Otvorený list dekanovi Právnickej fakulty Univerzity Komenského

Vážený pán dekan,

dovoľte, aby som sa Vám aj touto formou poďakovala za osobné prijatie dňa 2. novembra 2016 spolu so Zuzanou Čaputovou a Petrom Kubinom.

 Som veľmi rada, že stretnutie splnilo sledovaný cieľ pre vzájomné porozumenie našich postojov v súvislosti s vrátením ocenenia pri príležitosti 95. výročia existencie Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Vrátenie ocenenia bolo mojim osobným principiálnym rozhodnutím dištancovať sa týmto spôsobom od niektorých ocenených osôb, ktorých hodnotový systém je v priamom protiklade s hodnotami, ktoré presadzujem ja osobne a združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ ako celok. Plne rešpektujem Vašu slobodnú vôľu komu ste sa ocenenie rozhodli udeliť a z akých dôvodov.

Za veľmi dôležité považujem obojstrannú vôľu naďalej pokračovať v spolupráci medzi právnickou fakultou a našim združením. Oceňujeme najmä Vaše osobné postoje v čase tzv. obdobia harabinizmu a podporu našim aktivitám.

Fungovanie právneho štátu je neoddeliteľné od rešpektovania a ochrany etických hodnôt, v čom má právo nezastupiteľnú funkciu. Mladú generáciu právnikov je preto nevyhnutné vzdelávať a usmerňovať aj v oblasti etiky pri výkone ich budúcej praxe. Naše združenie ponúka možnosť bezplatných prednášok na tieto témy študentom Vašej fakulty. Radi prijmeme aj účasť na podujatiach organizovaných Vašou fakultou, ktorých obsahom budú najmä témy spojené s výkonom súdnictva.

            S úctou

JUDr. Katarína Javorčíková

prezidentka ZOJ

V Bratislave 2. novembra 2016

 

Vážený pán:

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD

dekan

Právnickej fakulty Univerzity Komenského

Rozlúčkový príhovor sudkyni JUDr. Anne Benešovej

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt sviečky na hrobCtená smútiaca rodina,

Vážené smútočné zhromaždenie,

Medzi najťažšie chvíle v živote patrí posledná rozlúčka s blízkym človekom, ktorý bol pre nás vzácny a prišlo poznanie, že sa viac nestretneme. Pripadla mi dnes ťažká úloha, rozlúčiť sa v mene združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ s našou vzácnou kolegyňou a priateľkou, sudkyňou JUDr. Annou Benešovou.

Od chvíle ako sme sa bližšie zoznámili, volala som ju Anička, a toto meno je pre mňa v súvislosti s ňou tak prirodzené, že si dovolím prihovoriť sa jej s týmto oslovením.

Anička, bola si pre nás vzorom pracovitého, múdreho, hrdého a súčasne ľudského sudcu. Snúbila sa v Tebe stavovská hrdosť aj ľudská skromnosť. Neohla si chrbát ani v najťažších chvíľach svojho profesionálneho života a Tvoju česť a dobré meno sa napriek silným tlakom nepodarilo nikdy spochybniť. Bolo obdivuhodné s akým pokojom si toto obdobie znášala a ako si napriek všetkému vždy vedela nájsť dôvod na úsmev. Bolo dojemné, koľko sily a odvahy sa skrývalo v Tvojom útlom tele.

Anička, bolo pre nás cťou, keď si sa k nám pridala a podporovala naše snahy o zmeny v justícii. Aj keď Ti tento systém ublížil, vďaka aspoň za to, že si sa za života dočkala satisfakcie a očisťujúceho rozhodnutia.

Pre tých, ktorí Ťa mali radi a bolestne pociťujú Tvoj odchod, zostáva v justícii neľahký cieľ – presadiť a chrániť princípy, podľa ktorých si žila. Tvoj odkaz je jednoduchý a jasný – že sudca by mal byť nielen odborník, ale najmä dobrý a čestný človek, s hrdosťou aj pokorou v srdci.

S hlbokou úctou sa skláňame pred Tvojou pamiatkou. Musíme ísť ďalej bez Teba. Budeme sa snažiť ísť tak, aby si bola na nás hrdá.

Ďakujeme Anička...

JUDr. Katarína Javorčíková

prezidentka ZOJ

Vrátenie ocenenia Právnickej fakulty UK

 

V Bratislave, 24. októbra 2016

 

Vážený pán dekan,

Vážení členovia vedenia Právnickej fakulty Univerzity Komenského,

 

ako absolventi našej najstaršej univerzity a jej právnickej fakulty sme s potešením prijali Vaše pozvanie na slávnostné zasadnutie vedeckej rady fakulty dňa 20. októbra 2016 pri príležitosti 95. výročia konania prvej prednášky na fakulte, na ktorom nám malo byť (každému z osobitných dôvodov) udelené ocenenie – Pamätná medaila Právnickej fakulty Univerzity Komenského.

 

Vážime si rozhodnutie vedenia fakulty, ktorým nám toto ocenenie bolo udelené. Za iných okolností by nám bolo veľkou cťou a potešením ho prijať. Nemôžeme ho však prijať v situácií, keď toto isté ocenenie bolo pri tej istej príležitosti udelené a odovzdané aj osobám, ktoré boli aktívnymi a významnými reprezentantmi štátnej moci počas mimoriadne kontroverzných období moderných dejín Slovenska – komunizmu a mečiarizmu. Jeden z nich bol dokonca v tohtoročných parlamentných voľbách kandidátom extrémistickej strany, ktorá sa hlási k fašistickému Slovenskému štátu.

Rozhovor Anny Benešovej pre SME s redaktorkou Veronikou Šutkovou

Potrestaná sudkyňa: Harabin mal mimoriadny termín

O jej práci svedčí vyše 15-tisíc súdnych rozhodnutí. V januári plánovala odísť  do dôchodku, namiesto toho sa ANNA BENEŠOVÁ snaží pred disciplinárnym súdom očistiť svoje meno. Zatiaľ bez úspechu. Prvostupňový súd ju v stredu preložil z krajského súdu na okresný.

Sudca by mal byť synonymom pre spravodlivosť. Veríte v spravodlivosť po rozhodnutí  disciplinárneho súdu, ktorý vás za údajný zákaz zvukového záznamu na pojednávaní preradil z krajského súdu na okresný?

„Áno, verím. Deväťdesiat percent mojich kolegov nesie kredit pracovitosti a odbornosti. Verím, že moji kolegovia nemajú problém vykonávať spravodlivosť. Iné je už potom, keď vám niekto do vašej rozhodovacej činnosti zasiahne."

Ako sa vám ako právničke počúvalo rozhodnutie disciplinárneho súdu, ktorý vyslovili tiež právnici a o ktorom váš obhajca povedal, že je nezákonné?

„Rozhodnutie je účelové a nesprávne. Chýba mi pri ňom právne zdôvodnenie. Každý rozsudok musí mať právne zdôvodnenie, musí ma niekto presvedčiť, že to rozhodnutie je správne. Ani to, čo je mne kladené za vinu, keby sa skutočne stalo, čo sa však nestalo, nie je dôvodom na disciplinárne konanie. A to je tá podstata."

Navždy odišla naša vzácna kolegyňa a priateľka, dlhoročná sudkyňa

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt smútočné oznámeniaSo smútkom sme prijali správu, že od nás navždy odišla naša vzácna kolegyňa a priateľka, dlhoročná sudkyňa 

JUDr. Anna Benešová

Celý svoj profesionálny život venovala súdnictvu a svojou pracovitosťou a vysokou odbornosťou si získala rešpekt kolegov aj verejnosti. Vážili sme si ju najmä ako človeka s vysokým morálnym kreditom, ktorý si dokázala udržať aj v ťažkých časoch účelových profesionálnych represií. Patrila k zakladajúcim členom združenia Sudcovia "Za otvorenú justíciu".

 

Česť Tvojej pamiatke Anička!

 

členovia združenia Sudcovia "Za otvorenú justíciu"

 

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri