Vyhlásenie ZOJ k pripravovaným zmenám zákonov pre oblasť justície.

V týchto dňoch prebieha na Ministerstve spravodlivosti SR medzirezortné pripomienkové konanie k návrhom rozsiahlych zmien v Ústave SR a vykonávacích zákonoch v častiach týkajúcich sa sudcov, Ústavného súdu SR a a všeobecných súdov všetkých stupňov. Subjektom oprávneným na podanie pripomienok boli návrhy noviel doručené v priebehu júla 2020 s tým, že lehota na podanie pripomienok skončila už 31.7.2020. Je to extrémne krátky čas, navyše v letnom dovolenkovom období,  na podanie pripomienok proti zásadným a rozsiahlym novelám, ktoré majú zmeniť sústavu súdov, konanie pred Ústavným súdom SR, kreovanie a kompetencie Súdnej rady SR a zasahujú vo viacerých smeroch aj do statusu sudcov.

Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) upozorňuje na to, že  znemožnením dostatočnej prípravy oprávnených subjektov na uplatnenie pripomienok v legislatívnom procese a bez toho, aby medzi nimi prebehla dôležitá odborná diskusia k pripravovaným zmenám, vzniká veľké riziko prijatia nekvalitných a v praxi ťažko vykonateľných justičných zákonov, ktoré ako celok nemusia byť navzájom súladné a v konečnom dôsledku zapríčinia oslabenie súdnej moci a sťaženie jej fungovania.

Je predovšetkým nesprávny legislatívny postup, aby sa v jednom legislatívnom procese naraz menila ústava a aj jej vykonávacie zákony. Štandardný postup v súlade so zákonom č. 400/2015 Z. z. O tvorbe právnych predpisov a Zbierke zákonov SR by mal byť taký, aby sa najprv zmenilo znenie Ústavy ako základného zákona štátu a až následne sa menili jej vykonávacie zákony tak, aby tvorili jeden  vyvážený a súladný celok.

V novelách sú viaceré nejasné a nedostatočne precizované ustanovenia (napríklad ohľadne dohľadu a kompetencií súdnej rady); ustanovenia, ktoré budú za navrhovaného právneho nastavenia ťažko realizovateľné (napríklad kompetencie súdnej rady konať vo veciach majetkových pomerov sudcov a overovať, či sudcovia spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti); ustanovenia, ktoré neprimerane oslabujú nezávislosť súdnej moci oproti moci zákonodarnej (napríklad vypustenie rozhodovacej imunity sudcov z Ústavy SR, hoci poslanci Národnej rady SR majú funkčnú imunitu zachovanú), ustanovenia, ktoré môžu mať protiústavný charakter (napríklad teritoriálna voľba členov súdnej rady sudcami ak volebné obvody budú tvoriť obvody súčasných krajských súdov, ktoré majú výrazne rozdielne počty voličov), a aj ustanovenia, ktoré bezdôvodne natrvalo oslabujú sociálne zabezpečenie sudcov (trvalé odobratie príplatku k nemocenskému poisteniu sudcov). V prechodných ustanoveniach sú navyše stanovené nereálne dátumy na realizáciu pripravovaných zmien za splnenia všetkých zákonných podmienok stanovených novelami, napríklad dátum 15. september 2020, kedy novely ešte nemôžu ani nadobudnúť platnosť.

ZOJ preto vyzýva ministerku spravodlivosti SR Máriu Kolíkovú, aby v záujme skutočne efektívnej, implementovateľnej a účinnej reformy justície, prispôsobila legislatívny proces dôležitosti pripravovaných zmien tak, aby jeho výsledkom mohol byť čo najväčší konsenzus návrhov všetkých relevantných subjektov.

V Bratislave 6. augusta 2020

JUDr. Katarína Javorčíková

Mgr. Dušan Čimo

hovorcovia ZOJ

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Zoj Vyhlásenie ZOJ k pripravovaným zmenám zákonov pre oblasť justície.

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri