O postupe  orgánov výkonnej moci pri podávaní návrhov na začatie disciplinárnych konaní proti niektorým sudcom a o postupe orgánov  pri rozhodovaní o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu.

Alebo: "Aké krehké je postavenie sudcu  v Slovenskej republike"

Materiál obsahuje údaje a popis  úkonov reprezentantov výkonnej moci ministra a predsedov súdov, ktoré  predchádzali  začatiu disciplinárneho stíhania sudcov. Ku disciplinárnym  konaniam, ktoré sa začali a vedú  pred disciplinárnym súdom sa do ich právoplatného skončenia nevyjadrujeme. Rozhodnutia o dočasnom pozastavení funkcie sudcu sú rozhodnutia ministra spravodlivosti , ktorý je ako člen vlády za výkon svojej funkcie zodpovedný predsedovi vlády , v jednom prípade o dočasnom pozastavení rozhodla súdna rada, a ani v prípade tohto jej rozhodnutia nejde o konanie pred disciplinárnym súdom , ale o konanie súdnej rady ako ústavou zriadeného orgánu súdnej moci. Predsedovia súdov, keď konajú z titulu funkcie predsedu súdu za vykonávanie tejto funkcie  zodpovedajú ministrovi spravodlivosti, ktorý ich do funkcie menuje a má právo z funkcie ich z tejto funkcie odvolať. Teda v tomto prípade ide  o líniu výkonnej a nie súdnej moci.
Údaje som spracovala na tento účel  so súhlasom disciplinárne stíhaných sudcov z úradných listín, ktoré mi  títo sudcovia poskytli a z ich osobných materiálov a vyjadrení.

Materiál spracovala JUDr. Jana Dubovcová

Súhrn udalostí v prípade disciplinárneho konania proti P. Paludovi

Na žiadosť našich čitateľov zverejňujeme chronologicky zoradený zoznam posledných udalostí v prípade disciplinárneho konania proti JUDr. Petrovi Paludovi, sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Všetky nasledujúce dokumenty sú uverejnené na webových stránkach časopisu .týždeň

Disciplinárne konanie proti Dr. Gavalcovi a prehľad činnosti Dr. Gavalca

Disciplinárny súd Slovenskej republiky

Župné námestie 13, 814 90 Bratislava

V Bratislave 21. januára 2010
Sp. zn.: 1 Ds 1/2010

JUDr. Ing. Miroslav Gavalec
S u d c a
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

B r a t i s l a v a
Vec: Upovedomenie o začatí disciplinárneho konania

Podľa § 122 zákona c. 385/2000 Z. z. v jeho platnom znení, zaslaním návrhu predsedu Najvyššieho sudu Slovenskej republiky, Vás upovedomujem o začatí disciplinárneho konania.

List prezidentke Združenia Sudcov Slovenska

Vážená pani prezidentka,

udalosti v justícii navodili atmosféru, ktorú nemožno vnímať ako zdravú a priaznivú pre riadne plnenie jej ústavného poslania. Javy, ako nezmyselné návrhy na disciplinárne konania a neodôvodnené rozhodnutia o pozastavení výkonu činnosti na hrane ústavnosti voči určitej skupine sudcov a postihovanie za vyslovenie názorov na veci verejné, sú v demokratickej spoločnosti neprípustné.

Záverečná reč právnej zástupkyne sudcu Ružičku v jeho disciplinárnom konaní

Disciplinárny súd Slovenskej republiky
Župné nám. 13
814 90 Bratislava
k sp.zn.: 1 Ds 2/09

Záverečná reč.
Skončilo sa dokazovanie v disciplinárnej veci JUDr. Růžičku, ktoré preukázalo to, čo objahoba tvrdila od začiatku: sudca Růžička sa nedopustil žiadneho konania, ktoré by napĺňalo znaky disciplinárneho previnenia, jeho obvinenie je vykonštruované, pretože skutok, ktorý sa mu kladie za vinu, sa v skutočnosti nestal.

Sudcu trestajú za list prezidentovi

vyšlo v denníku SME - Korzár dňa 21.10.2009

Tým, že Stanislav Sojka využil právo občana stažovať sa hlave štátu, porušil sudcovskú etiku. Disciplinárny súd včera svojím verdiktom zaskočil aj prezidenta.

Čítať celý článok...

Záverečná reč navrhovateľa Jozefa Soročinu

Záverečná reč Allana Böhma (zastupoval sudcu Sojku)

zdroj: Aliancia fair-play

 

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Disciplinárne konania

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri