Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (Vladimír Kramarič)

  Už na prvý pohľad možno autorovi príspevku pritakať. Po viacnásobnom prečítaní by som sa rád dotkol dvoch momentov:

  Ad. Premlčanie : autor sa ho dovoláva. Nesporne využil svoje právo dané mu zákonom a môže to viesť až k zastaveniu veci. Bude to však znamenať aj odstránenie pochybností, alebo len prezumovanie neviny pri absencii dokázania viny? K nevine môže autor dospieť aj neuplatnením námietky premlčania, dokázaním svojej neviny v konaní. Takže nesúhlasím, že disciplinárny senát nič "raz a navždy" vyriešiť nemôže. Môže, ak na tom bude mať autor záujem. Môže, ak bude autor, súc presvedčený o svojej nevine a pravde, postupovať nielen v súlade so zákonom, ale aj v súlade s princípmi iheringovského boja za právo. Inou otázkou je, či namietať premlčanie nie je nanajvýš nevyhnutné? Ak má rozhodnúť "mašina" s vylámanými súkolesiami, ktorá len vyvoláva zdanie svojej funkčnosti tým, že vydáva zvuky, ale účel pre ktorý bola skonštruovaná už dávno nie je schopná plniť, potom je námietka premlčania namieste. Pretože "stroj" potrebuje GO a zdržiavať sa v dosahu polámanej haraburdy pod napätím, je nielen v rozpore so zásadami bezpečnosti ale aj zdravého rozumu. Aj v tomto prípade je však potrebné vážiť - ako ináč dokázať, že "stroj" síce vrčí, ale nič zmysluplné už nevyprodukuje? Zákonná výhra je dôležitá pre jedného. Spravodlivá výhra je dôležitá pre mnohých. Nezákonná a nespravodlivá prehra je dôležitá pre budúcnosť všetkých.

  Ad. Zákonnosť dôkazov pred disciplinárnym senátom : myslím si, že aj dôkazy z iného súdneho spisu sa dajú pred DS vykonať zákonným spôsobom. Zaráža ma argumentácia, že dôkazy sú zákonne nevykonateľné, pretože by tým mohlo dôjsť k zásahu do práv tretích osôb. Autor sa teda chráni štítom zo subjektívnych práv iných. Kým tento štít nepoužijú jeho skutoční vlastníci pre svoju ochranu s prípadnou koincidenčnou ochranou ďalších osôb, autora by nemal ochrániť ani len pred špáratkom.

 • Hosť (Peter Paluda)

  Rád by som ho videl, kde by ostali jeho precízne právne úvahy po deviatich rokoch disciplinárneho stíhania a či by odmietol čokoľvek, čo by urýchlilo koniec jeho trápenia - ad Premlčanie.
  My, čo sme si túto cestu statočnosti vybrali, sme na rozdiel od mudrlantov nefilozofovali o obsahu, ale konali. Pán Kramarič rád teoretizuje aj pokiaľ ide o zákonnosť dldokov týkajúcich sa inej veci a zľahka má všetko vyriešené, ale praktické činy a skutky chýbajú.48c4c

 • Hosť (Vladimír Kramarič)

  Odpoveď na: Peter Paluda

  Nerozumiem tejto šifre, je možné dovysvetliť?

 • Hosť (Peter Paluda)

  Odpoveď na: Vladimír Kramarič
  Fatal error: Cannot redeclare sde7c() (previously declared in /www/s/u/u23979/public_html/components/com_komento/themes/kuro/comment/item/parent.php:1) in /www/s/u/u23979/public_html/components/com_komento/themes/kuro/comment/item/parent.php on line 1