O nás

Skupina sudkýň a sudcov na ustanovujúcej Konferencii v Šoporni dňa 15. októbra 2011 založila občianske združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ („ZOJ“).

Združenie nadväzuje na doterajšiu činnosť rovnomennej neformálnej sudcovskej iniciatívy. Je otvorené všetkým sudcom, ktorí sú presvedčení, že hľadanie a uplatňovanie spravodlivosti je ich poslaním.

ZOJ bude presadzovať otvorenosť a transparentnosť súdnictva, nezávislosť súdnej moci a zodpovednosť sudcov za výkon povolania.

Pri presadzovaní svojich zámerov budeme komunikovať s čo najširšou verejnosťou.

V Šoporni dňa 15. októbra 2011

 

JUDr. Katarína Javorčíková
prezidentka združenia