Diskusia za okrúhlym stolom k novému modelu správneho súdnictva v Slovenskej republike:

Zborovna.sk – portál pre učiteľov

https://youtu.be/Cq89hhlLv4w

Diskusie sa zúčastnili:

experti CEPEJ Georg Stawa a Marco Fabri

sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu SR  JUDr.Elena Berthotyová, PhD., JUDr. Petra Príbelská, PhD. a  JUDr. Marián Trenčan,

1. predseda Najvyššieho správneho súdu Českej republiky JUDr. Josef Baxa,

 

sudkyňa Krajského súdu v Bratislave JUDr. Jeannette Hajdinová,

 

sudca Krajského súdu Prešov JUDr. Marian Hoffmann, PhD.,

za Právnickú fakultu UK doc. JUDr. Juraj Vačok,PhD.

advokátka Mgr. Eva Kovačechová,

za SAK JUDr. Anton Popovec

za MS SR Mgr. Martin Valentovič

 

Prečo stroskotala prvá vlajková loď Márie Kolíkovej

Prečo stroskotala prvá vlajková loď Márie Kolíkovej| postoj.sk | Martin Hanus | 28. február 2021 |

FOTO TASR – Martin Baumann

Ministerka je zodpovedná za to, že zriadenie Najvyššieho správneho súdu sa na prvý pokus skončilo fiaskom.

Je to tak trochu príbeh, ako zbabrať dobrú vec, ktorú si pritom želajú všetci: po tom, čo si dala Matovičova vláda do programu zriadenie Najvyššieho správneho súdu (NSS), ktorý má plniť aj funkciu disciplinárneho súdu pre sudcov a iné právnické profesie, už nebolo pochýb, že cieľ je na dosah.

Sudca Kliment už nemôže rozhodovať o Búrke, myslia si jeho kolegovia

Foto N - Tomáš Benedikovič| dennikn.sk | Veronika Prušová | 25. februára 2021 | 

Foto N – Tomáš Benedikovič

Päťčlenný odvolací senát predsedu Petra Paludu tvrdí, že Juraj Kliment je v kauze Búrka zaujatý. Dôvodom je jeho vyjadrenie pre Denník N po zatýkaní sudcov z mája minulého roka. 

Sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment nebude rozhodovať o obvinených v kauze Búrka. Rozhodli o tom začiatkom týždňa jeho kolegovia z trestnoprávneho kolégia.

Kliment je podľa nich zaujatý. Päťčlenný senát Najvyššieho súdu rozhodol, že ich kolega je vylúčený z rozhodovania o všetkých obvinených v najväčšej korupčnej kauze slovenského súdnictva. Dôvodom je jeho vyjadrenie o kauze Búrka, ktoré vlani v máji uviedol v rozhovore pre Denník N.

Čo Kliment povedal

Senátu predsedal Peter Paluda, ďalšími členmi boli František Mozner, Dana Wänkeová, Martin Bargel a Martina Zeleňaková.

Táto pätica sudcov riešila odpoveď svojho kolegu Klimenta na otázku Moniky Tódovej, ktorá sa zaujímala o to, čo cítil, keď videl, ako v kauze Búrka po jednom predvádzajú pred Ústavný súd trinásť sudcov, aby rozhodol o ich väzbe. Spomenula, že niektorí sudcovia jej hovorili, že sa hanbili aj za nich.

„V prvom rade by sa mali hanbiť tí, ktorí boli zadržaní, obvinení a niektorí aj vzatí do väzby. A tí, čo sa hanbili za nich, by sa mali hanbiť za to, že boli tak dlho ticho, pretože to je kameň úrazu,“ odpovedal Kliment dva mesiace po Búrke.

Tento výrok podľa predsedu senátu Paludu vylučuje Klimenta z rozhodovania o všetkých obvinených v kauze Búrka. A to napriek tomu, že Klimenta pre toto vyjadrenie namietol zo zaujatosti vlani v lete len obvinený bývalý sudca Richard Molnár, ktorý sa zameral najmä na prvú vetu jeho odpovede.

A hoci by sa na tento výrok už aj zabudlo, do hry ho nedávno vrátil Ústavný súd. Práve ten povedal, že Molnárovu námietku musí Najvyšší súd opäť posúdiť.

Stanovisko Slovenskej advokátskej komory a text pripomienok k návrhu novej súdnej mapy

| najpravo.sk | Zdroj: sak.sk | 23.2. 2021 |

Legislatívny návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol predložený Ministerstvom spravodlivosti SR do medzirezortného pripomienkového konania. Je úlohou advokátov predvídať a predchádzať negatívnym následkom a preto Slovenská advokátska komora (SAK) k návrhu pripravila materiál s vecnými a odbornými pripomienkami.

Pripomienky k návrhu zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (LP/2020/587)

K návrhu ako celku:

Úvodom uvádzame, že sa stotožňujeme s ťažiskovou myšlienkou reformy, ktorou je potreba „efektívnejšieho, rýchlejšieho a kvalitnejšieho“ rozhodovania súdov, problematickejšia je však už odpoveď na otázku zvolených postupov a prostriedkov, ktoré majú viesť k danému cieľu. Návrh v podobe, akej bol predložený do MPK, podľa Slovenskej advokátskej komory vyžaduje prepracovanie a v niektorých častiach odklad, keďže modelové zámery reformy by mali prejsť optikou pripomienok širšej odbornej verejnosti, ktorá disponuje skúsenosťami z praxe. Mnohé aspekty reformy vyžadujú doplniť odôvodnenie, dáta a záruky reálnej udržateľnosti v dlhodobom horizonte.

Zásadné pripomienky SAK sa vzťahujú k postupom, príprave, odôvodneniu a spôsobu vykonania navrhovanej reformy v snahe minimalizovať možné aplikačné problémy a škody.

V dôvodovej správe sa uvádza, že reforma súdnej mapy prinesie „rýchlejšie konania, kvalitnejšie rozhodnutia, vyššiu transparentnosť a efektivitu“. Na dosiahnutie týchto cieľov je však nutné prijať opatrenia nad rámec prerozdelenia súdnych obvodov. V návrhu chýbajú opatrenia na určenie objektívnych kritérií a merateľných ukazovateľov, ktorými sa efektivita bude transparentne hodnotiť.

Správne súdy by mali obsadiť preložením sudcov rozhodujúcich správne právo

sudca| webnoviny.sk | SITA Slovenská tlačová agentúra | 21. 02. 2021 | 

Foto: ilustračné, Getty Images

Oba stupne správnych súdov – Najvyšší správny súd SR a nové krajské správne súdy, by sa mali obsadiť preložením sudcov, ktorí rozhodujú správne právo.

Myslí si to sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) s tým, že by sa pritom mal dodržiavať postup ich verejného vypočutia pred Súdnou radou SR a overenia, či spĺňajú zákonné predpoklady sudcovskej spôsobilosti.

Pre agentúru SITA tak ZOJ reagovala na situáciu, že sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu SR (NS SR) považujú za diskriminačné, že musia absolvovať výberové konanie na novovytvorený Najvyšší správny súd SR. Agentúre SITA poskytla stanovisko hovorkyňa ZOJ Katarína Javorčíková.

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners