Vrátenie ocenenia Právnickej fakulty UK

 

V Bratislave, 24. októbra 2016

 

Vážený pán dekan,

Vážení členovia vedenia Právnickej fakulty Univerzity Komenského,

 

ako absolventi našej najstaršej univerzity a jej právnickej fakulty sme s potešením prijali Vaše pozvanie na slávnostné zasadnutie vedeckej rady fakulty dňa 20. októbra 2016 pri príležitosti 95. výročia konania prvej prednášky na fakulte, na ktorom nám malo byť (každému z osobitných dôvodov) udelené ocenenie – Pamätná medaila Právnickej fakulty Univerzity Komenského.

 

Vážime si rozhodnutie vedenia fakulty, ktorým nám toto ocenenie bolo udelené. Za iných okolností by nám bolo veľkou cťou a potešením ho prijať. Nemôžeme ho však prijať v situácií, keď toto isté ocenenie bolo pri tej istej príležitosti udelené a odovzdané aj osobám, ktoré boli aktívnymi a významnými reprezentantmi štátnej moci počas mimoriadne kontroverzných období moderných dejín Slovenska – komunizmu a mečiarizmu. Jeden z nich bol dokonca v tohtoročných parlamentných voľbách kandidátom extrémistickej strany, ktorá sa hlási k fašistickému Slovenskému štátu.

Rozhovor Anny Benešovej pre SME s redaktorkou Veronikou Šutkovou

Potrestaná sudkyňa: Harabin mal mimoriadny termín

O jej práci svedčí vyše 15-tisíc súdnych rozhodnutí. V januári plánovala odísť  do dôchodku, namiesto toho sa ANNA BENEŠOVÁ snaží pred disciplinárnym súdom očistiť svoje meno. Zatiaľ bez úspechu. Prvostupňový súd ju v stredu preložil z krajského súdu na okresný.

Sudca by mal byť synonymom pre spravodlivosť. Veríte v spravodlivosť po rozhodnutí  disciplinárneho súdu, ktorý vás za údajný zákaz zvukového záznamu na pojednávaní preradil z krajského súdu na okresný?

„Áno, verím. Deväťdesiat percent mojich kolegov nesie kredit pracovitosti a odbornosti. Verím, že moji kolegovia nemajú problém vykonávať spravodlivosť. Iné je už potom, keď vám niekto do vašej rozhodovacej činnosti zasiahne."

Ako sa vám ako právničke počúvalo rozhodnutie disciplinárneho súdu, ktorý vyslovili tiež právnici a o ktorom váš obhajca povedal, že je nezákonné?

„Rozhodnutie je účelové a nesprávne. Chýba mi pri ňom právne zdôvodnenie. Každý rozsudok musí mať právne zdôvodnenie, musí ma niekto presvedčiť, že to rozhodnutie je správne. Ani to, čo je mne kladené za vinu, keby sa skutočne stalo, čo sa však nestalo, nie je dôvodom na disciplinárne konanie. A to je tá podstata."

Navždy odišla naša vzácna kolegyňa a priateľka, dlhoročná sudkyňa

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt smútočné oznámeniaSo smútkom sme prijali správu, že od nás navždy odišla naša vzácna kolegyňa a priateľka, dlhoročná sudkyňa 

JUDr. Anna Benešová

Celý svoj profesionálny život venovala súdnictvu a svojou pracovitosťou a vysokou odbornosťou si získala rešpekt kolegov aj verejnosti. Vážili sme si ju najmä ako človeka s vysokým morálnym kreditom, ktorý si dokázala udržať aj v ťažkých časoch účelových profesionálnych represií. Patrila k zakladajúcim členom združenia Sudcovia "Za otvorenú justíciu".

 

Česť Tvojej pamiatke Anička!

 

členovia združenia Sudcovia "Za otvorenú justíciu"

 

Stanovisko združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ k výsledkom prieskumu o dôveryhodnosti súdnictva

Je dobrou správou pre Slovensko, že občania začali viac veriť súdom a miera nedôveryhodnosti súdnictva v porovnaní s predchádzajúcimi prieskumami klesla o 14 %. Podľa prieskumu Súdnej rady SR a Via Iuris v súčasnosti dnes verí súdom takmer 33 % občanov a neverí približne 60 %. Z prieskumu vyplynuli aj niektoré pomerne prekvapivé výsledky, že osobnú skúsenosť so súdmi malo len 16 % respondentov a len 14,6 % respondentov považuje svoju osobnú skúsenosť za najdôležitejší zdroj informácií o súdoch. Najdôležitejším zdrojom informácií pre občanov sú médiá a sprostredkované informácie od známych.

Podľa názoru združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ výsledky prieskumu potvrdzujú, že obraz súdnictva vo vedomí občanov formujú najmä pocity občanov z vnímania justície ako celku a preto sú hlavným zdrojom informácií pre občanov najmä médiá, resp. názory ich okolia. Na  pozitívnom trende vo vývoji  súdnictva sa podľa nášho názoru podieľa najmä personálna výmena na najvyšších funkciách v súdnictve, vecné a nekonfrontačné vyjadrenia jeho predstaviteľov, čo  u občanov  posilnilo pocit dôvery v súdnu ochranu. V nemalej miere sa na tom podieľa podstatne väčšia transparentnosť rozhodovania súdov, rokovaní súdnej rady a výberových konaní.

Pretrvávajúca vysoká miera nedôvery kladie na justíciu do budúcnosti značné nároky, aby dokázala zmeniť v prevažnej väčšine občanov ich negatívne vnímanie. Dôvera závisí najmä od kvality  konkrétnych ľudí, ktorí sa podieľajú na výkone súdnictva, a od schopnosti súdov poskytnúť súdnu ochranu v primeranom čase.  

V Bratislave 20. októbra 2016

 

JUDr. Katarína Javorčíková

prezidentka ZOJ

 

Stanovisko ZOJ k návrhu štátneho rozpočtu pre rezort Ministerstva spravodlivosti SR na rok 2017

Združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ pri tvorbe štátneho rozpočtu pre oblasť súdnictva v roku 2017 považuje za najdôležitejšiu prioritu primerané platové ohodnotenie súdnej administratívy a zamestnancov súdov. Patria k dlhodobo finančne veľmi podhodnotenej kategórii štátnych zamestnancov, od práce ktorých vo výraznej miere závisí efektívnosť súdnych konaní a včasný prístup občanov k súdnej ochrane.    Dôležité sú aj investície do sídiel viacerých súdov na Slovensku, pracujúcich v úplne nevyhovujúcich a nedôstojných podmienkach, ku ktorým patrí aj Najvyšší súd SR.

Pokiaľ ide o zvýšenie počtu sudcov a vyšších súdnych úradníkov,  dôležité budú výsledky auditu, ktorý v budúcom roku urobí Ministerstvo spravodlivosti SR na zaťaženosť okresných a krajských súdov v konkrétnych súdnych agendách. Tieto výsledky budú základom, podľa ktorého ministerstvo bude určovať počty uvedených  miest. Považujeme však za nevyhnutné, aby pre plynulé súdne konania a kvalitu rozhodovania sudcov bol pridelený každému sudcovi jeden vyšší súdny úradník.  

V Bratislave 10.10.2016

JUDr. Katarína Javorčíková

prezidentka ZOJ

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri