Sudca, ktorý dal celú Kočnerovu Threemu na internet, dostal napomenutie od predsedu súdnej rady

Ján Mazák. Foto - TASR| dennikn.sk | Veronika Prušová | 19. novembra 2020 |

Ján Mazák. Foto – TASR

Za zverejnenie Threemy, spochybňovanie práce polície a za verejné zastávanie sa obvineného kolegu sudcovská rada nepotrestala sudcu Petra Šamka. Jeho konanie však neskončilo úplne bez trestu, a to vďaka predsedovi súdnej rady Jánovi Mazákovi.

Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák udelil napomenutie sudcovi Petrovi Šamkovi za to, že pred časom zverejnil na internete Kočnerovu Threemu a že sa verejne zastal obvineného sudcu Richarda Molnára.

Pre sudcu Šamka to predstavuje jediný trest za tieto skutky. Sudcovská rada na Krajskom súde v Bratislave voči nemu pred časom neiniciovala disciplinárne konanie, ku ktorému dal podnet Ján Mazák.

Udeliť napomenutie umožňuje predsedovi súdnej rady zákon. Prípad napokon môže skončiť aj pred disciplinárnym senátom, a to v prípade, že sa bude napomenutý sudca Šamko brániť. Na disciplinárnom súde môže napadnúť, že Mazákovo rozhodnutie je neplatné.

Či to sudca urobí, nie je známe. Šamko na otázky Denníka N nereagoval.

„Je to na ňom,“ hovorí Ján Mazák. Predseda súdnej rady je presvedčený, že Šamkove skutky nemohli zostať bez povšimnutia a bez patričnej reakcie.

O treste rozhodli poľahčujúce okolnosti

Predseda súdnej rady uplatnil len symbolický trest. Pri rozhodovaní zvažoval viaceré poľahčujúce okolnosti. Dôvodom mierneho opatrenia bolo aj to, že Šamko po dvoch dňoch Kočnerovu Threemu zo svojho portálu www.pravnelisty.sk sám odstránil.

Šamko zverejnil Threemu v máji, teda po tom, ako ju súd v kauze Kočnerových zmeniek voči televízii Markíza uznal ako dôkaz. Bolo to oveľa neskôr, ako zo správ v Threeme citovali médiá.

Šamko vtedy svoj krok obhajoval verejným záujmom. Podľa neho bolo vo verejnom záujme, aby sa každý mohol oboznámiť s obsahom Kočnerovej komunikácie, keď z nej médiá uverejňovali len čiastkové pasáže.

Šamko začiatkom septembra pred sudcovskou radou povedal, že sudca by nemal urobiť to, čo urobil on. „Ale v takejto neštandardnej situácii som zvolil neštandardný spôsob,“ skonštatoval. Toto vyhlásenie považoval Mazák za ďalšiu poľahčujúcu okolnosť.

Prevládli city nad racionálnym prístupom

Šamko však podľa Mazáka pochybil nielen zverejnením Threemy. Vytkol mu aj to, že sa verejne zastával obvineného Richarda Molnára, bývalého sudcu krajského súdu. NAKA ho zadržala a obvinila v marci v rámci akcie Búrka. Ďalšie obvinenia z podplácania a prijímania úplatku mu pribudli aj po nedávnej akcii Víchrica.

Pri rozhodovaní o Molnárovej väzbe ponúkal Šamko za kolegu záruku. Nepomohlo – Molnár skončil v marci vo väzbe a je v nej doteraz. Pred vznesením obvinenia voči Molnárovi, keď NAKA len začala trestné stíhanie vo veci a viacerým sudcom zaistila mobily, Šamko kritizoval takýto postup.

Richard Molnár pred rozhodovaním o väzbe. Foto – TASR

Na svojom portáli napísal, že ide o „právnu katastrofu, ktorá vykazuje skôr prvky policajného štátu“. Polícii vytkol chaotický a neodborný prístup a zhodnotil, že sa len predvádza na sociálnych sieťach, že sa v jej úkonoch „naplno prejavil nekompetentný až amatérsky postup“.

„To nie sú slová, ktoré patria do slovníka zdržanlivej a uvážlivej osoby, akou má byť každý sudca,“ zhodnotil Šamkovu aktivitu predseda súdnej rady Mazák. Hovorí, že „pri obhajovaní obvineného Molnára bolo zjavné, že Šamko uprednostnil vo vypätej situácii, v ktorej bol jeho kolega a priateľ obvinený z ťažkých trestných činov, viac city ako racionálny prístup.“

Pripomenul, že tieto dva skutky sú „ojedinelým vybočením“ Šamka, ktorý je „vo všeobecnosti považovaný za kvalitného sudcu a až do tohto času za človeka, ktorý aj v občianskom živote rešpektoval svoje postavenie a tak sa aj správal“.

Prokurátorka vidí snahu mariť vyšetrovanie

Predseda súdnej rady tiež pripomenul, že zverejnením Threemy zasiahol Šamko aj do práva na ochranu osobnosti jednotlivcov, ktorí nemali s Kočnerom nič spoločné.

Generálna prokuratúra v tejto súvislosti potvrdila, že eviduje jedno podanie, ktoré sa týkalo zverejnenia Threemy sudcom Šamkom. „Toto podanie bolo odstúpené na Okresné riaditeľstvo Bratislava I, ktoré vo veci koná,“ potvrdila hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová.

Dozorujúca prokurátorka káuz Búrka a Víchrica Valéria Simonová z Úradu špeciálnej prokuratúry vidí zverejnenie Threemy prísnejšie ako Mazák. Podľa informácií Denníka N sa mu venovala aj v uznesení o obvinení v akcii Víchrica. Šamka nemenuje priamo, ale je zrejmé, že ide o jeho konanie.

Zverejnenie Threemy podľa nej hraničí s úmyselným konaním, ktoré má za následok marenie účelu trestného konania. Argument, že už aj tak Kočnerovu Threemu zverejnili médiá, podľa prokurátorky neobstojí, pretože zverejnením kompletného obsahu komunikácie boli zverejnené aj citlivé a dôverné osobné správy.

Simonová spochybnila, že motív takého konania bol verejný záujem, a pýta sa, či tak sudca konal preto, že ho spájal priateľský vzťah k niektorej z obvinených osôb. Zverejňovanie právnych názorov na celé trestné konanie bolo podľa nej neetické.

Sudcovská rada nemala pochybnosti

Sudcovská rada Krajského súdu v Bratislave neriešila Šamka po prvý raz. Pred štyrmi rokmi posudzovala Šamkovu kritiku uznesenia o obvinení prokurátora špeciálnej prokuratúry Vasiľa Špirka. Aj vtedy sudcovská rada Šamka podržala.

Keď sa pre jeho skutky stretli tento rok v septembri, jeho prípad uzavreli ani nie za hodinu. Vo zverejnení Threemy nevideli problém. „Celá doba je zvláštna, časti Threemy unikali aj predtým, nevidím dôvod na vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti,“ skonštatoval po vypočutí Šamka člen sudcovskej rady Roman Huszár.

Marcela Kosová, ktorá je aj členkou súdnej rady, videla väčší problém v tom, že táto komunikácia unikala v minulosti a mohla ovplyvniť výpovede viacerých svedkov. „O tom, že niektorí sa po tejto medializácii rýchlo zbavovali telefónov, o tom ani nehovorím,“ dodala.

Problém nevideli ani v kritike policajného uznesenia. Šamko podľa sudcovskej rady nepochybil, lebo sa nikdy verejne nevyjadril o vine či nevine kolegu. Predsedníčka sudcovskej rady Zuzana Molnárová vysvetlila, že aj sudca má právo na slobodu prejavu. Pripomenula, že zákon hovorí, že sudca sa nesmie vyjadrovať k živým veciam, ktoré pojednáva, a z tohto pohľadu Šamko nepochybil.

Na prístup sudcovskej rady reagoval aj Mazák. Potvrdilo sa podľa neho to, „že na pôsobisku sudcu, u ktorého je otvorená otázka disciplinárnej zodpovednosti, sa stále nenachádza odvaha postaviť sa k jeho skutkom tak, ako by si zasluhovali“. Uprednostňuje sa podľa neho skôr zmierlivý, tolerantný a vyhýbavý prístup, len aby sa nenarobila „zlá krv“.

 

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (1)

 • Guest (capcara ondrej)

  Vážený p. Mazák, myslite, že aj takéto prípady sa budu spravodlivo riešiť
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice
  03.12.2020
  Mgr. Mária Kolíková
  Ministerstvo spravodlivosti.
  Župné nám.13
  813 11 Bratislava

  Vážená p. Kolíková,
  Takto pracuje sudkyňa Okresného súdu Košice-okolie JUDr. Iveta Puškášová. Po prečítaní tohto dokumentu verím, že sudkyňu JUDr. Puškášovú náležite odmenite!!
  Vec

  Odvolanie voči UZNESENIU č. 15C/97/2019-161 zo dňa 18.11.2020 podľa §365 ods.1 písm. b), písm. e), písm. h), zákona 160/2015 Z.z.
  v jedinečnom súbehu podľa § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam tr. oznámenie pre korupciu klientelizmom, porušenie § 326 ods.1 písm. a), ods.2 písm. c), ods.3 písm. c), Tr. zákona, § 339 ods.1)Tr. zákona, porušenie § 344 ods.2 písm. b, c, d)Tr. zákona, porušenie § 9 ods. 1) zákona 514/2003Z.z, porušenie čl. 46 ods.1 Ústavy SR a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl.6 ods.1 Dohovoru.
  Podľa Ústavy Slovenskej republiky, ale aj medzinárodného Dohovoru o zachovávaní ľudských práv, ktorý parafovala aj Slovenská republika, zaručuje sa občanom Slovenskej republiky ich právo na spravodlivé a správne prejednávanie ich podaní, žalobných návrhov na súdoch.
  V prípade podania tejto mojej žaloby Okresný súd Košice- okolie zastúpený sudkyňou JUDr. Ivetou Puškášovou hrubo porušila moje právo na spravodlivé súdne konanie, ktoré je právom o. i. tiež ústavným.
  Mám za to, že JUDr. Puškášová svojimi prieťahmi v konaní, nezmyselnými požiadavkami o niekoľkokrát doplnenie tr. podania, svojím klientelizmom, nadržiavanie manželom Dreisigovým a svojou vychytralosťou, chce JUDr. Puškášová moju žalobu na manželov Dreisigových pozametať pod koberec!!
  2
  Vidí sa mi, že JUDr. Puškášová vehementne kopíruje konania JUDr. Jankovskej a JUDr. Urbancovej.
  Odôvodnenie
  JUDr. Puškášová už vo svojom uznesení zo dňa 18.11.2020 porušuje § 30 ods.4) zákona 385/2000 Z.z !!
  JUDr. Puškášová ma svojou vychytralosťou chcela vedome uviesť do omylu a to tým, že moju osobu nepoučila právnym spôsobom, čím porušila ustanovenie § 375 ods. 1 písm. a), ods.3) Tr. zákona.
  JUDr. Puškášová ma v poučení neinformovala podľa ktorého paragrafového znenia mám postupovať pri odvolaní !!
  Vo svojom poučení mi len striktne napísala, citujem :
  Uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, a v akom rozsahu sa napadá, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne ( odvolacie dôvody)!!
  Tu JUDr. Puškášová zabudla uviesť patričné zákonné ustanovenie § znenie, napríklad § 365, zákon 160/2015 Z.z, ktorý je povinná uviesť v poučení!!!
  JUDr. Puškášová už v úvode svojho uznesenia klame, že som nesprávne a neúplne doplnil svoje pôvodné podanie zo dňa 02.12.2019.
  Dňa 02.12.2019 som podal osobne na Okresnom súde Košice okolie Žalobu na manželov Dreisigových.
  Dňa 24.01.2020 mi bolo doručené uznesenie č. 15C/97/2019-116 zo dňa 14.01.2020, v ktorom ma JUDr. Puškášová vyzýva aby som doplnil a opravil do 10 dní návrh na začatie konania zo dňa 02.12.2019.
  JUDr. Puškášová ma vyzýva aby som žalobu doplnil podľa § 127 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), CSP.
  Dňa 27.01.2020 som osobne podal na Okresnom súde Košice- okolie, doplnenie k uzneseniu č. 15C/97/2019-116 zo dňa 14.01.2020.
  V doplnení som uviedol
  § 127 ods. 1) CSP
  a) Ktorému súdu je určené 3

  Moja odpoveď-
  Podľa § 127 ods.1 písm.
  a) Okresný súd Košice okolie
  Štúrova 29, 041 10 Košice okolie
  b) Kto ho robí
  c) JUDr. Iveta Puškášová sudkyňa Okr.súdu Košice- okolie

  d) Ktorej veci sa týka
  zločin krivého obvinenia, podľa § 345 ods.1,ods.2 písm.b) Tr.zákona v jednočinnom súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 osd.1,ods.2,ods.3 písm. a) T r. zákona.


  d)čo sa ním sleduje
  potrestanie páchateľov tohto skutku podľa právnych zákonov SR.  Podľa § 132 ods.1 CSP
  Skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu zločinu krivého obvinenia, podľa § 345 ods.1,ods.2 písm.b) Tr.zákona v jedinečnom súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 osd.1,ods.2,ods.3 písm. a) T r. zákona.

  Petit
  Žiadam aby sa začalo trestné konanie voči JUDr. Pavlovi Dreisigovi a JUDr. Ivety Dreisigovej, spoločne bytom Pod Rožkami 39,044 31 Družstevná pri Hornáde,
  pre zločin

  4
  krivého obvinenia, podľa § 345 ods.1,ods.2 písm.b) Tr.zákona v jedinečnom súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 osd.1,ods.2,ods.3 písm. a) T r. zákona.


  Zo všetkých dôvodov, ktoré som opísal v Žalobe zo dňa 02.12.2019 a 24.01.2020, som dospel k záveru, že manželia Dreisigovi moju osobu krivo obvinili z trestných činov, ktoré som nespáchal a preto žiadam Vážený súd aby rozhodol o trestnoprávnej zodpovednosti JUDr. Pavla Dreisiga a JUDr. Ivety Dreisigovej a to výrokom o vine a treste podľa ustanovenia § 345 ods.2 písm.a) Tr.zákona.

  Pretože bola v značnej miere znížená dôstojnosť mojej osoby ako aj vážnosť, neprimerane zasiahli do mojich práv, ktoré sú chránené § 11 Občianskeho zákonníka,
  žiadam aby Vážený súd rozhodol podľa § 287 ods.1 ) tr. poriadku o uložení po vynesení rozsudku povinnosť poskytnúť mojej osobe primerané zadosťučinenie a to formou § 46 ods.1) Trestného poriadku, § 13 ods.2) Obč. zákona a to ,, žalované strany JUDr. Pavol Dreisig a JUDr. Iveta Dreisigová su povinné zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 20 000 euro s 5% úrokom od roku 2015 a nahradiť trovy konania a to v lehote 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu.
  Pod týmto zákonom nasleduje ,, opis trestného skutku Krivého obvinenia mojej osoby manželmi JUDr. Pavlom Dreisigom a JUDr. Ivetou Dreisigovou.

  Vo svojom uznesení JUDr. Puškášová lamentuje nad mojou žiadosťou o priznaní nemajetkovej ujmy z dôvodu zníženia dôstojnosti, a že v danom prípade nie je možné súbežne začať trestné aj civilné konanie.
  JUDr. Puškášová je povinná na základe splnených podmienok z mojej strany začať konanie vo veci tr. podania na manželov Dreisigových zo dňa 02.12.2019.
  5
  V prípade, že sa nechce vyjadrovať k mojej požiadavke k nemajetkovej ujme, môže ma odporučiť na civilné konanie ale nie svojvoľne aroganciou

  moci mi zmariť moje právo na súdne konanie vo veci tr. podania na manželov Dreisigových!

  Žiadam aby UZNESENIE č. 15C/97/2019-161 zo dňa 18.11.2020 bolo zamietnuté ako zmätočné, nezákonné a klientelické !!

  Žiadam aby sa začalo trestné stíhanie manželov Dreisigových vo veci zo zločinu krivého obvinenia, podľa § 345 ods.1,ods.2 písm.b) Tr.zákona v jednočinnom súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 osd.1,ods.2,ods.3 písm. a) T r. zákona.

  Žiadam aby JUDr. Puškášová niesla trestnoprávnu zodpovednosť za porušenie horeuvedených zákonov SR.

  Prikladám celé znenie môjho Doplnenia k Uzneseniu č. 15C/ 97/2019-116 zo dňa 14.01.2020
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice
  26.01.2020
  Okresný súd Košice okolie
  Štúrova 29, 041 10 Košice


  Doplnenie k Uzneseniu č. 15/C97/2019-116 zo dňa 14.01.2020

  Žalobca
  Capcara Ondrej, nar.31.03.1948, byt. Ždiarska 23, 04012 Košice
  Žalovaná
  JUDr. Iveta Dreisigová, nar.01.10.1953, bytom Pod Rožkami 39,044 31 Družstevná pri Hornáde

  Žalovaný
  JUDr. Pavla Dreisiga, nar. 18.05.1954, bytom Pod Rožkami 39,044 31 Družstevná pri Hornáde
  Podľa § 127 ods.1 písm.
  a) Okresný súd Košice okolie
  Štúrova 29, 041 10 Košice okolie
  b)JUDr. Iveta Puškášová

  c) zločin krivého obvinenia, podľa § 345 ods.1,ods.2 písm.b) Tr.zákona v jednočinnom súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 osd.1,ods.2,ods.3 písm. a) T r. zákona.

  2
  d)potrestanie páchateľov tohto skutku podľa právnych zákonov SR.

  Podľa § 132 ods.1 CSP
  Skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu zločinu krivého obvinenia, podľa § 345 ods.1,ods.2 písm.b) Tr.zákona v jedinečnom súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 osd.1,ods.2,ods.3 písm. a) T r. zákona.

  Petit
  Žiadam aby sa začalo trestné konanie vodči JUDr. Pavlovi Dreisigovi a JUDr. Ivety Dreisigovej, spoločne bytom Pod Rožkami 39,044 31 Družstevná pri Hornáde,
  pre zločin
  krivého obvinenia, podľa § 345 ods.1,ods.2 písm.b) Tr.zákona v jedinečnom súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 osd.1,ods.2,ods.3 písm. a) T r. zákona.


  Zo všetkých dôvodov, ktoré som opísal v Žalobe zo dňa 02.12.2019 a 24.01.2020, som dospel k záveru, že manželia Dreisigovi moju osobu krivo obvinili z trestných činov, ktoré som nespáchal a preto žiadam Vážený súd aby rozhodol o trestnoprávnej zodpovednosti JUDr. Pavla Dreisiga a JUDr. Ivety Dreisigovej a to výrokom o vine a treste podľa ustanovenia § 345 ods.2 písm.a) Tr.zákona.

  Pretože bola v značnej miere znížená dôstojnosť mojej osoby ako aj vážnosť, neprimerane zasiahli do mojich práv, ktoré sú chránené § 11 Občianskeho zákonníka,
  žiadam aby Vážený súd rozhodol podľa § 287 ods.1 ) tr. poriadku o uložení po vynesení rozsudku povinnosť poskytnúť mojej osobe primerané zadosťučinenie a to formou § 46 ods.1) Trestného poriadku, § 13 ods.2) Obč.
  3
  zákona a to ,, žalované strany JUDr. Pavol Dreisig a JUDr. Iveta Dreisigová su povinné zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 20 000 euro s 5% úrokom od roku 2015 a nahradiť trovy konania a to v lehote 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu.  Odôvodnenie
  Rozhodujúce skutočnosti nasvedčujúci spáchaniu horeuvedených trestných činov :
  Dňa 29.06.2014 som vyšiel z mojej dielne asi o 12 00 hod k pracovnému stolu za účelom opravy elektrickej vrtačky. Keď som vyšiel z dielne, zbadal som stáť na vyvyšenom pozemku, ktorý patrí manželom Dreisigovým Ivetu Dreisigovú, ktorá sa pozerala na dolný koniec svojho pozemku. Otočil som hlavu tým smerom a zbadal som manželku, ako sa rozpráva s Dreisigom. Keď som hlavu otočil na späť, zbadal som, že Dreisigová sa otočila a išla smerom do chaty. Pretože som nepočul o čom sa Dreisig a manželka rozprávajú, tak som si začal opravovať elektrickú vrtačku.
  Po chvílke som sa obzrel smerom na koniec mojho pozemku ale manželku som u Dreisiga nevidel. Otočil som hlavu smerom na balkón našej chaty a zbadal som ako manželka sedí na balkóne.
  Opýtal som sa jej čo riešila s Dreisigom. Povedala mi, že mu povedala aby prestal klamať, že im kradneme veci atd.
  Povedal som jej, že som napísal przidentovi SR sťažnosť na Dreisigových a ďalších verejných činiteľov, ktorí konali klientelicky v tr. a iných oznameniach, ktoré som na ich osoby podával.
  Nie je pravda, že som nadával na manželov Dreisigových ani ja ani manželka.
  Po chvilke mi manželka povedala,, Ondrej počujem ako niekto za plotom vraví, hovorené slovo, hovorené slovo a potom manželka vraví, Ondrej Dreisigová nás natáča lebo z poza plotu vytrča kamera. Kedže som
  4
  nedoslýchavý manželka mi to povedala nahlas tak, že to Dreisigová počula a v ten moment vybehla na vyvyšeninu, ktorá je na jej pozemku asi vo výške 1 metra nad mojím pozemkom a to na poklop ich žumpy.
  Na to som urobil asi dva kroky smerom k môjmu chodníku, ktorý je vzdialený od plotu Dreisigových asi 3-4 metry.
  To už Dreisigová stála na vyvyšenine a filmovala moju osobu s kamerou. Prikladám fotodokumentáciu pod č. 1 ( Označené číslo je na druhej strane foto)

  Povedal som Dreisigovej aby ma prestala kamerovať, pretože som jej na to nedal povolenie. Povedal som jej to asi 3x!
  Kedže Dreisigová ma neprestávala kamerovať, zobral som hrable, ktoré boli opreté o hnusný plechový vlnitý plot, ktorým majiteľmi su manželia Dreisigovci a 4x som povedal Dreisigovej,, prestaň ma kamerovať lebo ti tu kameru rozbijem“ a naznačil som hrabľami na kameru. Hrabľe merajú 1,30 m.
  Dreisigová ma neprestala kamerovať, tak som išiel do auta pre telefón.
  Tu chcem upozorniť na to, že Dreisigová ma celú cestu pre mobilný telefón do auta kamerovala a to tam aj späť čo je asi 22 metov tam a 22 metrov späť, pričom stála stále na vyvyšenine na svojom pozemku!
  Prišiel som na koniec môjho chodníka a vyfotil som Dreisigovú ako ma kameruje.
  Telefón som si dal do kapsy a začal som polievať stromčeky.
  Ako som polieval stromčeky, postupoval som smerom k mojej bráne, ktorá ja od vyvyšeniny vzďalená asi 20 metrov.
  Dreisigová postupovala mojím smerom, kopírovala moju trasu asi s 2 metrovým odstupom na svojom pozemku a stále ma kamerovala!
  Keď som dopolieval stromčeky, čo trvalo asi 10 minut, zastavil som sa na úrovni Dreisiga asi 2 metry od brány na konci naších pozemkov, ktorý pozoroval ako ma Dreisigová kameruje.

  5
  Zastavil som sa a povedal som Dreisigovej aby ma prestala kamerovať, lebo zavolám políciu. Dreisigová ma kamerovala ďalej, tak som zobral telefón a zavolal som na 158.
  Keď sa mi ozvala polícia, telefón som mal na hlasito, v tu ránu Dreisigová sklopila kameru a s Dreisigom rychlým krokom odišli pod jabloň, ktorá je od tohto miesta z kadial som volal políciu vzdialena asi 20metrov.
  Nie je pravda, že Dreisig prestal kosiť keď prišla polícia.
  Keď prišla polícia, jednému policajtovi som vypovedal čo sa stalo a druhý policaj upreto pozeral smerom na Dreisigových, ako by ich vyzýval aby prišli k veci niečo doplniť.
  Kedže Dreisigovci neprišli, dohodol som sa s policajtmi, že o 16 hodine prídem na OO PZ v Kysaku a podám na Ivetu Dreisigovú Tr.oznámenie.

  Tu je nutné povedať, že manželia Dreisigovi nehorázne klamú v tom, že som sa na Dreisigovú zahnal 2x palicou!!! Že som jej povedal,,taku ti prijebem, že budete s tadiaľto utekať“ Keby to bola pravda, vysokoškolsky vzdelaná v odbore právo s 30 ročnou praxou by si nenechala vymazať doličný dôkaz s kamery a okamžite ako prišli policajti by im nahlásila, že som ju napadol 2x s palicou čím som ju ohrozil na živote !! Nič také sa nestalo!
  Chcem podotknuť, že keby to bolo tak ako to popisujú manželia Dreisigovci, ťažko by som volal políciu.

  Dňa 29.06.2014 o 16 hodine som sa dostavil na OO PZ v Kysaku a podal som na Ivetu Dreisigovú Tr.oznámenie pre prečin podľa § 377 ods 1) Tr.zákona.

  Dňa 14.07.2014 bola Dreisigová vypočutá na OOPZ v Kysaku kde vypovedalá, že :
  dňa 29.06.2014 k jej manželovi JUDr. Pavlovi Dreisigovi ihneď ako začal kosiť v dolnej časti ich záhrady, prišla Capcarová a zo svojho pozemku spoza provizorného oplotenia sa mu začala krikom vyhrážať, že ak o nich ešte raz povie, že kradli, potom uvidí. Jej manžel nereagoval. K osočovaniu sa veľmi vulgárným spôsobom pridal aj Capcara, zahnal sa na ňu asi dvojmetrovou
  6
  palicou a kričal,, aby od tiaľto vypadla, pretože jej takú prijebe, že budú z pozemku utekať.

  Dreisigová na polícii v Kysaku neuviedla, v ktorých miestach som sa na jej osobu prvýkrát a druhýkrát zahnal. Uviedla však v predchadzajúcej výpovedi, že Dreisig kosil v dolnej části záhrady. To znamená, že som sa musel do dolnej záhrady nejak premiestiť od stolíka, ktorý bol od Dreisiga vzďalený 20 metrov!!!
  Preto po týchto nehoráznostiach išla pre kameru. V znevažujúcich rečiach Capcara pokračoval aj po mojom príchode s kamerou.

  Ďalej Dreisigová vypovedá :
  Napriek tomu, že mala kameru v ruke, zahnal sa na ňu palicou aj druhý krát a pretože ustúpila o krok dozadu, zosmiešňujúco povedal, že sa bojí. Pritom Capcarová stála na balkóne, všetko sledovala a smiala sa!!!!!

  Dreisigová uvádza, že sa s kamerou vrátila k svojmu plotu k manželovi, kde sa mala nachádzať moja osoba, ktorá zaútočila na jej hlavu a zrazu som sa na Dreisigovú zahnal druhýkrát a to keď stála na vyvyšenine, pritom manželka stála na našom balkóne, ktorý sa nachádza oproti tej vyvyšenine!!

  Ako som sa dostal od Dreisiga s dolnej části pozemku na hornú časť pozemku a manželka na balkón, ktorý je od toho miesta vzdialený 20 metrov? Žiadam aby to Dreisigová vysvetlila.


  7
  Moja osoba sa v žiadnom prípade nenachádzala pri Dreisigovi a podľa manželkinej výpovede pred súdom, sa po roztržke s Dreisigom vrátila na balkón bez toho, že by spomenula, že sa v jej blízkosti nachádzala Iveta Dreisigová alebo moja osoba. Obaja Dreisigovci patologický klamú!

  Chcel by som poukázať v krátkosti na to ako manželia Dreisigoví patologicky klamú, potom sa veci budem venovať podrobnejšie.

  Dreisigová na hlavnom pojednávaní dňa 13.10.2016 pod prísahou uviedla :
  Moj manžel kosil trávu v dolnej časti pozemku, ja som bola na vyvyšenej časti pozemku, ( TO JE V PREDNEJ ČASTI NAŠICH POZEMKOV) kde som trhala burinu, vtedy prišla k môjmu manželovi manželka obžalovaného, povedala mu, priam kričala, že pokiaľ budeme o nich ďalej šíriť, a obviňovať ich s krádeže, tak potom uvidíme. Môj manžel na to reagoval len tak, že sa k tomu vyjadrovať nebude, manželka obžalovaného ďalej povedala, že nie je oni nám kradli, a práveže my sme im ukradli ovocie, na to som už začala reagovať aj ja a ohradila som sa, že čo si to dovoluje. To pravdou nie je, my sme im nikdy nič nekradli.
  Obžalovaný bol v tom čase dosť blízko, bol pri stolíku asi 2 metre odo mňa maximálne, potom urobil niekoľko krokov smerom ku mne, v ruke mal palicu, zdvihnutú nad hlavu, touto palicou sa na mňa zahnal smerom na hlavu, a tesne nad hlavou pohyb ukončil, tým, že palicu prudko dvihol hore. Tou palicou by ma bol udrel, keby chcel, lebo sme boli blízko seba vzdialený asi 1,5 m šikmo, pričom obž. Stál po mojej pravej strane, mdzi nami bolo oplotenie pozostavajúce z mäkkého pletiva. Obž. Nebol tesne pri oplotení pretože z ich strany pri oplotení sú nasadené kríky, ktoré mu bránili prísť bližšie k oploteniu.
  Toto je len malý úryvok z patologicky lživej výpovede Ivety Dreisigovej na hlavnom pojednávaní zo dňa 13.10.2016.

  V ďaľšiej části sa k k veci vyjádrim podrobnejšie.


  8

  Na otázku povereného príslušníka na OO PZ v Kysaku, či mala videokameru zapnutú a natáčala manželov Capcarových, odpovedala, že nech to preukáže Capcara.
  Táto výpoveď Dreisigovej sa nachádza v Uzneseniu č.ČVS: ORP-719/KY-KS-2014 zo dňa 25.07.2014. Uznesenie bolo priložené k Žalobe zo dňa 02.12.2019.

  Bolo mi doručené Uznesenie č.ČVS:ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 20.10.2014, v ktorom sa uvádza :

  1. Dňa 31.08.2014 podal JUDr.Pavol Dreisig osobne na Okresnú prokuratúru Košice okolie trestné oznámenie, v ktorom poukazuje na protiprávne konanie Ondreja Capcaru, ich suseda z chaty, ktorú vlastnia s manželkou JUDr. Ivetou Dreisigovou v chatovej lokalite Ružinok v katastri obce Malá Lodina, ktorý sa podľa jeho názoru mal dopustiť trestného činu nebezpečné prnasledovanie podľa § 360a Tr.zákona!!
  Toto trestné oznámenie bolo vyšetrovateľom Ing. Ľochom ODMIETNUTÉ !! Príloha v Žalobe zo dňa 02.12.2019.
  Prečo Pavol Dreisig nepodal na moju osobu tr.oznámenie pre prečin nebezpečné vyhrážanie so zbraňou hneď dňa 31.08.2014. ale až na druhý pokus dňa 18.06.2015, ktoré mu 3x poverený vyšetrovateľ Ing. Ľoch zamietol a až následne na hrubý nátlak prokurátorky Gogovej vzniesol na moju osobu dňa 22.09.2015 obvinenie a následne JUDr.Gogová podala Žalobu dňa 07.12.2015.PREČO sa snažila zločinecká skupina zložená z manželov Dreisigových. JUDr.Gogovej, JUDr. Rybovičoveja JUDr.Janovej tak vehementne obviniť krivo moju osobu keďže už poverený vyšetrovateľ vo svojom uznesení zo dňa 19.12.2014 uviedol právne dôvody prečo toto trestné podanie je neprípustné čo potvrdil rozsudokom aj Okresný súd Košice-okolie!!!!!
  9
  Voči tomuto rozhodnutiu sa Dreisig odvolal.
  Dňa 19.12.2014 bolo Pavlovi Dreisigovi odpovedané ,Uznasenie č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 19.12.2014, v ktorom vyšetrovateľ Ing. Ľoch jeho Tr. podanie na moju osobu ODMIETA nakoľko nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup podľa § 197 ods.2 Tr.poriadku. Uznesenie bolo priložené k žalobe zo dňa 02.12.2019.
  Voči tomuto uzneseniu sa Pavol Dreisigk odvolal na GPSR, ktorá mu tuto sťažnosť zamietla!!

  Dňa 07.09.2015 vydal vyšetrrovaťeľ Ing.Ľoch Uznesenie č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 07.09.2015, v ktorom sa uvádza :
  dňa 29.06.2014 v presne nezistenom čase páchateľ v záhradkarskej lokalite nachádzajúcej sa pri obci Malá Lodina sa vyhrážal JUDr. Ivete Dreisigovej tým spôsobom, že palicou dlhou 2 metre, ktorú držal v ruke, sa dvakrát ohnal smerom na ňu, pričom jej povedal, že jej takú prijebe, že bude odtial utekať, čím u menovanej vzbudil dôvodnu obavu POSTUPUJEM NA PREJEDNANIE PRIESTUPKU. NEJDE O TRESTNÝ ČIN , ALE IDE O PRIESTUPOK PROTI OBČIANSKÉMU SPOLUNAŽIVANIU!
  Odovodnenie
  Dňa 17.07.2015 bolo vyšetrovateľom odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach-okolie pod č. spisu ČVS: ORP-545/1-VYS-KS-2014 na základe pokynu prokurátora Okresnej prokuratúry Košice- okolie zo dňa 18.06.2015 začaté tr.stíhanie za prečin nebezpečné vyhrážanie podľa § 360 ods.1, ods. 2 písm. a)Tr.zákona s poukazom na § 138 písm.a) tr.zákona.

  Tu je treba pripomenúť, že manželom Dreisigovým a prokurátorke JUDr.Gogovej, ktorá donutila vyšetrovateľa Ing.Ľocha hrubým nátlakom a svojou nadriadenosťou, aby začal voči mojej osobe trestné konanie tak ako
  10
  to v horeuvedenom spise žiadala dňa 18.06.2015 prokurátorka JUDr. Rybovičová, nevyšlo prvé trestné podanie z 31.08.2014, založili manželia Dreisigovci, JUDr. Gogová, JUDr. Rybovičová a JUDr. Janová zločinieckú skupinu a vyzvali Pavla Dreisiga aby podal na mojú osobu Tr.oznámenie v hore uvedenej veci!!
  Toto spoločné rozhodnutie zločineckej skupiny zrealizovala JUDr. Rybovičová spisom č.ORP-545/1 VYS-KS-2014 zo dňa 18.06.2015 tj. Na druhý pokus dostať moju osobu do vezenia , kedže prvý pokus im nevyšiel po 12 mesiacoch ( 1 rok)!!

  V uzneseniu zo dňa 07.09.2015 Iveta Dreisigová vypovedá:
  Hneď, ako jej manžel začal kosiť, pristupila k provizornému pletivu Capcarová a začala sa mu vyhrážať. Ona začala kričať, že oni jej kradli zeleninu.
  Na to ona zbehla k manželovi a ohradila sa voči tomu. Do tej situácie vykrikoval aj Capcara a pristúpil tiež k tomu provizornému plotu a velmi agresivne sa ňu zahnal asi dvojmetrovou palicou. Na to sa ona otočila , išla do chaty pre kameru. S kamerou sa vrátila k provizornému pletivu v hornej části záhrady.
  Je treba aby Dreisigová vysvetlila ako som sa dostal do dolnej části svojej záhrady ako vysvetlí, že pred súdcom JUDr.Ménom vypovedala, že prvykrát som ju napadol, keď bola na vyvyšenine, a že na kamere je zachytené ako sa ta palica mihla.
  Potom vypovedala, že prvykrát som sa zahnal na jej osobu v dolnej části pozemku a keď prišla s kamerou tak prišla do dolnej části pozemku aby vytrvala až Dreisig pokosí. Ako sa dostala na vyvyšeninu, ktorá je 20 metrov od spodnej části pozemku a moja osoba sa mala zahnať na jej brucho ?

  Ako perličku Vám pridávam opis z hlavného pojednávania zo dňa 13.10.2016
  Zápisnica o hlavnom pojednávaní zo dňa 13.10.2016 o 8.30 hod.
  Súdca JUDr.Mén sa pýta :
  Uveďte, čo sa stalo v uvedený deň
  11
  Odpoveď Dreisigovej:

  Dňa 29.06.2014 sme prišli na pozemok pokosiť trávu, nakoľko sa obžalovaný sťažoval, že na našom pozemku je tráva nepokosená, pravda je taká, že sme skutočne trávu nekosili, pretože sme na náš pozemok nechodili z dôvodu opakujúcich sa invektív zo strany obžalovaného na mňa a manžela. V čase nášho príchodu tam už rodina Capcarová bola.

  Moj manžel kosil trávu v dolnej časti pozemku, ja som bola na vyvyšenej časti pozemku, kde som trhala burinu, vtedy prišla k môjmu manželovi manželka obžalovaného, povedala mu, priam kričala, že pokiaľ budeme o nich ďalej šíriť, a obviňovať ich s krádeže, tak potom uvidíme. Môj manžel na to reagoval len tak, že sa k tomu vyjadrovať nebude, manželka obžalovaného ďalej povedala, že nie je oni nám kradli, a práveže my sme im ukradli ovocie, na to som už začala reagovať aj ja a ohradila som sa, že čo si to dovoluje. To pravdou nie je, my sme im nikdy nič nekradli.
  Obžalovaný bol v tom čase dosť blízko, bol pri stolíku asi 2 metre odo mňa maximálne, potom urobil niekoľko krokov smerom ku mne, v ruke mal palicu, zdvihnutú nad hlavu, touto palicou sa na mňa zahnal smerom na hlavu, a tesne nad hlavou pohyb ukončil, tým, že palicu prudko dvihol hore. Tou palicou by ma bol udrel, keby chcel, lebo sme boli blízko seba vzdialený asi 1,5 m šikmo, pričom obž. Stál po mojej pravej strane, mdzi nami bolo oplotenie pozostavajúce z mäkkého pletiva. Obž. Nebol tesne pri oplotení pretože z ich strany pri oplotení sú nasadené kríky, ktorému bránili prísť bližšie k oploteniu.
  Taktiež obž. Urobil pohyb palicou smerom na moje brucho, prudko tou palicou urobil pohyb dopredu, pričom ja som bola na svojej strane pozemku, on na svojej strane pozemku, ja som stála na vyvýšenom mieste, čiže aj keby ma chcel zasianuť do hlavy, nebolo by to možné.
  Pritom ako som filmovala, je zachytená ta palica, ktorása tam mihla.
  Pred súdom vypovedala, že som sa na jej hlavu zahnal v dolnej části pozemku a palica sa zastavila 5 cm nad temenom hlavy a teraz vypovedá, že som sa na jej hlavu zahnal v hornej části pozemku keď stála na vyvyšenine,
  12
  takže ako je to s tým patologickým klamaním pod prísahou? Na polícii v Kysaku tvrdila, že nefilmovala moju osobu a ak nech to dokážem!
  Tu je dôkaz ako manželia Dreisigovci moju osobu krivo obvinili,vypovedali krivo pod prísahou aby dosiahli moje trestné stíhanie a napokon odsúdenie mojej osoby.

  Ako dôkaz Vám prikladám fotodokumentáciu, ktorá vyvracia klamstvo manželov Dreisigových .
  1)Dôkaz ako ma Iveta Dreisigová filmuje z vyvyšeniny na svojom pozemku dňa 29.06.2014.
  2)na fotodokumentácii č. 2 je znázornené
  1) Priložená drevená tyč, ktorá demonštruje výšku 2m, biela značka a hrable, ktoré som držal v ruke, ktoré majú 130cm.
  2)Stolička, ktorá demonštruje kde stála moja osoba, keď som vybehol od stolíka.
  3)Výška provizorného plotu Dreisigových, 160 cm.
  4) vpravo výška vyvyšeniny, na ktorej stála dreisigová, ktorá ma výšku 170 cm.

  Dôkaz č.3
  Na tejto fotodukumentácii je znázornené :
  1)Na ľavej strane je značka kde stála na vyvyšenine Dreisigová. Vyvyšenina je na kamennom múre, pod ktorým je žumpa.
  2)Pred zelenou bránou v dolnej časti Dreisigového pozemku je značka kde stál Dreisig po celý čas incidentu!
  3)Môj drevený plot, na ktorm označené polia demonštrujú dlžku mezi stlpíkmi t. 2 m.
  4)Na pravej strane je môj pozemok a značka v dolnej časti pozemku označuje miesto, na ktorom stála manželka keď sa rozprávala s Dreisigom.

  13
  5)na konci mojho pozemku je hnedá brána a za bránou perkuje moje auto. K autu je to 22m, to je vzdialenosť, ktorú som prešiel aby som z auta vybral telefon, s ktorým som sa vrátil späť, tj.22m a odfotil som Dreisigovú ako ma filmuje.
  6)Tu je znázornené akým smerom som postupoval pri polievaní stromčekov, pričom ma prenasledovalá a filmovalá zo svojho pozemku po pri ich plote Dreisigová až na koniec mojho pozemu.

  Dôkaz č.4
  Tu stála Dreisigová
  5)Tu stála Dreisigová, Dreisig, ja a moja manželka.

  Dôkaz č.6

  Tu je stolík, pred plechovým vlnitým plotom a vzdialenosť ktorú som prešiel na okraj chodníku.

  Dôkaz č.7
  Tu je znázornené kde stála moja osoba pri stolíku,
  Dreisigová za vlnitým plotom,
  kde vytrčala kamera a keď manželka povedala, že z poza plotu vytrča kamera smer kadial Dreisigová vybehla na vyvyšeninu!!!
  Preto Dreisigová vypovedala, že stála k mojej osobe pravou stranou,kameru mala vo výške drieku a vypínala a zapínala kameru podľa toho ako sme na koho mali nadávať, preto povedala ,, hovorené slovo, hovorené slovo“ pretož bola schovaná za plotom!!!
  Následne, keď manželka povedala, že s poza plotu vytrča kamera, rychlo vybehla na vyvyšeninu.
  Dôkaz č.8

  14
  Moja osoba stála 380cm od plotu Dreisigových tak ako som mohol Dreisigovú ohroziť 130 cm hrabľami???

  K osobe Pavla Dreisiga.

  Pavol Dreisig v podstate patologicky klamal tak ako Dreisigová, tak ako sa spolu doma dohodli.
  Je potrebné podotkúť, že v mnohých výpovediach sa vehementne rozchádzajú.
  V prípade, že sa súdu moje vyjádrenie k vaci nabudú vieryhodné, žiadam aby sa uskutočnila rekonštrukcia na tvare miesta a to na pozemkoch manželov Dreisigový ako aj mojích v lokalite Malý Ružinok.
  S pozdravom
  Prílohy:
  8x fotodokumentácia

  Prikladám kópiu Uznesenia č. 15C/97/2019-116 zo dňa 18.11.2020

  S pozdravom

You are here: Home Documents Archive Slovenské kategórie Dokumenty Externé Sudca, ktorý dal celú Kočnerovu Threemu na internet, dostal napomenutie od predsedu súdnej rady

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners