airbagom pri autonehodách sú minimálne!!
  7
  AKO FUNGUJE AIRBAG?
  Senzory zbierajú údaje o preťažení auta v priamom aj priečnom smere a reagujú na demoláciu hlavných nosníkov. V priebehu desiatich milisekúnd od začiatku nárazu dostane elektronika impulzy, tie okamžite spracuje a odpáli nálože vo vzduchových vankúšoch. Tuhé palivo nálože horí veľmi rýchlo a uvoľňuje obrovské množstvo plynu, ktorý naplní vaky. V priebehu 90 milisekúnd od začiatku nárazu sú airbagy nafúknuté a pripravené na kontakt s telom cestujúceho. Vzduchový vak nie je uzavretý balón, lebo má na obvode diery, cez ktoré vychádza plyn pod tlakom tela von. Všetko je naprogramované tak, aby telo dopadlo na vankúš presne v čase, keď sa začína jeho vyfukovanie. Najmodernejšie airbagy sa nafukujú podľa intenzity nárazu a tiež podľa hmotnosti pasažiera, ktorú sníma senzor v sedadle. Dokážu tiež poskytnúť ochranu pri dvojitom náraze.


  Pyrotechnika pre prípad nehody
  Moderné bezpečnostné pásy bývajú samonavíjacie, niekedy ešte doplnené pyrotechnickým napínačom, v novších vozidlách elektrickým predpínačom pre prípad nehody. Keď do niečoho silnejšie narazíte alebo niečo narazí do vášho vozidla, pyrotechnický napínač sa v zlomku sekundy aktivuje, bezpečnostný pás napne a vás pritiahne k sedadlu. Pomáha to eliminovať riziko zranenia spôsobené spätným nárazom.
  Okrem toho majú autá aj automatickú brzdu odvíjača či uzáver navíjača bezpečnostného pásu. Ten sa aktivuje v zákrutách, pri veľkom náklone vozidla, pri rýchlej akcelerácii, počas brzdenia alebo keď pás rýchlo potiahnete. Drží vás tak pevne v sedačke. Pri pokojnej jazde sa zámok samonavíjania pásu zase uvoľní.

  8

  Moja osoba vypovedala dňa 18.02.2019 na KR PZ v Košiciach :

  Pri vychádzaní z ulice Peknej smerom na ulicu Rastislavovu som dával prednosť vozidlám idúcim po hlavnej.
  V pravom jazdnom pruhu smer Stará nemocnica vozidla stáli nakoľko v ich smere bola na semafóre červená.
  Vozidlo v pravom jazdnom pruhu nechalo priestor na výjazd z ulice Peknej a vodič mi gestom naznačil, že môžem ísť. Ja som chcel odbočiť do ľava, cez okna stojacích vozidiel som mal slabší výhľad, ale nešlo nič tak som pokračoval v jazde. Prešiel som križovatku a zbadal som sa rútiace vozidlo na mňa. Snažil som sa mu vyhnúť avšak aj napriek tomu došlo k nárazu a to už v mojom jazdnom pruhu, smer križovatka Rastislavová- Južná trieda.
  Mám dojem, že vodič vozidla Peugeot išiel vyššou rýchlosťou ( predpokladám 90 km v hod, pretože sa objavil z nenazdajky, policajt mi z neznámych dôvodov nemeral brzdné dráhy) ako je rýchlosť povolená v meste a z nezistených príčin vošiel do môjho jazdného pruhu, pričom pri polohe vozidiel po nehode, ktoré ostali stáť je zjavné, že vozidlo Peugeot je otočené v protismere. Pričom vozidlo Peugeot rotovalo okolo svojej osi a zastavilo sa na vozovke, ktorá je určená pre vozidlá, ktoré idú smerom na cintorín alebo na Južnú triedu a to o 180 stupňov!! Keby vozidlo Peuguot zostalo vo svojom jazdnom pruhu, poškodilo by aj vozidlá súbežné stojacé v pravom jazdnom pruhu. Po nehode som bol v šoku, všetko sa zomlelo veľmi rýchlo.
  Je evidentné, že moja osoba sa nachádzala s mojím vozidlom v čase nárazu Peuguotu do môjho auta už v jazdnom pruhu, ktorý je určený na opačnú jazdu vozidiel a to smerom na Južnú Triedu!!
  Takže o nedaní prednosti v jazde mojou osobou nemôže byť ani reči!!!!!
  V prípade, že by to tak nebolo, rotujúci Peugeot jednoznačne poškodí vozidla v pravom jazdnom pruhu smerom na starú nemocnicu a ostane stáť vo svojom jazdnom pruhu!!
  9

  Je treba upozorniť na to, že v Zápisnici o obhliadke miesta cestnej dopravnej nehody č. ČVS: ORP-20/DI-KE-2019, č. DN: 580106/19/43 zo dňa 18-02-2019, Lok. IČ: KEW 10607/47/5 ani v Zázname dopravnej nehody č. ČVS: ORP-20/DI/KE-2019 zo dňa 12.02.2019 LČ KEW10607/47/3 sa nevyskytuje záznam brzdnej dráhy vozidla Peugeotu ?!
  Nedostatočným prešetrením veci sa policajt Rozman dopustil hrubého porušenia § 2 ods.10 Tr.poriadku!!
  Logicky s toho plyne, že znalecký posudok vyhotovený Ing. Imrichom mi bol odmietnutý, pretože je evidentné, že tento znalecký posudok je sfalšovaný v prospech manželov Remetových!!

  JUDr. Igor Tokár, ako dozorný prokurátor zvlášť hrubým spôsobom porušil ustanovenie Tr. poriadku § 230 písm.


  b)
  vyžadovať od policajta spisy, dokumenty, materiály a správy o stave konania vo veciach, v ktorých bolo začaté trestné stíhanie, na zistenie, či policajt včas začal trestné stíhanie a riadne v ňom postupuje.

  čl. 48 ods. 2 Ústavy SR každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom.
  čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (oznámenie č. 209/1992 Zb.) každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom…

  Prokurátor JUDr. Igor Tokár svojím arbitrárnym konaním zapríčinil, že sa moja vec neprerokovala bez zbytočných prieťahov v prítomností môjho obhajcu, sudcu, znalca v odbore cestná doprava, znemožnil mi oboznámiť sa so znaleckým posudkom znalca z odboru cestná doprava Ing. Ladislavom Imrichom a neumožnil mi klásť otázky tomuto znalcovi.
  10
  Orgány činné v trestnom konaní (policajt a prokurátor) sú povinné konať tak, aby neporušili právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, garantované článkom 48 ods. 2 Ústavy SR.
  Prá¬vo ob¬vi¬ne¬né¬ho v príp¬rav¬nom ko¬na¬ní ko¬nať bez zby¬toč¬ných prie¬ťa-hov je ús¬tav¬né prá¬vo,kto¬ré je preu¬ka¬za¬teľ¬né roz¬ho¬do¬va¬cou čin¬nos¬ťou ús-tav¬né¬ho sú¬du. Pod¬ľa ju¬di¬ka¬tú¬ry ús¬tav¬né¬ho sú¬du pred¬met¬né ús¬tav¬né prá-vo je po¬ru¬šo¬va¬né ne¬čin¬nos¬ťou or¬gá¬nov čin¬ných v tres¬tnom ko¬na¬ní a sú-dov, ale¬bo nes¬práv¬nou čin¬nos¬ťou tých¬to or¬gá¬nov.
  Každá z uvedených úprav pritom reprezentuje požiadavku, aby v trestnom konaní bola zaručená ochrana v trestnom konaní zákonných práv a záujmov osoby, proti ktorej sa vedie Tr. konanie.
  Legislatívna úprava zásady práva na obhajobu uvedená v úst. § 2 ods. 9 Tr. poriadku vyjadruje, že každý, proti komu je vedené tr. stíhanie má právo na obhajobu.
  Z judikatúry ÚS SR tiež vyplýva, že právo na právnu pomoc podľa čl. 47 ods.2 ústavy je podľa okolností konkrétneho prípadu potrebne vykladať v spojení s čl. 50 ods.3 ústavy, pričom rozsah a intenzita ústavou zaručeného práva na obhajobu sa mení v okamžiku právneho postavenia oprávnenej osoby zo zadržaného na obvineného.
  Podľa článku 50 ods.3 Ústavy SR, obvinený má právo, aby mu bol poskytnutý čas a možnosť na prípravu obhajoby a aby sa mohol obhajovať sám alebo prostredníctvom obhajcu.
  Podrobnejšiu úpravu práva obvineného na obhajobu zakotvuje úst. § 34 Tr. poriadku, ktoré JUDr. Tokár zrejme neovláda alebo ovládať nechce!!
  Právo na obhajobu znamená, že ten proti komu sa vedie trestné konanie, musí byť v každom štádiu konania poučený o právach, umožňujúcich mu plné uplatnenie obhajoby a o tom, že si môže zvoliť obhajcu!
  Všetky orgány činné v trestnom konaní sú povinné umožniť mu uplatniť jeho práva.
  Toto právo sa vzťahuje na celé trestné konanie a zahrňuje najmä :
  1) právo obvineného vedieť z čoho je obvinený ( § 34, § 206)
  11

  2) právo osobnej obhajoby (§34), ktoré môže obvinený realizovať buď aktívnym spôsobom alebo pasívnym spôsobom vo forme využitia práva odoprieť výpoveď.
  3) povinnosť orgánov činných v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňovať všetky okolnosti svedčiace proti obvinenému a okolnosti svedčiace v jeho prospech a v oboch smeroch vykonávať dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivo rozhodnúť (§2 ods.10) Tr. poriadku.
  4) povinnosť orgánov v trestnom konaní a súdu poučiť obvineného o práve na obhajobu a poskytnúť mu plnú možnosť na jeho uplatnenie (§34 ods. 4)
  5) právo zvoliť si obhajcu a vykonávať právo na obhajobu cestou svojho obhajcu ( § 34, § 36 a ďalšie)
  6) právo na povinnú obhajobu ) §37, § 38), resp. právo na ustanovenie obhajcu v prípade, že obvinený nemá dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby (§40 ods.2) Tr. poriadok.
  Boli mi hrubo odňaté tieto právo na obhajobu policajtom Rozmanom a prokurátorom JUDr. Tokárom!!
  Navyše dotknutá úprava zakotvuje povinnosť policajta uznesenie o vznesení obvinenia ( a rovnako aj uznesenie, ktorým bolo jednak začaté trestné stíhanie súčasne vznesené obvinenie (§206 ods.2 t r. poriadku) ihneď oznámiť obvinenému a v prípade, že bolo uznesenie oznámené jeho vyhlásením, povinnosť policajta bez meškania vydať obvinenému okamžite rovnopis tohto znenia.
  Toto Uznesenie č. ČVS : ORP-20/DI-KE-2019 zo dňa 24.07.2019 mi bolo doručené 30.07.2019.
  Voči tomuto uzneseniu som sa nemohol odvolať pretože mi nebolo umožnené požiadať o pridelení verejného obhajcu!!
  Právo na obhajobu – právo obvineného vedieť z čoho je obvinený predstavuje aj právo na preštudovanie vyšetrovacieho spisu po tom , čo bolo vyšetrovanie skončené. Čo sa však nestalo!!

  12
  Dotknuté právo je upravené v úst. § 208 Tr. poriadku a garantuje obvinenému možnosť v primeranej lehote preštudovať vyšetrovací spis a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania, prípadne skráteného vyšetrovania.
  Policajt je pritom povinný upozorniť obvineného na možnosť využitia tohto práva najmenej tri dni vopred.
  Toto právo obvinenému umožňuje detailnejšie preniknúť do skutkových zistení vykonaných vyšetrovateľom , ktoré sa mu kladú za vinu a podať návrhy na doplnenie už vykonaného dokazovania.
  Toto právo mi bolo hrubo odmietnuté policajtom Rozmanom a následne prokurátorom JUDr. Tokárom!!!!
  Bolo mi odmietnutá účasť pri výsluchu svedkov dopravnej nehody manželov Remetov. Policajt Rozman hrubo porušil moje právo podľa § 213 Tr. poriadku.

  Policajt Rozman ako aj prokurátor JUDr. Tokár hrubo porušili moje právo oboznámiť sa so znaleckým posudkom znalca s cestnej dopravy, ktorý vypracoval Ing. Imrich, napriek tomu, že som o tieto spisy požiadal niekoľkokrát aj formou zákona č.211/2000, čím hrubo porušili moje práva dané úst. § 34 ods.1) Tr poriadku!!
  Pretože mi nebolo umožnené požiadať o verejného obhajcu, nevedel som sa právne brániť voči rozhodnutiam policajta Rozmana a prokurátora JUDr. Tokára.
  Nevedel som posúdiť správnosť rozhodnutí, ktoré vyprodukoval policajt Rozman a prokurátor JUDr. Tokár.
  Nevedel som sa právne správne odvolať voči Trestnému rozkazu č. 6T/67/2020-297 zo dňa 30.10.2020.

  13
  Nevedel som sa právne správne brániť voči OBŽALOBE č. 1 Pv 135/19/8803-55 zo dňa 08.10.2020
  Skorumpovaný klientelizmom prokurátor JUDr. Tokár hrubo porušil moje práva dané Ústavou SR a arbitrárne bez toho aby som sa mohol obhajovať voči trestnému stíhaniu v zastúpení obhajcom podal na moju osobu dňa 08.10.2020 OBŽALOBU, ktorá bola doručená na Okresný súd Košice II dňa 09.10.2020 samosudcovi JUDr. Janovi Lokšovi, ktorý neuveriteľne promntne za 22 dní moju osobu odsúdil na :
  Podľa § 158 Tr. zákona na trest odňatia slobody vo výmere 6 mesiacov, ktorý sa podmienečne odkladá na skúšobnú dobu 12 mesiacov!

  Podľa § 61 ods.1, ods. 2 Tr. zákona ukladá obvinenému aj trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel vo výmere 22 mesiacov.
  Tu chcem upozorniť, že po riadnom skrátenom vyšetrovaní, ktoré nesmie trvať viac ako 2 mesiace, som už po polovici trestu mohol požiadať o upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti !!
  Bolo mi hrubo odňaté právo na spravodlivé súdne konanie.
  Ako dozorný prokurátor vo veci JUDr. Igor Tokár, neupozornil vyšetrujúceho policajta Rozmana na porušenie ustanovenia o vyšetrovaní mojej osoby ako svedka, pričom svojím rozhodnutím č. ČVS: ORP-20/DI-KE-2019 až dňa 24.07.2019 bolo vznesené na moju osobu obvinenie z prečinu ublíženia na zdraví podľa § 158 Tr. zákona a to z dôvodu, že súdny znalec Ing. Ladislav Imrich nedodal v danej lehote znalecký posudok z dopravnej nehody zo dňa 11.02.2019 a to do 30 dní, ktoré mu určil policajt Rozman Uznesením zo dňa 18.02.2019.
  Ako obvinený mám podľa § 2 ods. 9 Tr. poriadku nárok na obhajcu.
  Toto právo mi bolo hrubo odopreté nezákonným postupom policajta Rozmana, keďže moju osobu policajt Rozman vypočúval ako SVEDKA!

  14
  Prokurátor JUDr. Tokár latentným postojom k veci zapríčinil, že vyšetrovanie vo veci sa neúnosne preťahovali. Tento skorumpovaný klientelizmom dozorný prokurátor JUDr. Tokár na to policajta Rozmana neupozornil, čím porušil ustanovenie § 230 ods.2 písm. d) Tr. poriadku.
  Pretože prieťahy v konaní pokračovali, podal som na Okresný súd Košice II ŽIADOSŤ o pridelenie verejného obhajcu k prípadu 1 Pv 135/19/8803-14.
  Okresný súd Košice- okolie preposlal moju Žiadosť JUDr. Tokárovi, ktorý si okamžite spomenul na ustanovenie § 230 ods.2 písm. d) Tr. priadku a zaslal mi OZNÁMENIE č. 1 Pv 135/19/8803-32 zo dňa 18.05.2020 ( priložená kópia)!!

  Pretože prokurátor Okresnej prokuratúry Košice II JUDr. Imrich Tokár porušil ustanovenie § 9 ods.1), zákona 514/2003 Z,z

  § 9
  Nesprávny úradný postup

  (1) Štát zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom. Za nesprávny úradný postup sa považuje aj porušenie povinnosti orgánu verejnej moci urobiť úkon alebo vydať rozhodnutie zákonom ustanovenej lehote, nečinnosť orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci, zbytočné prieťahy v konaní alebo iný nezákonný zásah do práv, právom chránených záujmov fyzických osôb a právnických osôb.

  (2) Právo na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom má ten, komu bola takým postupom spôsobená škoda.
  Vec

  Predbežné prejednanie nároku na náhradu škody.

  15
  V zmysle § 15 ods. 1) Zákona 514/2003Z.z o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci Vás žiadam o prejednanie môjho návrhu na uspokojenie nároku na náhradu škody pre porušenie ustanovenia § 9 ods.1 Zákona 514/2003 Z.z Okresnou prokuratúrou Košice II vo veci č. ČVS: ORP-20/DI-KE-2019 zo dňa 11.02.2019.

  Vychádzajúc z uvedeného a zohľadňujúc skutočnosť, že Okresná prokuratúra Košice II svojím nekonaním v predmetnej veci zapríčinila,
  1) arbitrárnymi prieťahmi v konaní moju finančnú krízu,
  2) po vynesení právoplatného rozsudku požiadať o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo.
  3) musel som odmietnuť množstvo ponúk na vykonanie mojich služieb, pričom mi vznikla minimálna strata ušlého zisku 5000 euro.
  4) OP Košice II je príčinou, že som musel vymazať moju podnikateľskú činnosť z obchodného registra.
  5) boli porušené moje práva dané Ústavou SR
  Boli porušené moje občianske práva dané Ústavou SR.
  Preto žiadam aby mi Okresná prokuratúra Košice II vyplatila formou peňažnej dávky za ušlý zisk, a to 5000 euro.
  Preto, že boli porušené moje práva dane Ústavou SR na spravodlivý súdny proces, ako nemajetkovú ujmu Žiadam vyplatiť mojej osobe formou peňažnej dávky 10 000 euro.
  Podľa čl. 46 ods. 3 Ústavy SR „Každý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom.“


  Vážený JUDr. Žilinka
  Žiadam Vás aby ste využil svoje právo, ktoré Vám umožňuje ustanovenie § 243e), Zákona 99/1963 Zb.
  16
  (1) Ak generálny prokurátor na základe podnetu účastníka konania, osoby dotknutej rozhodnutím súdu alebo osoby poškodenej rozhodnutím súdu zistí, že právoplatným rozhodnutím súdu bol porušený zákon ( § 243f), a ak to vyžaduje ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb alebo štátu a túto ochranu nie je možné dosiahnuť inými právnymi prostriedkami, podá proti takémuto rozhodnutiu súdu mimoriadne dovolanie.

  Bol som neprávom odsúdený pre prečin, ktorý som nespáchal, bolo mi odopreté právo na spravodlivý súdny proces, na ktorom by som svoju vinu preukázal horeuvedenými dôkazmi.

  Žiadam Vás Vážený JUDr. Žilinka aby sa zrušilo Trestné rozhodnutie sudcu Okresného súdu Košice II JUDr. Jána Lokšu č. 6T/67/2020-297 zo dňa 30.10.2019 a začalo sa nové a spravodlivé konania v tejto veci.

  Žiadam aby prokurátor Okresnej prokuratúry JUDr. Imrich Tokár niesol trestnoprávnu zodpovednosť pre porušenie horeuvedených § ustanovení SR.
  Odôvodnenie

  Dňa 11.02.2019 som bol účastníkom dopravnej nehody v čase 09.35. hod. na ul. Rastislavova. V ten deň som viedol vozidlo značky Opel Vectra EČ KE 821 LD. Pri vychádzaní z ulice Pekná som odbočil do ľava na ulicu Rastislavovú pričom som z ľavej strany nezbadal žiadne idúce auto.
  V momente keď som sa už nachádzal vo svojom jazdnom pruhu sa vynorilo motorové vozidlo značky Peugeot 407 EČ BJ 454 BM, ktoré išlo smerom k nemocnici Luisa Pasteura na ulicu Rastislavová v Košiciach a to takou veľkou rýchlosťou, odhadujem 90 km v hodine, že ( mám podozrenie, že vodič Pegueotu 407 viezol manželku so zraneniami do nemocnice, ktoré potom po nehode uviedli, že zranenie sa stali pri autonehode), vodič Peguotu 407 Lubomír Remata mi narazil do zadnej časti môjho vozidla, ktoré sa otočilo o 180 stupňov. Je nutne upozorniť, že auto vodiča
  17
  Lubomíra Rematu narazilo do môjho auta už v mojom jazdnom pruhu.
  Domnievam sa, že privolaný znalec v Odbore cestná doprava Ing. Ladislav Imrich uviedol nepravdy v znaleckom posudku ( ktorý bol dodaný až po 5 mesiacoch policajtovi Rozmanovi), ktorý ho poslal dozornému prokurátorovi JUDr. Tokárovi, ktorí zrejme usúdili, že nehodu zapríčinil vodič p.Remata a preto sa dohodli na tom, že začnú spoločne preťahovať vyšetrovacie úkony aby mohli v konečnom dôsledku zmariť moje právo na súdny proces kde by som sa pomocou právneho zástupcu ( ktorý mi nebol ponúknutý zákonným ustanovením podľa § 34 ods.1 Tr. poriadku) obhájiť voči trestnému stíhaniu podľa § 158 ods. 1 Tr.zákona a preto mi bolo odmietnuté prokurátorom JUDr. Igorom Tokárom, predsedom Okresného súdu Košice II JUDr. Adriánom Pažúrom, predsedkyňou Kraj. súdu Košice JUDr. Federikou Zozuľákovou ako aj podpredsedom Kraj. súdu JUDr. Jozefom Maruščákom oboznámiť sa so znaleckým posudkom, klásť znalcovi otázky a možnosť spochybniť znalecký posudok Ing. Ladislava Imricha v konaní pred sudcom a povereným obhajcom, ktorý mi bol vyšetrujúcim policajtom Rozmanom odmietnutý, napriek tomu, že som o znalecký posudok požiadal formou zákona č. 211/ 2000 Z.z

  Dňa 11.02.2019 mi bol bezprostredne po dopravnej nehode odobratý vodičský preukaz.
  Dňa 18.02.2019 som bol vypočutý povereným policajtom nopr. Gabrielom Rozmanom.
  Vyšetrovateľ p. Rozman dňa 11.02.2019 napísal Uznasenie č. ČVS.ORP-20/DI-KE-2019, v ktorom v zmysle§ 199 ods. 1 Tr. poriadku,, ZAČAL“ voči mojej osobe trestné stíhanie vo veci prečinu,, Ublíženia na zdraví“ podľa § 158 Tr. zákona, ktoré zaslal na Okresnú prokuratúru Košice II, ktorá Uznesenie prijala 15.02.2019 pod č. 1Pv 135/19/8803.
  Uznesenie o začatí trestného stíhania mojej osoby mi nebolo poslané, nebolo mi nijako oznámené o t r. stíhaní ani iným spôsobom a preto som sa k nemu nemohol vyjadriť po prípade podať odvolanie.
  18
  Dňa 18.02.2019 som bol vypočutý policajtom p. Rozmanom o 9 00 hod ako ,, Svedok“ a poučený podľa § 127 Tr. poriadku, napriek tomu, že som bol obvinený z prečinu podľa § 158 Tr. zákona!!
  Nezákonným vypočúvaním ako svedka mi bolo odobraté moje právo na obhajcu ( poučenie podľa § 122 ods.1 Tr. poriadku mi malo byť prečítané poučenie uvedené v § 121 ods.2 ako obvinenej osobe, ktorá ma právo vypovedať alebo odoprieť vypovedať a mám právo si zvoliť obhajcu).
  Táto možnosť mi bola odopretá!
  Nebol som poučený ako obvinený v intenciách :
  § 34 ods.1 T r. poriadku
  § 34 ods.3 T r. poriadku
  § 34 ods. 4 T r. poriadku
  § 34 ods. 5 T r poriadku
  § 65 ods. 3 T r. poriadku
  Policajt Rozman si dovolil moju osobu uviesť do omylu svojím arbitrárnym poučením mojej osoby, ktoré ja napísané v Zápisnici o výsluchu svedka pod č. ČVS: ORP-20/DI-KE-2019 zo dňa 18.02.2019 pod označením :
  Vyjadrenie svedka k poučeniu citujem :
  Bol som riadne poučený podľa poučenia uvedeného na prvom a druhom liste zápisnice o výsluchu svedka. Zvlášť som bol poučený podľa § 130 ods.1, 2, tr. poriadku, kde ,, Výslovne vyhlasujem, že toto právo nevyužívam a vypovedať budem“

  19
  Policajt Rozman porušil ustanovenie § 375 ods.1), ods. 2) tr. zákona a dozorný prokurátor JUDr. Tokár si toho nevšimol!!
  Bolo mi odopreté policajtom Rozmanom ako svedkovi dožadovať sa kópie mojej výpovede zo dňa 18.02.2019!!
  Dňa 17.04.2019 mi bolo doručená Výzva č. KRPZ-KE-KD12- 26/2019-P zo dňa 17.04.2019, v ktorej ma Bc. Andrea Hricíková vyzýva podľa § 33 Správneho poriadku k vyjadreniu sa, citujem:

  K zápisnici z DN zo dňa 12.02.2019 pod č. KRPZ-KE-KD12-26/2019-P, k zápisnici o ohliadke miesta cestnej dopravnej nehode zo dňa 18.02.2019, k začatí tr. stíhania mojej osoby zo dňa 11.02.2019, k zápisnici o výsluchu svedka Ľuboša Capcaru zo dňa 18.02.2019, k zápisnici o výsluchu svedka Ľubomíra Remetu zo dňa18.02.2019, k zápisnici o výsluchu svedka Lenky Remeta Petrovkovej zo dňa 18.02.2019, k uzneseniu o pribratí znalca z odboru doprava cestná zo dňa 18.02.2019, k zápisnici o uznesení pribratí znalca z odboru zdravotníctvo a farmácia zo dňa 18.02.2019 a znalecký posudok k číslo 15/2019 MUDr. Borisa Lisanského, znalca z odboru zdravotníctvo a farmácie zo dňa 24.02.2019.

  Nakoľko v tejto roššade chýbala zápisnica znaleckého posudku znalca z odboru cestná doprava Ing. Ladislava Imricha, výzvu som ignoroval!!
  Z Výzvy a jej obsahu zo dňa 17.04.2019, v ktorej sa nenachádzal znalecký posudok Ing. Ladislava Imricha , znalca s odboru cestná doprava, som vydedukoval dve možnosti :
  V Uzneseniu č. ČVS: ORP-20/DI-KE-2019 zo dňa 18.02.2019 sa píše:
  V zmysle § 142 ods.1 Tr. poriadku vo veci prečinu,, Ublíženie na zdraví“ podľa § 158 Tr. zákona priberám ako znalca z odboru:
  Dopravná cestná- odvetvie: nehody v cestnej doprave Ing. Ladislav Imrich, Košice...............
  Znalecký posudok podajte písomne v dvoch vyhotoveniach do 30 dní!!!!!
  20
  1) Znalec Ing. Ladislav Imrich, nedodal Znalecký posudok do stanovenej 30 lehoty danú policajtom Rozmanom !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2) Znalecký posudok mi bol nezákonne odopretý!!!!!!!!!!!!

  Bolo mi doručené Uznesenie ČVS:ORP-20/DI-KE-2019 zo dňa 24.07.2019, v ktorom mi nopr. Rozman oznamuje, že moju osobu Ľuboš Capcara podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku stíha za prečin ,, UBLÍŽENIE NA ZDRAVÍ“ podľa § 158 Tr. zákona.
  Skrátené vyšetrovanie nopr. Rozmana trvalo ,, 5 mesiacov“????
  Podľa môjho názoru prieťahy v konaní do 24.07.2019 spôsobilo nedodanie znaleckého posudku Ing. Imrichom v stanovenej lehote, ktorú v Uznesení zo dňa 18.02.2019 od neho požadoval policajt Rozman a latentný postoj policajta Rozmana a prokurátora JUDr. Tokára, pretože neurgovali urýchlené poslanie znaleckého posudku znalcom Ing. Ladislavom Imrichom. Nedodanie znaleckého posudku nijako policajt Rozman ani prokurátor JUDr. Tokár od Ing. Imricha nevyžadovali, pretože im to z osobných dôvodov voči mojej osobe vyhovovalo!!
  Proti Uzneseniu zo dňa 24.07.2019 som sa neodvolal a to z dôvodu, že som čakal na Obžalobu vo veci ,, Ublíženie na zdraví“ , a na určenie dátumu hlavného pojednávania Okr. súdom Košice II .
  Pretože vodičský preukaz mi bol odobratý 11.02.2019, skrátené vyšetrovanie podľa Tr. poriadku musí byť ukončené do 2 mesiacoch a moja osoba po platnom rozhodnutiu súdom má zákonný nárok požiadať o odpustenie polovice trestu zakázanej činnosti viesť akékoľvek motorové vozidlo a toto právo mi bolo odopreté nezákonným konaním prokurátora JUDr. Tokára a to porušením § 230 Tr. poriadku!!
  Nečinnosť v konaní mojej veci policajta Rozmana a prokurátora JUDr. Tokára pokračovali ďalej, preto som sa :

  Dňa 14.11.2019 som napísal na ODI ODDN Rampová 7 040 81 Košice Sťažnosť na porušovanie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného ustanovením
  21
  článku 48 ods.2 Ústavy Slovenskej republiky k odstráneniu stavu právnej neistoty.
  Kópiu Sťažnosti prikladám.
  Túto sťažnosť som poslal formou doporučeného listu dňa 21.11.2019 na adresu ,, ODI Oddelenie dopravných nehôd, Rampová 7, Košice.
  Na moju sťažnosť ODI Oddelenie dopravných nehôd mi neodpovedalo do ukončenia tr. stíhania, t.j. 11.02.2021!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Prieťahmi v konaní prokurátorom JUDr. Tokárom pokračovalo ďalej.
  Bola mi poslaná Výzva č. 1 Pv 135/19/8803-14 zo dňa 19.02.2020 na konanie o dohode o vine a treste podľa § 232 a následne Trestného poriadku- predvolanie a to na 03.03.2020.
  Prikladám kópiu Výzvy zo dňa 19.02.2020.
  Tu je treba sa pozastaviť na tom, že JUDr. Tokár po 1 roku začal konať vo veci, keďže DN sa udiala 11.02.2019!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Výzvu inicioval bez môjho vedomia prokurátor JUDr. Tokár arbitrárne!!
  Vo Výzve bolo uvedené :
  Vzhľadom na uvedené Vám oznamujem, že dohodovacie konanie s obvineným sa uskutoční dňa 03.03.2020 o 09.00 hod. na Okresnej prokuratúre Košice II, na ulici Mojmírovej č. 5 v Košiciach ( za obchodným domom Dargov) 1 poschodie, č. dverí 104/A.
  So sebou prineste preukaz totožnosti a toto predvolanie. Vaša účasť nie je povinná.

  Pretože nečinnosť prokurátora JUDr. Tokára trvala ďalej, dňa 10.06.2020 som poslal Sťažnosť na porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov Okresnej prokuratúre Košice II. Na túto sťažnosť som do skončenia konania nedostal žiadnu odpoveď!!
  Prikladám kópiu Sťažnosti zo dňa 10.06.2020.

  22
  Dňa 22.06.2020 som poslal na Krajskú prokuratúru Košice, žiadosť o preskúmaní postupu prokurátora podľa § 210 Tr.poriadku.
  Dňa 29.07.2020 som dostal upovedomenie č. 4 Kn 102/20/8800-5 zo dňa 14.07.2020, v ktorom ma JUDr. Martina Chmurová upovedomuje, že :
  Vaše podanie zo dňa 14.11.2019 nie je súčasťou vyšetrovacieho spisu.
  Z akého dôvodu nopr. Rozman nepriložil moju sťažnosť zo dňa 14.11.2019 k vyšetrovaciemu spisu????
  Prikladám zmätočnú odpoveď JUDr. Martiny Chmurovej, ktorá chaoticky opisuje ako JUDr. Tokár dodržuje dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní podľa § 230 ods.1 ) Tr. poriadku!! Prikladám Upovedomenie č. 4 Kn 102/20/8800-5 zo dňa 14.07.2020


  JUDr. Tokár dostal dňa 24.07.2019. Uznesenie ČVS:ORP-20/DI-KE-2019 zo dňa 24.07.2019, v ktorom mu nopr. Rozman oznamuje, že moju osobu Ľuboš Capcara podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku stíha za prečin ,, UBLÍŽENIE NA ZDRAVÍ“ podľa § 158 Tr. zákona.
  Po mojej Sťažnosti zo dňa 22.06.2020 sa skorumpovaný klientelizmom prokurátor JUDr. Tokár rozhýbal a začal sa zaoberať svojimi povinnosťami, ktoré mal uplatňovať už po upozornení policajtom Rozmanom zo dňa 24.07.2019!!!

  JUDr. Tokár 7 mesiacov arbitrárneho preťahovania v konaní policajta Rozmana neuplatnil ustanovenie § 230 ods.2 písm.b) Tr. poriadku???
  Chronologický Vám popíšem začatie skorumpovaného klientelizmom JUDr. Tokára konanie po 12 mesiacoch od nehody zo dňa 11.02.2019, ktoré

  23
  prikladám ako dôkaz ako pracuje JUDr. Tokár vo funkcii prokurátora, ktorý je platený z daní občanov SR ako aj z mojich daní :
  Dňa 19.02.2020 sa uráčil bez môjho povolenia moju osobu vyzvať listom č. 1 Pv 135/19/8803-14 na dohodovacie konanie o vine a treste podľa § 232 Tr. poriadku a to po 12 mesiacoch!!!!!!

  Dňa 04.03.2020 poslal oznámenie mojej osobe č. 1 Pv 135/19/8803-17, v ktorom mi JUDr. Tokár oznamuje, že po 12 mesiacoch využíva svoje právo dane § 230 ods. 2 písm.d) Tr. poriadku!!!!!!!


  11.02.2019 mi bol odobratý VP a 19.02.2020 mi dozorný prokurátor pošle Výzvu na dohodu o vine a treste?!?! Tento prokurátor JUDr. Tokár má moju osobu za hlupáka?
  Sám je hlupák!
  Bolo mi doručené predvolanie č. 1 Pv 135/19/8803-14 zo dňa 19.02. 2020, v ktorom ma JUDr. Igor Tokár, prokurátor Okresnej prokuratúry Košice, Vyzýva na konanie o dohode o vine a treste podľa § 232 Tr. poriadku.
  Vo výzve sa uvádza, citujem:
  Vzhľadom na uvedené Vám oznamujem, že dohodovacie konanie s obvineným sa uskutoční dňa 03.03.2020 o 9.00 hod. na Okresnej prokuratúre Košice II, na ul. Mojmírovej č. 5 v Košiciach na 1 poschodí č. dverí 104/A.

  24
  So sebou prineste preukaz totožnosti a toto predvolanie. Vaša účasť nie je povinná.
  Dňa 03.03.2020 o 9.00 hod. som sa dostavil na Okresnú prokuratúru Košice II.
  JUDr. Tokár ma privítal na chodbe Okr. prokuratúry a nie v miestnosti č. dverí 104/A, ponúkol mi dohodu o vine a treste, ktorú som nemohol akceptovať.
  Ponuku som odmietol z dôvodu finančnej indispozície, ktorú mi zapríčinil JUDr. Tokár svojimi nezmyselnými prieťahmi v konaní!
  JUDr. Tokár mi povedal ,, TAK SA NEMÁME O ČOM BAVIŤ“
  Ponuku som JUDr. Tokárovi odmietol a keď som bol už na odchode JUDr. Tokár mi povedal, že mi dáva 1 hodinu na rozmyslenie a keď sa do hodiny nevrátim posiela to na súd !!!
  Toto vyhrážanie ,, súdom“ sa udialo dňa 03.03.2020, do 08.10.2020 ( ďalších 7 mesiacov) JUDr. Tokár svoj sľub nesplnil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Arbitrárne pokračoval v prieťahoch v konaní!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Pri odchode z prokuratúry som skorumpovaného klientelizmom JUDr. Tokára dôrazne vyzýval aby svoj sľub splnil!!
  Do 20-11-2020 som od JUDr. Tokára nedostal písomné vyhlásenie, že na moju osobu podáva OBŽALOBU, tak ako mu to zákon ukladá!!
  JUDr. Tokár ma moju osobu za hlupáka??
  Sám je hlupák!
  Jasne som v SŤAŽNOSTI zo dňa 22.06.2020 uviedol, že žiadam o urýchlené skončenie vyšetrovania vo veci a skoré poslanie veci na súd!
  25
  Celá situácia mi pripadala ako by JUDr. Tokár čakal, že mu o hodinu donesiem ÚPLATOK??
  Je nepochopiteľné, že JUDr.Tokár si dovolil arbitrárne porušiť ustanovenie § 232 ods.10) zákona č. 301/2005 Z.z!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Odmietnutie jeho ponuky nezapísal do zápisnice, tak ako mu to káže horeuvedené § ustanovenie!!!

  JUDr. Tokár zapríčinil moju finančnú krízu svojím arbitrárnymi prieťahmi v konaní.
  Svojou arbitrárnosťou mi znemožnil požiadať po vynesení rozsudku
  o podmienečné upustenie polovice zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo.
  Musel som odmietnuť množstvo ponúk na vykonanie mojich služieb, pričom mi vznikla finančná ujma formou ušlého zisku v tisíckach eur.
  Príčinou je arbitrárne porušenie JUDr. Tokárom ustanovenie § 5 písm. d) zákona o prokuratúre!!
  JUDr. Tokár je príčinou, že moju podnikateľskú činnosť som musel vymazať z obchodného registra!!

  Bolo mi doručené fiktívne upovedomenie č. 1 Pv 135/19/8803-17 zo dňa 04.03.2020, v ktorom ma JUDr. Tokár upovedomuje, že začína dodržiavať ustanovenie Tr. poriadku a to konkrétne § 230 ods.2 písm.d) s tým, že vrátil vyšetrovací spis na doplnenie skráteného vyšetrovania OR PZ Košice a doplňuje :
  A to na Vaše oboznámenie sa s výsledkami skráteného vyšetrovania, čo Vám doposiaľ nebolo umožnené??????????????????????????
  Žiadne oboznámenie s výsledkami skráteného vyšetrovania mi neprišlo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Bohu žiaľ, nebol som s výsledkami skráteného vyšetrovania oboznámený???? Ale fascinovalo ma, že si JUDr. Tokár vôbec spomenul na ustanovenie § 230 Tr. poriadku!!!
  26
  Prikladám kópiu tohto listu č. 1 Pv 135/19/8803-17 zo dňa 04.03.2020.
  Dňa 23.03.2020 som dostal ďalší fiktívne upovedomenie č. 1 PF 135/19/8803-23 zo dňa 23.03.2020, ktoré je obsahom totožné s Upovedomením č. 1 Pv 135/19/8803-17 zo dňa 04.03,2020
  Prikladám kópiu listu č. 1 Pv 135/19/8803-23 zo dňa 23.03.2020!
  Opätovne som nebol oboznámený s výsledkami skráteného vyšetrovania!!!
  Dňa 03.03.2020 som písomnou zásielkou požiadal Okresný súd Košice II o pridelenie verejného obhajcu, ktorý mi bol odopretý nesprávnym postupom policajta Rozmana pri vyšetrovaní ako SVEDKA A NIE AKO OBVINENÉHO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Okr. súd Košice II moju žiadosť preposlala na Okr. prokuratúru Košice II.
  Dňa 20.05.2020 mi bolo doručené Upovedomenie č. 1 Pv 135/19/8803-32 zo dňa 18.05.2020, v ktorom ma JUDr. Tokár upovedomuje, že podľa § 230 ods.2 písm. d) Tr. poriadku vrátil vec na doplnenie OR. PZ Košice za účelom ustanovenia obhajcu mojej osobe. Na ustanovenie obhajcu som čakal do 11.02.2021!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Prikladám kópiu listu č. 1 Pv 135/19/8803-32 zo dňa 18.05.2020.
  Bolo mi doručené Upovedomenie č. ČVS: ORP-20/DI-KE-2019 zo dňa 24.08.2020, v ktorom ma policajt Rozman upovedomuje, že :
  Po doplnení vyšetrovacieho spisu podľa pokynu dozorujuceho prokurátora Okr. prokuratúry Košice II bol dňa 24.08.2020 vyšetrovací spis ČVS: ORP-149/DI-KE-2020 vo veci prečinu,, Ublíženie na zdraví“ podľa § 158 Tr. zákona podľa § 209 ods. 1 s poukázaním na § 204 ods. 1 Tr. poriadku predložený na Okr. prokuratúru Košice II s konečným meritórnym rozhodnutím.
  Policajt Rozman poslal prokurátorovi JUDr. Tokárovi meritórne rozhodnutie vo veci dňa 24.08. 2020. Dopravná nehoda sa stala 11.02.2019 Tento prokurátor žalobu na moju osobu poslal až 09.10.2020 na Okresný súd Košice II!!!
  Skorumpovanému klientelizmom prokurátorovi trvalo obžalobu, ktorá bola napísaná na jednom liste A4 ďalší mesiac???????

  27
  Je treba pripomenúť policajtovi Rozmanovi na jeho nezákonný postup ako verejného činiteľa, na dolu napísané ustanovenie, na ktoré dozorný prokurátor JUDr. Tokár nevedel alebo nechcel policajta upozorniť!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Zákon č. 301/2005 Z.z. Tr. poriadok
  § 201
  (2)
  Policajt postupuje vo vyšetrovaní alebo v skrátenom vyšetrovaní tak, aby čo najrýchlejšie zadovážil podklady na objasnenie skutku v rozsahu potrebnom na posúdenie prípadu a zistenie páchateľa trestného činu.

  § 203
  (2)
  Ak sa skrátené vyšetrovanie neskončí do dvoch mesiacov od vznesenia obvinenia, policajt prokurátorovi písomne oznámi, prečo nebolo možné skrátené vyšetrovanie skončiť a aké úkony je potrebné ešte vykonať. Prokurátor môže policajtovi pokynom zmeniť rozsah úkonov, ktoré majú byť ešte vykonané, alebo vo veci nariadiť vyšetrovanie.

  V upovedomení si policajt robil nadprácu alebo mal moju osobu za nebezpečného vraha?????
  Prečo tento policajt poukázal na ustanovenie § 204 ods. 1 Trestného poriadku??????????????????????????????
  V tomto § sa doslovne uvádza :
  § 204
  (1)
  Ak bola prokurátorovi odovzdaná spolu so spisom osoba, ktorá bola zadržaná ako podozrivá pri páchaní prečinu, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov, bezprostredne po ňom, alebo po tom, čo odpadla prekážka jej bezprostredného zadržania najviac do 24 hodín po spáchaní prečinu a prokurátor ju neprepustí na slobodu, odovzdá ju najneskôr do 48 hodín od zadržania súdu, ktorému tiež podá obžalobu spolu so spisom. Ak prokurátor zistí dôvody väzby, súčasne navrhne, aby bol obvinený vzatý do väzby.
  Ako sa to mohlo stať, že verejný činiteľ neovláda základné zákony, ktoré sú jeho pracovná náplň. Zakrýva svoje prieťahy v konaní??????????????????
  28


  Prikladám Upovedomenie č. ČVS: ORP- 20/DI-KE-2019 zo dňa 24.08.2020.

  Zároveň upozorňujem na identifikačné číslo, ktoré nesúhlasí s číslom na OBŽALOBE zo dňa 09.10.2020  spis ČVS: ORP-149/DI-KE-2020 vo veci prečinu,, Ublíženie na zdraví“ podľa § 158 Tr. zákona podľa § 209 ods. 1 s poukázaním na § 204 ods. 1 Tr. poriadku predložený na Okr. prokuratúru Košice II s konečným meritórnym rozhodnutím.
  V obžalobe č. 1Pv 135/19/8803-55 zo dňa 08.10.2020 sa uvádza :

  Trestná vec: Ľuboš Capcara
  Podáva: prokurátor Okresnej prokuratúry Košice II
  Priložený spis: ORP-20/DI-KE-2019
  Dňa 09. 10.2020

  Dňa 19. 09.2020 som formou doporučeného listu poslal na Okresnú prokuratúru Sťažnosť na porušenie práva prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Prikladám kópiu.

  Dňa 08.10,2020 mi bolo doručené – upovedomenie č. 4Kn 102/20/8800-9 zo dňa 02.10.2020. Prikladám kópiu.

  Pretože som sa nestotožnil s klientelickou, zmätočnou a a právne nerelevantnou odpoveďou JUDr. Martiny Chmúrovej, podal som dňa 09.10.2020 Odvolanie voči tomuto upovedomeniu. Prikladám kópiu.

  Dňa 29.10.2020 mi bolo doručené upovedomenie č. 4 Kn 102/20/8800-16 zo dňa 20.10.2020, v ktorom sa JUDr. Martina Chmúrová, prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice nevyjadruje k môjmu odvolaniu zo dňa 09-10-2020 ale klientelicky a zmätočne bez hanby oznámi, že ,, Vaše podanie v části procesných námietok považované za súčasť Vašej obhajoby“
  29
  Táto klientelizmom nakazená prokurátorka mi však nenapísala pred akým súdom sa mojimi procesnými námietkami mam OBHAJOVAŤ?!?! Prikladám kópiu.

  S pozdravom

  Prílohy

  1)Upovedomenie č. 4Kn 102/20/8800-5 zo dňa 14.07.2020
  2)Žaloba č.1 Pv 135/19/8803-55 zo dňa 08.10.2020
  3)Sťažnosť zo dňa 14.11.2019
  4)Predvolanie č. 135/19/8803-14 zo dňa 19.02.2020
  5) Tr. konanie č. 1 Pv 135/19/8803-17 zo dňa 04.03.2020
  6) Tr. konanie č.1 Pv 135/19/8803-23 zo dňa 23.03.2020
  7) Tr. konanie č. 1 Pv135/8803-32 zo dňa 18.05.2020
  8) Sťažnosť zo dňa 10.06.2020
  9) Upovedomenie č. ČVS: ORP-20/DI-KE-2019 zo dňa 24.08.2020
  10) Sťažnosť zo dňa 19.09.2020

Powered by Komento