Vyhlásenie sudcov k disciplinárnemu konaniu proti sudkyni Krajského súdu v Bratislave Anne Benešovej

Sudkyňa Anna Benešová odpracovala v súdnictve takmer 40 rokov. Na Krajskom súde v Bratislave bola predsedníčkou odvolacieho senátu a patrila k najskúsenejším a najlepšie hodnoteným sudcom po odbornej aj výkonnostnej stránke. Nikdy nebola disciplinárne postihnutá a neboli jej vytknuté žiadne nedostatky v práci. Žila len pre svoju prácu a rodinu, a nikdy sa verejne neangažovala. V očiach sudcov, ktorí ju osobne poznajú, je symbolom poctivého a zodpovedného sudcu.

Napriek tomu stačila jedna sťažnosť z roku 2007 pre údajné znemožnenie nahrávania priebehu pojednávania na to, aby jej dlhoročná sudcovská kariéra bola v júli roku 2008 ukončená okamžitým pozastavením výkonu jej funkcie a aby sa dvojročné disciplinárne konanie proti nej skončilo tvrdým trestom – preložením na súd iného stupňa.

Sú známe aj iné prípady sudcov, ktorí sa tiež mali dopustiť obdobného skutku, a proti ktorým sa disciplinárne konanie ani nezačalo, alebo bolo upustené od ich potrestania alebo dostali len symbolické tresty. Na sudkyňu Annu Benešovú boli zjavne použité iné kritériá.

Týmto vyhlásením vyjadrujeme svoj nesúhlas s neprimerane represívnym disciplinárnym postihom sudkyne Anny Benešovej za súčasného okamžitého pozastavenia výkonu jej funkcie, a súčasne jej vyjadrujeme svoju podporu a spolupatričnosť.

V Bratislave 10. júna 2010


Sudcovia, ktorí vyhlásenie podporili k 12.6.2010:

1. Katarína Javorčíková, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave
2. Edita Szabová, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave
3. Barbora Barteková, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave
4. Miroslav Gavalec, sudca Najvyššieho súdu SR,
5. Elena Berthotyová, sudkyňa Najvyššieho súdu SR
6. Marián Trenčan, sudca Krajského súdu v Bratislave
7. Juraj Mateja, sudca Krajského súdu v Bratislave
8. Juraj Považan, sudca Krajského súdu v Bratislave
9. Martin Murgaš, sudca Krajského súdu v Bratislave,
10.  Daniela Bergerová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava V
11. Dáša Kontríková, sudkyňa Okresného súdu Bratislava I
12. Ivan Bartek, sudca Okresného súdu Bratislava III,
13. Zuzana Korčeková, sudkyňa Okresného súdu Bratislava II
14. Peter Paluda, sudca Najvyššieho súdu SR
15. Zuzana Ďurišová, sudkyňa Najvyššieho súdu SR
16. Peter Hatala, sudca Najvyššieho súdu SR,
17. Juraj Kliment, sudca Najvyššieho súdu SR,
18. Igor Belko, sudca Najvyššieho súdu SR
19. Milan Karabín, sudca Najvyššieho súdu SR
20. Jana Henčeková, sudkyňa Najvyššieho súdu SR
21. Marcela Řepková, sudkyňa v dôchodku
22. Ľudmila Babjaková, Krajský súd Košice
23. Juraj Babjak, Krajský súd Banská Bystrica
24. Mária Tóthová, Okresný súd Trenčín
25. Anton Jaček, Krajský súd Trnava
26. Stanislav Sojka, Okresný súd Michalovce
27. Ján Hrubala, Špecializovaný trestný súd
28. Milan Trylč, Okresný súd Senica
29. Dušan Harbuta, Krajský súd Nitra
30. Gabriela Břišková, Okresný súd Liptovský Mikuláš
31. Rastislav Stieranka, Okresný súd Dolný Kubín
32. Daniela Terenová, Okresný súd Bratislava II
33. Dagmar Vaverčáková, Okresný súd Bratislava III
34. Ľuboš Szigeti, Okresný súd Galanta
35. Monika Holická, Krajský súd Bratislava
36. Eva Behranová, Okresný súd Malacky
37. Darina Kuchtová, Krajský súd Bratislava
38. Štefan Baláž, Krajský súd Banská Bystrica
39. Zuzana Čísovská, Okresný súd Košice I
40. Anna Peťovská, Krajský súd Bratislava
41. Dáša Onuferová, Okresný súd Bratislava III
42. Maroš Fekete, Okresný súd Bratislava III
43. Blanka Podmajerská, Krajský súd Bratislava
44. Ľubica Břoušková, Krajksý súd Bratislava
45. Eva Baranová, Krajský súd Košice
46. Martin Stretavský, Okresný súd Michalovce
47. Ivana Fekete, Okresný súd Bratislava III
48. Miroslava Janečková, Krajský súd Bratislava,
49. Janka Gažovičová, Krajský súd Bratislava
50. Viera Kukučková, Okresný súd Bratislava III
51. Miroslav Lehoczký, Okresný súd Malacky
52. Katarína Stanislavská, Okresný súd Trnava
53. Marta Rybárová, Okresný súd Trenčín
54. Erik Németh, Krajský súd Nitra
55. Ivana Dufalová, Okresný súd Bratislava III


Podpisovanie vyhlásenia naďalej pokračuje do 20.6.2010

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť

  Sudkyňa Benešová v priebehu troch dní "zaperlila" na stránkach dennej tlače (SME) dvakrát. V piatok pripustila, že by volila hoci aj SMER a dnes, že ľudí nezaujíma, komu štát predal emisie (za miliardy), ale to, aké dostanú lieky.... Z tohto jej bľabotu je zjavné, že sudkyňa Benešová je mentálna (justičná) fosília a mala by byť urýchlene postavená mimo súdnictvo!!! Ak sa na nej skutočne páchala skrivodlivosť, ako sa píše na tomto poste, potom je nepochopiteľné, prečo by volila SMER?! Za súčasný stav súdnictva nesie SMER zásadný podiel zodpovednosti! Proti politickej "úchylke" Benešovej však žiadny dišputát. Zaujímalo by ma ale, ako sa cítia tí, ktorí na podporu Benešovej pospísali vyššie uvedené vyhlásenie v ktorom tvrdia, že "patrila k najskúsenejším a najlepšie hodnoteným sudcom po odbornej aj výkonnostnej stránke". Ak toto je úroveň myslenia najskúsenejších a najlepšie hodnotených sudcov, potom Boh s nami občanmi. Benešovej musím zásadne protirečiť v tom, že ľudí nezaujíma, s kým a za akých podmienok štát kšeftuje, že tuneluje a okráda vlastných občanov. Ak Benešová stále (po 40 rokoch v súdnictve) nepochopila súvislosť stavu štátneho rozpočtu a dostupnosti (ňou spomínaných) liekov pre občanov, potom chvála Pánu, že bude škodiť len na súde nižšieho stupňa. Je smutné iba, že súdna rada nebola ešte dôslednejšia a nevyšupla ju zo súdnictva celkom.

 • Hosť

  Som právnik a musím konštatovať, že pani sudkyňa Beneová je zjavná obeť. Za roky čo zastupujem na rôznych súdoch som sa stretol s rôznymi situáciami a a i sudcami čo by si zaslúžili disciplinárne konanie za svoje správanie. To čo sa v poslednej dobe deje v justícii je škandál a urážka všetkých ľudí, ktorí sa snažia dodržovať pravidlá

  V tejto súvislosti ma napadá výrok Seneku
  Ubi non est pudor nec cura iuris sanctitas pietas fides, instabile regnum est
  teda kde niet hanby ani ohľadu na právo, ani na statočnosť a dôveru , vláda je tam vratká

  Myslím, že sa to 12.6. potvrdilo

 • Hosť

  Pani sudkyňa sa vyjadrila, že by nechala doterajšieho premiéra Fica ďaľej vládnuť, aby si to dokončil, čo začal.
  Stojí vec tak? Je to úbohé.
  Treba si uvedomiť, že toto prehlásila pred voľbami. Čiže v čase, keď mal Fico veľkú šancu vyhrať voľby a pokračovať vo vláde. Bol by si ju všimol, asi rátala s tým.

 • Hosť

  zaujimavy nazor publikoval JUDr. Drgonec, ustavny pravnik, byvaly sudca ustavneho sudu a advokat.

  http://hnonline.sk/stlpceky/c1-44326220-v-ziari-masmedii

  Kratke a vystizne.

 • Hosť

  Odpoveď na:

  To čo predviedla pani sudkyňa Benešová je arogancia. Nálezy ÚS určite pozná. Ak sudca vedome upiera občanovi jeho práva, nemá v súdnictve čo hľadať. Nie je ani výnimkou, keď sudca vedome rozhoduje nezákonne, či vedie konanie tak, aby obstaral dôkazy pre vopred určený výsledok.

 • Hosť

  prispevok porušil zásady slušnosti
  administrator

 • Hosť

  Predovšetkým ide o to, aby postup bol primeraný pochybeniu. Nájsť zámienku dokáže každý.
  Spôsob aplikácie zákona je niekedy rovnako dôležitý ako samotný zákon. Zákon sa má vykladať tak aby bola zachovaná podstata a zmysel. Keď sme už pri ústavnej argumentácii existuje niečo ako zásada proporcionality, ktorá bola opakovane potvrdená i ÚS SR.Inak by bolo zaujímavé sledovať aký postup súdy zvolia pri požiadavke vyhotovania zvukových záznamov z pojednávaní v budúcnosti.

 • Hosť

  Pridajte sa k aktivite občanov

  „Niet zodpovednosti bez vopred vymedzeného trestu“

  Problémy v justícii pretrvávajú, boj medzi sudcami, ktorí cítia politický tlak na ich rozhodovanie zo strany politickej moci prostredníctvom predsedu Najvyššieho súdu SR JUDr. Štefana Harabina sa vyostrujú. Ako ďalej? Blížia sa voľby, aký je odpočet terajšej vlády? SMER – sociálna demokracia má najväčšie preferencie, je to zrkadlo reality, alebo len reklamný slogan. Programové vyhlásenie vlády – pre koho je záväzné, prečo sa neprijal čl. 31 Sociálnej charty – právo na bývanie.

  Budujeme právny štát? Spoločnosť sa viac polarizuje ako zjednocuje a medziľudské vzťahy sa zhoršujú. Zmysel štátu je zakotvený v Dohovore: „Zabezpečiť spravodlivú rovnováhu medzi požiadavkou všeobecného záujmu spoločnosti a požiadavkou ochrany práv jednotlivca“ Je východiskom ľudové referendum? Občania majú podozrenie, že medzi paragrafmi je ukryrý otrokársky systém, nadvláda jedných nad druhými (zákon o dobrovoľných dražbách), nemôžu sa dovolať spravodlivosti, a preto je politický tlak na výkonnú moc.

 • Hosť

  Občania s právnickým vzdelaním pridajte sa k poškodeným občanom a spoločne založíme obdobne ako je dohľad nad zdravotnou starostlivosťou "Občianský dohľad nad demokratickou spravodlivosťou". Pozri diskusiu na www.koloseo.info Pozývame Vás na diskusiu k tejto téme dňa 24.6.2010, ktorá sa uskutoční v priestoroch knižnice Informačnej kancelárie Rady Európy na Klíriskej 5 v Bratislave od 17-tej hodine.

Powered by Komento