Stanovisko Sekčnej rady ZSS v obvode KS v Košiciach k článku "Justícia - vec verejná" zo dňa 2. marca 2009

Stanovisko Sekčnej rady Združenia sudcov Slovenska (ďalej len ZSS) v obvode Krajského súdu v Košiciach, prijaté na zasadnutí konanom dňa 2. marca 2009:

Sekčná rada prerokovala  okolnosti, popisované  v článku,  publikovanom v týždenníku Týžden  „Justícia vec verejná“, ktorého autorkou je sudkyňa Krajského súdu Košiciach. K obsahu článku zaujala rada nasledujúce stanovisko:

Podľa nami zistených a na zasadnutí prerokovaných skutočností podmienky výkonu súdnictva na Krajskom súde v Košiciach nedávajú žiaden dôvod na pocity strachu  alebo márnosti u sudcov tohto súdu, avizované v predmetnom článku. To sa týka zostavovania rozvrhu práce na tomto súde, situácie v oblasti disciplinárnych konaní  (je potrebné podotknúť, že v dlhšom predchádzajúcom časovom období sa proti žiadnemu sudcovi Krajského súdu v Košiciach  takéto konanie nevedie),  ako aj ostatných dotknutých relevantných oblastí.

Vítame nedávno uskutočnené  legislatívne zmeny, ktoré naopak prispievajú  k odstráneniu atmosféry strachu  alebo akéhokoľvek ovplyvňovania  nestranného a nezávislého  rozhodovania sudcu  (odstránenie neobmedzenej zodpovednosti sudcu za škodu  spôsobenú pri výkone funkcie z nedbanlivosti, ustanovenie premlčacích lehôt  na všetky kategórie  disciplinárnych zavinení, väčšinové obsadenie disciplinárnych senátov sudcami  a iné).

Podotýkame, že podanie návrhu  na disciplinárne konanie  aj v prípade, ak je to podľa zákona dôvodné,  prirodzene môže vyvolať isté napätie najmä u sudcu proti ktorému  návrh smeruje.  Jeho najlepšou ochranou je  nestranné  rozhodovanie  disciplinárneho súdu, ktorého nezávislosť a odbornosť nie je žiaden dôvod spochybňovať, taktiež však  ani ovplyvňovať  jeho rozhodovanie  predbežným  vyjadrovaním názorov na  vecnú a právnu  opodstatnenosť  podaného  návrhu (rovnako ako je tomu u akýchkoľvek súdnych rozhodnutí). Preto ZSS v „živých prípadoch“ až do právoplatného skončenia disciplinárneho konania verejne nezaujíma postoje k otázkam zodpovednosti jednotlivých sudcov.

ZSS však môže sudcu v disciplinárnom konaní zastupovať, čo sa stalo precedensom v jeho činnosti  a podľa našich vedomostí k takejto ponuke vo všetkých doterajších prípadoch aj došlo.

Nijako nenamietame verejné  vyjadrovanie názorov sudcu  na pomery v justícii, pokiaľ nespochybňuje jeho nestrannosť pri výkone súdnictva.

Nesúhlasíme však s tým,  že by mohli mať všeobecne formulované závery článku  „Justícia – vec verejná“ reálny podklad  v podmienkach výkonu funkcie sudcu  autorky tohto článku  na Krajskom súde v Košiciach.

JUDr. Libor Duľa
predseda sekcie

V košiciach, 2. marca 2009

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Zoj Stanovisko Sekčnej rady ZSS v obvode KS v Košiciach k článku "Justícia - vec verejná" zo dňa 2. marca 2009

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri