Zhodnotenie roku 2016 v slovenskej justícii

Podľa názoru združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ rok 2016 bol v slovenskej justícii predovšetkým rokom veľkých legislatívnych zmien a zmeny v obsadení funkcie ministra spravodlivosti. V čase pôsobenia ministra spravodlivosti Tomáša Boreca bola pripravená veľká rekodifikácia procesných predpisov v občianskom, obchodnom a správnom práve, ktorá nadobudla účinnosť po nástupe ministerky Lucie Žitňanskej. Zámer tejto rekodifikácie je nesporne dobrý a potrebný, ale jej uvedenie do praxe spôsobilo sudcom väčšie problémy ako očakávali. Okrem iných, najmä veľmi stručné a nejednoznačné prechodné ustanovenia spôsobili, že sudcovia  obdobné veci riešili  a riešia rôznym spôsobom, čo spôsobuje medzi sporovými stranami právnu neistotu.

Tento rok sa odštartovala aj ďalšia fáza elektronizácie súdneho procesu, najmä zavedením povinnosti u niektorých strán sporu mať elektronickú schránku na doručovanie súdnych písomností, vytváraním kompletného elektronického spisu  a podpisovaním súdnych rozhodnutí zaručeným elektronickým podpisom sudcov. Aj tento proces bol sťažený problémom zverejnenia osobných údajov sudcov pri elektronickom podpise, a zlyhávajúcou technikou súdov pri vytváraní elektronických spisov.

Reakcia ZOJ na medializované výroky k elektronickým podpisom sudcov

Dňa 22. novembra 2016 bol na stránke www.zive.sk  zverejnený článok pod názvom „Elektronický podpis má ohrozovať súkromie sudcov. Vraj sa mu len chcú vyhnúť“. Bolo v ňom zverejnené vyhlásene združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ (ZOJ) zo dňa 11.11.2016, v ktorom upozornilo na často chýbajúce elektronické verzie rozhodnutí na internete, nesystematickosť pri ich zverejňovaní a ohrozenie súkromia sudcov kvôli povinnému podpisovaniu dokumentov zaručeným elektronickým podpisom. Riaditeľ sekcie informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu NBÚ Rastislav Janota k vyhláseniu ZOJ uviedol, že sudcovia si nechali do podpisového certifikátu zapísať informáciu o adrese z vlastnej vôle. Podľa podpredsedu vlády Petra Pellegriniho problém spočíva v tom, že jedna generácia sudcov sa snaží dostať elektronizáciu zo súdnictva a odkázal, že ak niekto chce pre štát pracovať a dostávať peniaze, mal by byť schopný pracovať v takom prostredí, ako štát definuje.

Citované vyhlásenia vychádzajú z nedostatočnej informovanosti ich autorov o okolnostiach, za ktorých sa na súdoch začalo realizovať elektronické podpisovanie súdnych rozhodnutí sudcami, a bezdôvodne znevažujú prístup sudcov a ich samotných v súvislosti s elektronizáciou súdnictva. Žiadosti o vydanie mandátnych certifikátov a obsah zmlúv na ich používanie kompletne  pripravili zamestnanci správy súdov v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR, pričom od sudcov vyžiadali osobné údaje bez toho, aby ich informovali, že tieto údaje by mali byť zverejnené v rámci použitia elektronického podpisu sudcu. Sudcovia to zistili až po začatí používania zaručeného elektronického podpisu.

Stanovisko ZOJ k súčasnému stavu zverejňovania súdnych rozhodnutí na internete

zverejňovanie súdnych rozhodnutí na internete a ich dostupnosť širokej verejnosti považuje združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ za významný nástroj riadneho fungovania právneho štátu a transparentnosti výkonu súdnej moci. Efektívnosť využívania tohto nástroja však vyžaduje primeranú technickú a personálnu pripravenosť súdov plniť túto úlohu.

 

Právne predpisy síce stanovujú súdom povinnosť zverejňovať súdne rozhodnutia na internete, ale bežne sa stáva, že hľadané rozhodnutie na internete nenájdete. Dokonca aj samotné súdy to vnímajú ako problém, keďže odvolacie súdy v mnohých prípadoch nenájdu na internete prvostupňové rozhodnutia, ktoré preskúmavajú, a pokiaľ chcú pracovať s ich elektronickou verziou, musia si osobitne vyžadovať tieto rozhodnutia z kancelárií okresných súdov. Zákonná povinnosť zverejňovania sa tak zo strany súdov riadne nedodržiava.

Otvorený list dekanovi Právnickej fakulty Univerzity Komenského

Vážený pán dekan,

dovoľte, aby som sa Vám aj touto formou poďakovala za osobné prijatie dňa 2. novembra 2016 spolu so Zuzanou Čaputovou a Petrom Kubinom.

 Som veľmi rada, že stretnutie splnilo sledovaný cieľ pre vzájomné porozumenie našich postojov v súvislosti s vrátením ocenenia pri príležitosti 95. výročia existencie Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Vrátenie ocenenia bolo mojim osobným principiálnym rozhodnutím dištancovať sa týmto spôsobom od niektorých ocenených osôb, ktorých hodnotový systém je v priamom protiklade s hodnotami, ktoré presadzujem ja osobne a združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ ako celok. Plne rešpektujem Vašu slobodnú vôľu komu ste sa ocenenie rozhodli udeliť a z akých dôvodov.

Za veľmi dôležité považujem obojstrannú vôľu naďalej pokračovať v spolupráci medzi právnickou fakultou a našim združením. Oceňujeme najmä Vaše osobné postoje v čase tzv. obdobia harabinizmu a podporu našim aktivitám.

Fungovanie právneho štátu je neoddeliteľné od rešpektovania a ochrany etických hodnôt, v čom má právo nezastupiteľnú funkciu. Mladú generáciu právnikov je preto nevyhnutné vzdelávať a usmerňovať aj v oblasti etiky pri výkone ich budúcej praxe. Naše združenie ponúka možnosť bezplatných prednášok na tieto témy študentom Vašej fakulty. Radi prijmeme aj účasť na podujatiach organizovaných Vašou fakultou, ktorých obsahom budú najmä témy spojené s výkonom súdnictva.

            S úctou

JUDr. Katarína Javorčíková

prezidentka ZOJ

V Bratislave 2. novembra 2016

 

Vážený pán:

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD

dekan

Právnickej fakulty Univerzity Komenského

Rozlúčkový príhovor sudkyni JUDr. Anne Benešovej

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt sviečky na hrobCtená smútiaca rodina,

Vážené smútočné zhromaždenie,

Medzi najťažšie chvíle v živote patrí posledná rozlúčka s blízkym človekom, ktorý bol pre nás vzácny a prišlo poznanie, že sa viac nestretneme. Pripadla mi dnes ťažká úloha, rozlúčiť sa v mene združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ s našou vzácnou kolegyňou a priateľkou, sudkyňou JUDr. Annou Benešovou.

Od chvíle ako sme sa bližšie zoznámili, volala som ju Anička, a toto meno je pre mňa v súvislosti s ňou tak prirodzené, že si dovolím prihovoriť sa jej s týmto oslovením.

Anička, bola si pre nás vzorom pracovitého, múdreho, hrdého a súčasne ľudského sudcu. Snúbila sa v Tebe stavovská hrdosť aj ľudská skromnosť. Neohla si chrbát ani v najťažších chvíľach svojho profesionálneho života a Tvoju česť a dobré meno sa napriek silným tlakom nepodarilo nikdy spochybniť. Bolo obdivuhodné s akým pokojom si toto obdobie znášala a ako si napriek všetkému vždy vedela nájsť dôvod na úsmev. Bolo dojemné, koľko sily a odvahy sa skrývalo v Tvojom útlom tele.

Anička, bolo pre nás cťou, keď si sa k nám pridala a podporovala naše snahy o zmeny v justícii. Aj keď Ti tento systém ublížil, vďaka aspoň za to, že si sa za života dočkala satisfakcie a očisťujúceho rozhodnutia.

Pre tých, ktorí Ťa mali radi a bolestne pociťujú Tvoj odchod, zostáva v justícii neľahký cieľ – presadiť a chrániť princípy, podľa ktorých si žila. Tvoj odkaz je jednoduchý a jasný – že sudca by mal byť nielen odborník, ale najmä dobrý a čestný človek, s hrdosťou aj pokorou v srdci.

S hlbokou úctou sa skláňame pred Tvojou pamiatkou. Musíme ísť ďalej bez Teba. Budeme sa snažiť ísť tak, aby si bola na nás hrdá.

Ďakujeme Anička...

JUDr. Katarína Javorčíková

prezidentka ZOJ

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri