Toto nie je búrka, vyzerá to ako skutočná spravodlivosť

Foto N - Tomáš Benedikovič| dennikn.sk | 11. marca 2021 | Matúš Kostolný | 

Včera sa asi koalícia dohodla na ďalšom pokračovaní. Dnes môže začať odznova.

Až teraz sa začína naozajstná očista. Toto nie je búrka či víchrica, toto vyzerá na skutočnú spravodlivosť.

Polícia za posledný rok zatkla desiatky sudcov a sudkýň, policajtov a ľudí, ktorí zneužívali štát. Všetko to boli ľudia, ktorí vyrástli za vlád Roberta Fica a práve vďaka jeho ochrane mohli vybudovať siete zločinu. Aj preto Fico vykrikoval, že sú to politické procesy.

Teraz zatkli riaditeľa SIS. Súčasného. Človeka, ktorý je priamo z najhlbšieho vnútra tejto koalície. Lepší dôkaz, že prokuratúra, polícia a v konečnom dôsledku aj táto vláda to myslia so spravodlivosťou vážne, nevymyslíte.

Doteraz bolo také niečo nepredstaviteľné, hoci žijeme v krajine, kde sedia vo väzbe policajní prezidenti, štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti, sudcovia Najvyššieho súdu. Búra sa totiž predstava, že trestajú iba tých, ktorí už nie sú pri moci.

Ešte je príliš skoro, aby sme robili definitívne závery. Vladimír Pčolinský sa iste bude brániť a má na to právo. Rovnako ako všetci tí, ktorých už obvinili alebo ešte len obvinia.

Teraz musíme veľmi pozorne sledovať, ako to prebehne. Či budú obvinenia voči šéfovi tajnej služby dostatočne silné, či s ním nebudú zaobchádzať inak ako s ostatnými obvinenými, či to myslia naozaj vážne.

Na jeho zatknutie sa dá pozerať dvoma spôsobmi: je to neuveriteľná hanba. Šéf tajnej služby, ktorá by mala dozerať na dodržiavanie zákonov a odhaľovať zločiny a nebezpečenstvá v štáte, je podozrivý, že sám sa správal ako zločinec a ohrozenie krajiny.

Ale aj: po rokoch s Ficom, keď si „naši ľudia“ mohli dovoliť takmer všetko, prišla naozajstná zmena a dnes si nemôže byť istý žiaden korupčník či podvodník, aj keď sedí vo vláde alebo v parlamente. Alebo ho dosadili na čelo tajnej služby.

Ešte je príliš skoro, aby sme robili veľké závery. Ale dnešné ráno je historické.

Nevyspytateľná povaha premiéra Igora Matoviča znemožňuje, aby zvládal vládu, jej bežnú prevádzku v mimoriadnych časoch. Korona naplno a veľmi rýchlo odhalila, že nie je schopný riadiť štát, robiť všetky tie nudné veci, ktoré by mohli nakoniec zachraňovať ľudské životy.

Nevyspytateľná povaha Igora Matoviča však umožňuje, že polícia a prokuratúra majú naozaj voľné ruky a jedného dňa budú brať aj ľudí priamo z premiérovho okolia.

Včera večer sa asi koalícia dohodla na ďalšom pokračovaní. Dnes ráno to môžu zhodiť zo stola a začať odznova. Všetko je inak. Igor Matovič a Boris Kollár sa musia vyrovnať s hanbou, že do čela tajnej služby dosadili človeka, ktorého zatkla polícia pre podozrenie z korupcie.

Musia sa poobzerať okolo seba a zamyslieť sa, koho ďalšieho môžu zobrať. Čo sa bude diať, ak začne Vladimír Pčolinský spolupracovať. Či tu ešte vlastne budú všetky koaličné strany v podobe, ako ich dnes poznáme.

Po dnešnom ráne by mal pochopiť aj predseda parlamentu a strany Sme rodina Boris Kollár, že jeho minulosť s mafiou a náchylnosť všetko riešiť kšeftárskymi dohodami nie sú úplne chránené miestom v koalícii.

Včera večer sa asi koalícia dohodla, dnes to môžu začať nanovo. Sme v oku hurikánu.

 

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (1)

 • Guest (capcara ondrej)

  Spravodlivosť nastane na Slovensku až vtedy ak zmiznú skorumpovaní sudcovia ako táto sudkyňa!!
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  20.04.2021

  Mgr. Mária Kolíková Ministerstvo spravodlivosti.
  Župné nám.13
  813 11 Bratislava
  Vážená p. Kolíková, je neuveriteľné aké nekalé praktiky sa vytvárajú na súdoch v Košiciach. Niekoľkokrát som Vám písal ako sa na Košických súdoch snažia pozametať pod koberec trestné veci policajtov , prokurátorov a sudcov. Nedávno som Vám poslal list , v ktorom si sťažujem na prieťahy v konaní vo veci Tr. oznámenia na dole opísané prokurátorky. Skorumpovaná klientelizmom Mgr. Sonderlíchová mi odmietla ŽALOBU na prokurátorky len preto, že som napísal ,, omylom“ OBŽALOBA a nie ŽALOBA ale v popisu tr. činnosti prokurátorok som jasne napísal ,, ŽALOBA“ je možné aby sa na takejto banalite odmietol súdny proces, ktorý jasne a právne som opísal v troch Tr. podaniach. Prikladám list bez čísla zo dňa 09.04.2021. Posúďte sama.

  Odpoveď na stanovisko listu č. ?!?! zo dňa 09.04.2021 podpísanú Mgr. Iveta Sonderlichová, ktorá chce vec pozametať pod koberec!! Podpredseda Okr. súdu Košice- okolie.


  VEC
  Podávam trestné oznámenie zo zločinu podľa §326 ods.1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. b), písm. c), ods.3 písm. c), Tr. zákona, porušenie § 326a ods.1, ods. 2 písm. a), písm. b), Tr. zákona, porušenie § 344 ods. 2 písm. b), písm.
  2
  c), písm. d) Tr. zákona, porušenie § 375 ods.1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. b)Tr. zákona v jedinečnom súbehu s trestného činu korupcie klientelizmom s trestného činu nezákonného rozhodnutia na Mgr. Iveta Sonderlichová, podpredseda Okr. súdu Košice- okolie.

  Dňa 14.03.2021 som poslal na MS SR k rukám Mgr. Márii Kolíkovej
  S ť a ž n o s ť
  na porušovanie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov,
  zaručeného ustanovením článku 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky k odstráneniu stavu právnej neistoty vo veci T r. podania na JUDr. Gogovú, JUDr. Rybovičovú a JUDr. Janovú, prokurátorky na prokuratúrach v Košiciach zo dňa 06.03.2020!

  Dňa 30.03.2021 mi bolo doručené oznámenie č. 17158/2021/-151 zo dňa 30.03.2021, v ktorom ma Mgr. Juraj Hladký, zástupca riaditeľa odboru nad súdnictvom upovedomuje, že moja sťažnosť na prieťahy v trestnom konaní bola odstúpená Okresnému súdu Košice- okolie na ďalší postup s poukazom na § 55 Tr. poriadku.  Dňa 20.04.2021 mi bolo doručené stanovisko Okresného súdu Košice- okolie, podpísané Mgr. Ivetou Sonderlichovou podpredseda Okresného súdu, ktorá mi moju sťažnosť drzo, klientelicky, arbitrárne a právne nesprávne zamietla a to s tohto jediného dôvodu, citujem doslovne skorumpovanú klientelizmom sudkyňu, ktorá pozná právo :

  Na Okresnom súde Košice- okolie sa nevedie žiadne súdne konanie/ § 237 Tr. poriadku/ proti vyššie uvedeným osobám v procesnom postavení ,, obvinených“

  Súdy Slovenskej republiky konajú v trestných veciach na základe obžaloby,
  Ktorú podáva a pred súdom zastupuje prokurátor.
  Inštitút súkromnej obžaloby v trestnom poriadku neexistuje.
  Vaše podanie do podateľne Okresného súdu Košice-okolie zo dňa 0.6.03.2020, ktoré ste nazvali obžalobou bolo zapísané do príslušného registra pod sp.zn. 3Nt/5/2020.
  3
  Konajúci sudca Vaše podanie vyhodnotil po obsahovej stránke ako trestné oznámenie na prokurátorov JUDr. Máriu Rybovičovú, JUDr. Zuzanu Gogovú, Jarmilu Janovú a dňa 07.05.2020 toto Vaše podanie vrátanie príloh odstúpil na Krajskú prokuratúru v Košiciach.

  Postúpenie Vášho podania bolo vykonané v súlade s § 196 ods1 Trestného poriadku, lebo ide o tvz. predsúdne konanie, ktoré zahrňa postup pred začatím trestného stíhania a prípravné konanie.

  Na základe vyššieho uvedeného považujem Vašu sťažnosť za nedôvodnú.
  V Košiciach dňa 09.04.2021 Mgr. Iveta Sonderlíchová, podpredseda Okresného súdu.

  1)
  Mgr. Sonderlíchová zrejme nebola na prednáške, keď sa popisovalo ustanovenie § 62 ods. 1, Tr.poriadku kde sa uvádza :
  1)
  § 62

  Podanie
  (1)
  Podanie sa posudzuje vždy podľa obsahu, aj keď je nesprávne označené. Možno ho urobiť písomne, ústne do zápisnice, telegraficky, telefaxom, elektronickými prostriedkami podpísané s kvalifikovaným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona alebo bez kvalifikovaného elektronického podpisu. Podanie urobené telegraficky, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu treba potvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice do troch pracovných dní, inak sa o podaní nekoná.  4
  2)
  Dňa 06.03.2020 som bol osobne podať ŽALOBU na JUDr. Máriu Rybovičovú, JUDr. Zuzanu Gogovú, JUDr. Jarmilu Janovú.
  Pri podávaní ŽALOBY som si nevšimol, že som v úvode napísal OBŽALOBA, mám za to, že pracovníčka , ktorá preberala moju ŽALOBU a začala ju čítať, mala ma upozorniť že som omylom napísal OBŽALOBA!!!
  Mala ma upozorniť a ja by som to opravil!!!
  Bohu žial sa tak nestalo !!!
  Nestalo sa tak ani po dobu celého roku 2020!!!!!

  Keby si skorumpovaná klientelizmom Mgr. Sonderlíchová dôkladne prečítala moju ,,OBŽALOBU“ ŽALOBU, dočítala by sa:

  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice
  06.03.2020
  Okresný súd Košice okolie
  Štúrova 29, 041 10 Košice


  OBŽALOBA  Podávam žalobu zo zločinu podľa § 296, §192 ods.2, §326 ods.3 písm. c), § 345 ods.1), ods.2 písm. a), § 140 ods.1 písm. a)b)c), § 344 ods.2 písm. a)b)c)d), Tr. zákona, porušenie § 5 zákona č. 153/2001 Z. z, porušenie čl. 149 Ústavy SR na :


  JUDr. Mária Rybovičová, prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie
  5
  JUDr. Zuzana Gogová, prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie,
  JUDr. Jarmila Janová, prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice,

  Skorumpovaná klientelizmom JUDr. Sunderlíchová drzo porušuje ustanovenie § 326a!!!!
  Ohýba právo ako sa jej zachce, takto sa snaží pozametať pod koberec trestnú vec horeuvedených prokurátoriek!!!

  3)
  Skorumpovaná klientelizmom Mgr. Sonderlíchová v stanovisku uvádza, citujem:

  Konajúci sudca Vaše podanie vyhodnotil po obsahovej stránke ako trestné oznámenie na prokurátorov JUDr. Rybovičovú, JUDr. Gogovú, JUDr. Janovú a dňa 07.05.2020 toto Vaše podanie vrátane príloh odstúpil na Kraj. prokuratúru v Košiciach.

  Keby sa skorumpovaná klientelizmom viac zaoberala mojím Tr. oznámením a prečítala by si ho detailne, dočítala by sa, že:

  Dňa 16.06.2017 som sudcovi JUDr. Petrovi Ménovi vo vyjádrení sa k Sťažnosti č. 2 Pv 474/15/8806-57 zo dňa 18.05.2017 podal, citujem:  Capcara Ondrej Ždiarska 23 04012 Košice
  16.06.2017

  Okresný súd Košice okolie
  Štúrova 29, 041 10 Košice

  JUDr. Peter Mén
  Predseda senátu

  Vyjadrenie sa k Sťažnosti č. 2 Pv 474/15/8806-57 zo dňa 18.05.2017 v súbehu s trestným oznámením podľa ustanovenia § 62 ods.1 ) v súbehu s § 196 ods.1)
  6
  Tr. poriadku, týmto podávam trestné oznámenie zo zločinu podľa § 192 ods.2, § 326 ods.3 písm. c), § 345 ods.2 písm. a) Tr. zákona na :
  JUDr. Mária Rybovičová, prokurátorka Okr. prokuratúry Košice-okolie,

  JUDr. Zuzana Gogová, prokurátorka Okr. prokuratúry Košice-okolie,

  JUDr. Jarmila Janová, prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice.

  Je zaujímavé, že JUDr. Mén, ktorý trestné podanie na moju osobu prokurátorkou JUDr. Gogovou viedol, toto moje trestné oznámenie dňa 16.06.2017 na Kraj. prokuratúru v Košiciach nepodal?!?!

  Taktiež je zaujímavé, že vec zo 06.03.2020 bola pridelená tomuto sudcovi JUDr. Ménovi, napriek tomu, že v tejto veci bol predsedajúcim sudcom??

  Tu neplatí konflikt záujmov???????????? Súd pozná právo?!

  Ako to sudca JUDr. Mén hospodarí s peniazmi poplatníkov?
  Keby si skorumpovaná klientelizmom Mgr. Sonderlíchová prečítala celý spis, prišla by na to, že už dňa 01.03.2016 som poslal na GPSR totožné Tr. oznámenie ako som poslal aj na GPSR 16.06.2017!
  Dočítala by sa, že GPSR preposlala moje Tr. oznámenie na prokurátorky Okresnej prokuratúre Košice I a táto prokuratúra vec preposlala OR PZ


  v Košiciach, ktoré mi Tr. oznámenie UZNESENÍM č. ČVS: ORP-1735/3-VYS-KE-2017 zo dňa 18.09.2017 ZAMIETLO!!!!!

  Proti tomuto uzneseniu som sa odvolal na GPSR, ktorá moje odvolanie preposlala na KRAJSKU PROKURATÚRU KOŠICE!!!!!!!

  Tak prečo to opakovane JUDr. Mén preposielal naspäť na Kraj. prokuratúru Košice??

  NIEČO SA ZMENÍ??

  7
  Prokurátor Kraj. prokuratúry Košice JUDr. Ján Kubík moje Tr. oznámenie dôkladne preskúmal a nič nezistil!
  Preto mi dňa 11.01.2018 poslal list č. 4 Kn 274/17/8800-6, v ktorom mi moje Tr. oznámenie na prokurátorky ZAMIETOL!!

  Keby si skorumpovaná klientelizmom Mgr. Sonderlíchová pred tým ako mi poslala klientelizmom skorumpované, arbitrárne a hlúpe ničím nepodložené zamietavé stanovisko prečítala ďalšie Tr. oznámenie na horeuvedené prokurátorky dňa 07.11.2018 dozvedela by sa, že v Oznámení č. XV Gn 220/17/1000-11 zo dňa 18.12.2018 mi JUDr. Bartošek, prokurátor GPSR mi oznamuje, že ,, o Vašom trestnom oznámení zo dňa 13.09.2018 sa ešte koná a nebolo doposiaľ právoplatne ukončené.

  Keby si skorumpovaná klientelizmom Mgr. Sonderlíchová pred tým ako mi poslala klientelizmom skorumpované, arbitrárne a hlúpe ničím nepodložené zamietavé stanovisko prečítala ,, Upovedomenie“, č. 1 Pn 305/20/8806-3 zo dňa 13.05.2020, dočítala by sa, že Okresný súd Košice-okolie moju ,, OBŽALOBU“ ŽALOBU zo dňa 06.03.2020 odstúpilo Okresnej prokuratúre Košice- okolie!?!?

  Dňa 20.12.2020 som požiadal Okresnú prokuratúru Košice- okolie o informáciu:


  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice


  20.12.2020

  Okresný súd Košice-okolie
  Štúrova 29, 041 10 Košice

  Vec
  8
  Žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č.211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.

  Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej v texte iba zákona ) Vás žiadam ako povinnú osobu ( § 2 ods. 2 zákona ) informáciu o meritórnom rozhodnutiu GP SR k Upovedomeniu č. 1Pn 305/20/8806-3 zo dňa 13.05.2020 a to písomnou formou na moju domovú adresu Capcara Ondrej Ždiarska 23, 04012 Košice .
  S pozdravom

  Okresný súd Košice-okolie mi odpísal listom č- 1 SprI/22/20 zo dňa 29.12.2020, že žiadosť o informáciu preposlali GPSR.

  Dňa 22.01.2021 mi bola zaslaná GPSR informácia listom č. Ei 4/21/1000-2 zo dňa 14.01.2021, o ktorú som požiadal.

  V prílohe pod č. XV Gn 201/20/1000-3 zo dňa 20.05.2020 bolo toto mi nepochopiteľné vyjadrenie prokurátora GPSR JUDr. Bartoška, citujem:

  O opätovnom trestnom oznámení menovaného na uvedené prokurátorky pri zachovaní skutkového stavu zo dňa 07.11.2018 bol písomne vyrozumený, že o tomto trestnom oznámení sa konať nebude prípisom zo dňa 18.12.2018 pod sp.zn. XV Gn220/17/1000-11 vzhľadom na zásadu,, NE BIS IM DEM“??!!  Poopravím tohto promovaného JUDrlanta,, ne bis in idem“

  Bol som šokovaný znalosťou zákona JUDr. Bartoška, pretože som nezaregistroval, že by sa konalo súdne konanie vo veci môjho trestného podania na spomínané prokurátorky a už vôbec, že by v tejto veci padol dajaký rozsudok?!
  9

  Čistá demagogia JUDr. Bartoška pretože ,, NE BIS IM DEM“ nič neznamená ale zásada ,, ne bis in idem“ v Tr. poriadku ustanovuje:

  §2
  (8)
  Nikoho nemožno trestne stíhať za čin, za ktorý bol už právoplatne odsúdený alebo oslobodený spod obžaloby. Táto zásada nevylučuje uplatnenie mimoriadnych opravných prostriedkov v súlade so zákonom.


  § 9
  Ods.1 písm. e)
  ak ide o osobu, proti ktorej sa skoršie stíhanie pre ten istý skutok skončilo právoplatným rozsudkom súdu alebo bolo právoplatne zastavené, podmienečne zastavené a obvinený sa osvedčil alebo sa skončilo schválením zmieru a zastavením trestného stíhania, ak rozhodnutie nebolo v predpísanom konaní zrušené,

  Pýtam sa, kedy boli horeuvedené prokurátorky súdené a odsúdené??

  Žiadam aby Mgr. Iveta Sonderlíchová niesla trestnoprávnu zodpovednosť pre porušenie horeuvedených zákonov SR.

  Žiadam aby STANOVISKO, BEZ Čísla bolo zamietnuté ako korupčne, klientelické, arbitrárne a právne nesprávne.

  Žiadam aby sa začalo súdne konanie s horeuvedenými prokurátorkami, tak ako je to uvedené v ,, OBŽALOBE“ ŽALOBE zo dňa 06.03.2020.

  S pozdravom

You are here: Home Documents Archive Slovenské kategórie Dokumenty Externé Toto nie je búrka, vyzerá to ako skutočná spravodlivosť

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners