6. PRÍPAD – sudkyňa Jana DUBOVCOVÁ

Sudkyňa Okresného súdu Banská Bystrica. Mala dočasne pozastavený výkon sudcovskej funkcie  od 25.9.2009 do 29.9.2009, disciplinárne konanie začaté 16.9.2009 , zastavené 29.9.2009, návrh na začatie disciplinárneho konania jej nebol doručený.


Predseda Okresného súdu Banská Bystrica podaním zo dňa 11. septembra,  ktoré bolo Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky- disciplinárnemu súdu  doručené 16. septembra 2009  podal voči sudkyni návrh na začatie disciplinárneho konania s návrhom na jej odvolanie zo sudcovskej funkcie a súčasne navrhol , aby jej ministerka spravodlivosti dočasne pozastavila výkon sudcovskej funkcie.

Ministerka spravodlivosti jej rozhodnutím zo dňa 25.septembra dočasne pozastavila výkon sudcovskej funkcie do právoplatného skončenia disciplinárneho konania a prípadne naň nadväzujúceho rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o odvolaní z funkcie sudcu. Sudkyni návrh na začatie disciplinárneho konania doručený nebol. V rozhodnutí ministerky o dočasnom pozastavení sudcovskej funkcie  je uvedené, že „predseda súdu odôvodnil svoje návrhy tým, že napriek tomu, že uznesením predsedov kolégií, Sudcovských rád pri Krajskom súde v Banskej Bystrici z 9.apríla 2009 bola upozornená na nevhodnosť spôsobu a prostriedkov, ktorými vyjadrila svoje stanoviská ako sudkyňa podpísala vyhlásenie kampane uverejnenej 22.júna 2009 na internetovej stránke Aliancie Fair- Play – červená pre Harabina , kde žiada súdnu radu, aby neohrozila základy justície, dôkladne zvážila dôsledky takejto voľby nielen na súdnictvo, sudcov, ale aj občanov Slovenska a Štefana Harabina do funkcie predsedu najvyššieho súdu nevolila , že v článku denníka Pravda dňa 22.6.2009 uviedla – vyzývam členov súdnej rady , aby odstúpili od hlasovania, čiže nie, aby sa zdržali, ale aby sa vôbec nezúčastnili, podmienky totiž vylučujú normálne hlasovanie“ a v návrhu sa tiež podrobne cituje, čo uviedla v  článku denníka SME  „Adresáti otvoreného listu z 10.septembra“. Týmto podľa navrhovateľa porušila základné povinnosti sudcu zdržať sa v občianskom živote všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohroziť dôveru v nezávislé a nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov, porušila základné povinnosti sudcu dodržiavať zásady sudcovskej etiky a presadzovať a obhajovať nezávislosť súdnictva a jeho dobrú povesť a tým spáchala disciplinárne previnenie podľa § 116 ods.1 písm. a / a závažné disciplinárne previnenie podľa § 116 ods.2 písm. b/ zák. č. 385 / 2000 Z. z. .z. o sudcoch a prísediacich.

Najvyšší súd ako  disciplinárny súd rozhodnutím zo dňa 28. septembra , ktoré bolo sudkyni doručené 29. septembra zastavil disciplinárne konanie voči nej , čo odôvodnil tým, že na základe faxom podaného návrhu, ktorý mu bol doručený  28.septembra 2009 predseda súdu zobral návrh na začatie disciplinárneho konania späť  pričom faxové podanie bolo  doplnené riadnym podaním z 28. septembra 2009. Preto súd musel  konanie  zastaviť.

V súvislosti s týmto prípadom je  známe
, že po tom, ako sa verejnosť dozvedela informáciu, že  tejto konkrétnej sudkyni je dočasne pozastavený výkon sudcovskej funkcie za to, že verejne prejavila svoj názor,  sa  verejnosť väčšinovo  postavila na jej stranu  a ihneď to dala najavo tak na internete, ako aj v médiách . Zásah do jej sudcovskej funkcie  vzbudil  mimoriadnu reakciu a zaostril  aj pozornosť politikov a politických strán na situáciu v súdnictve. Už na druhý deň reagovali a reagoval aj predseda vlády , ktorý verejne vyhlásil  v sobotu 26. septembra 2009, že v Slovenskej republike „nie je možné ani teoreticky niekoho stíhať za prejavený názor“ pričom po tomto jeho vyhlásení  následne predseda súdu oznámil, že berie návrh na začatie disciplinárneho konania späť z dôvodu, že sa stal predmetom politického boja.

Ministerka spravodlivosti svoje rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie nezrušila , ale verejne vyhlásila, že „urobila  kroky , aby sudkyni bola funkcia vrátená“. Nezrušenie svojho kroku bližšie nevysvetlila a  v pondelok 28. septembra zasadol disciplinárny súd, ktorý rozhodol o zastavení disciplinárneho konania.

O sudkyni :

Je sudkyňou okresného súdu, v práci patrí medzi sudcov s najvyšším pracovným výkonom, aktívne pracovala v Združení sudcov Slovenska na presadzovaní potreby súdnej reformy. . Sudcovia si ju zvolili za predsedníčku súdu v tajných voľbách a do funkcie bola na tomto základe vymenovaná ministrom spravodlivosti v roku 1999.  Pod jej vedením prebiehal na okresnom súde ako na jednom z piatich pilotných súdov  projekt  ministerstva spravodlivosti Súdny manažment , ktorý sa potom zrealizoval  aj na ostatných okresných súdoch v SR  z úrovne ministerstva spravodlivosti , na ktorom bola aj z tohoto dôvodu v rokoch 2003 a 2004 na stáži vo funkcii generálnej riaditeľky sekcie ekonomiky, rozvoja a stratégií. Po dokončení naplánovaných prác a rekonštrukcie na okresnom súde sa vzdala v roku 2005 funkcie predsedníčky súdu .

Postoj dotknutej sudkyni k veci


Všeobecne
Sudkyňa považuje podanie disciplinárneho návrhu na ňu  a dočasné pozastavenie výkonu jej sudcovskej funkcie iba za vyvrcholenie   tlaku, ktorý je na ňu vyvíjaný za jej postoje. Aj preto v roku 2008 požiadala  o hodnotenie svojich pracovných výsledkov, hodnotenie bolo kladné. 

K jednotlivým aspektom disciplinárneho stíhania:

1 / Dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu

Predseda súdu  a ministerka spravodlivosti  ,  predstavitelia výkonnej moci,  konali tak, že zasiahli do nezávislosti sudcu, a teda   aj do nezávislosti súdnej moci . Svoje kompetencie použili v rozpore  so zákonom , nerešpektovali základné ľudské práva , právo na slobodu myslenia a právo na slobodu prejavu . Ani po tom, ako predseda vlády verejne vyhlásil, že za prejavený názor nemožno v Slovenskej republike nikoho stíhať ani v teoretickej rovine (pritom sa to v praxi práve dialo) ministerka spravodlivosti svoje rozhodnutie o dočasnom pozastavení sudcovskej funkcie nezrušila, hoci tak urobiť mala a mohla. Za to, že  svoju úradnú kompetenciu ako kompetenciu výkonnej moci použila na zásah do súdnej moci sa nikomu nezodpovedala.  Výkonná moc ani v tomto, ani v iných prípadoch zatiaľ dobrovoľne neprehodnotila doterajšie rozhodnutia ministra spravodlivosti, ktorými dočasne pozastavil sudcom výkon ich sudcovskej funkcie.

2 / Disciplinárne konanie
Predseda Okresného súdu v Banskej Bystrici súdu svojim konaním doslova pobúril verejnú a profesijnú mienku tak doma, ako aj v zahraničí a  preukázal, že nedokáže rešpektovať základné ľudské právo na slobodu myslenia , slobodu názoru a na slobodu názor prejaviť. V rozpore s právom použil svoju kompetenciu v rámci výkonnej moci a okrem zásahu do základného ľudského práva spôsobil aj zásah do nezávislosti súdnej moci. Svoju chybu nenapravil a návrh na začatie disciplinárneho konania nezobral späť preto , lebo svoju chybu  pochopil, ale podľa jeho vlastného verejného vyhlásenia tak urobil iba preto, lebo sa jeho opatrenie  stalo podľa jeho úsudku  „predmetom politického boja“. Za to, ako z pozície predseda súdu  použil  a zneužil svoju kompetenciu, voči nemu nikto nevyvodil zodpovednosť.

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť

  Ja, obyčajný občan SR Vám chcem aspoň takto vysloviť podporu a vliať Vám aspoň trochu energie v boji s obmedzenosťou, slepotou, ktoré túto spoločnosť obrástli ako metastázy.
  Občan SR.

 • Hosť

  Vyslovujem Vam podporu a uznanie.Zelam
  vela vela sil na boj s ucelovostou-konstruovanim, v ktorom niektori z nas su odbornici...
  obcan SR

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Disciplinárne konania 6. PRÍPAD – sudkyňa Jana DUBOVCOVÁ

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri