Čo nebolo v monitoringu SR od 26.11. do 14.12.2010

Čítať (pdf)...

Čítať (MS Word)...

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť

  Lebo štát musí teraz šetriť, keď bude vyplácať jedenástim sudcom po 100-tisíc eur za to, že dostávali menej ako druhí sudcovia…….
  Čo myslíte poškodení občania, idú tie peniaze z naších prehratých sporoch alebo nie?
  Tak schválne jeden dávam na tanier. V roku 2006 som podal diskriminačnú žalobu proti Hlavnému mestu Bratislava o 10-tisíc eur za to, že z dôvodov mojej chudoby, teda sociálneho postavenia mi pracovníčka Magistrátu odmietla poskytnúť prístrešok pre štvorčlennú rodinu a hrozila nám smrť z podchladenia v čase keď sme prespávali na ulici a reálne zamrzlo 17 bezdomovcov (článok uverejnený v novinách) a následne nám Magistrát odmietol zaradiť do zoznamu čakateľov našu žiadosť o bývanie, nakoľko sme nespĺňali VZN (Všeobecne záväzne nariadenie) z dôvodov, že sme sa práve navrátili z vyše 4 ročného azylového konania vo Švajčiarsku a nevedeli sme preukázať zárobok za posledný rok a tiež, že sme nevedeli preukázať, že sme neprišli o bývanie vlastným pričinením aj keď sme preukázali, že sme sa práve teraz vrátili z vyše štvorročného pobytu v cudzine a v tom čase bez našej prítomnosti a bez vedomia pôvodného vlastníka rodinného domu bol tento bez právneho dôvodu (zlodeji zneužili našu neprítomnosť) predaný talianskému občanovi za 15 miliónov čo je v zmysle Dohovoru porušenie základných ľudských práv - právo na majetok, nakoľko takéto konanie sa považuje za svojvólne a nezákonné, že..........
  úradníci radšej nechali zamrznúť celú rodinu na ulici, než by sa unúvali a vypočuli si dôvody žiadosti o prístrešok.....…..
  Magistrát porušil naše práva v zmysle zákona o hmotnej núdzi a sociálnej núdzi, diskriminoval nás voči ostatným občanom, ktorí sa nenavrátili z cudziny a dostali prístrešok, diskriminoval nás, že neskoršie pýtal za prístrešok viac ako bola dávka v hmotnej núdzi, že............
  Diskriminoval nás, že keď išlo o zaradenie žiadosti o bývanie do zoznamu, tak našu žiadosť odmietol, lebo platilo VZN ale keď išlo o platenie za ubytovanie presahujúce sociálny rozmer, tak už VZN neplatilo ale platil zámer fyzickej osoby, kým ostatní mali právo my nie, lebo sme tu 4 roky neboli a nespĺňali sme tak ako ostatní, ktorí sa nenavrátili po 4 rokoch z azylového konania a nemali strechu nad hlavou……….
  zjavne opodstatnený nárok na finančne odškodnenie sudkyňa odmietla pričom vôbec ani v najmenšom nezdôvodnila rozsudok, čím sa rozsudok stal nepreskúmateľný.........
  Až teraz mi to došlo, to nebol nespravodlivý rozsudok, to bol rozsudok pre „úsporné opatrenia“ aby sa mohlo vyplácať sudcom po 100-tisíc eur za ich diskriminácie za to, že dostali menej ako iní………
  Odporúčam všetkým, ktorí majú podane žaloby za diskrimináciu aby ich preventívne stiahli, lebo vyplácať sa minimálne 10 rokov nebude!!!!!!

  Poškodení občania prehrávajú spory nie z nevedomosti sudcov alebo ich hlúposti, to sa len tak pretvarujú. Prehrávame spory na príkaz "tajného dohľadu" a polícia, prokuratúra a súdnictvo sú vykonávateľmi tajných rozsudkov nad nami.
  Musíme odstrániť tajný dohľad, potom bude mať aj spravodlivosť dvere otvorené.
  Obejtujte svoj čas a raz za dva týždne, každý nepárny štvrtok 17-tej hodine prídite do priestoroch knižnice Informačnej kancelárie Rady Európy na Kláriskej 5 v Bratislave, kde sa stretávajú poškodení občania.
  ….23.12.2010 je posledné stretnutie poškodených v tomto roku!
  Spojme rozpálené srdcia a roztopme ľady, ktoré bránia spravidlivosti. Dosť bolo písania a rečnenia, veď nám ide o život, lebo každý poškodený má svoj osud zpäčatený a jeho konečná je v bezdomovstve…….

Powered by Komento