Sudcovia o sudcoch (diskusný večer OZ Sudcovia „Za otvorenú justíciu“)

Záznam z diskusie o súdnictve na Slovensku, ktorá sa konala na Stanici Žilina–Záriečie vo štvrtok 18. 2. 2016.

 

 

Analýza volebných programov politických strán pre justíciu v parlamentných voľbách 2016

       Logo OSF       Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt eea grants

Združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ (ZOJ) v rámci projektu „Spolu za otvorené súdnictvo“ financovaného Finančného mechanizmu EHP v správe Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation, zmonitorovalo hlavné zámery politických strán, ktoré podľa dlhodobých prieskumov majú reálnu možnosť dostať sa do parlamentu, pre oblasť práva a spravodlivosti. Účelom bolo zistenie vízií týchto strán o povolebnom smerovaní justície a spôsoby riešenia jej problémov. V priebehu mesiacov október až november 2015 sa uskutočnili osobné stretnutia zástupcov ZOJ a politických strán, z ktorých vyplynuli nasledovné priority strán:
 

Darujte 2 % dane

Darujte 2 % dane

Primárnym cieľom občianskeho združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“  je presadzovať model súdnictva, ktorého hlavnými atribútmi bude otvorenosť a transparentnosť pre občanov ako zdroja moci v demokratickom a právnom štáte. Našou ambíciou je aj ochrana sudcov pred neoprávnenými útokmi či už zvonka alebo zvnútra systému, čo sme dokázali našimi aktivitami na obranu sudcov.

Sudcovia o sudcoch - diskusný večer

Rok 2016: Novoročný príhovor

Milí priatelia a kolegovia,

Vážení partneri a návštevníci tejto stránky,

Na prahu nového roku 2016 Vám chcem v mene združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ predovšetkým poďakovať za Vašu spoluprácu, podporu a záujem o stav slovenského súdnictva.

Na začiatku minulého roka sme konštatovali,  že stojíme pre vážnymi výzvami ako pokračovať v začatom reformnom procese v slovenskej justícii v roku 2014 personálnymi výmenami v jej vedení. V zhodnotení uplynulého roka zo dňa 22.12.2015 sme uviedli, ktoré zmeny boli podľa nás pozitívne a ktoré vnímame ako negatívne so záverom, že najväčšie problémy - neprimerane dlhé súdne konania a nízka dôveryhodnosť zostávajú nevyriešené.

V priebehu roka 2015 ZOJ analyzovalo stav súdnictva a nevyhnutnosť konkrétnych zmien na tlačovej konferencii dňa 25.júna 2015.  V septembri 2015 sme začali realizovať projekt financovaný z grantu nórskych fondov so zameraním na spoluprácu s politickými stranami pri tvorbe volebných programov pre oblasť justície do nachádzajúcich parlamentných volieb, a na diskusie so študentmi právnických fakúlt a s verejnosťou. Naše výstupy z týchto aktivít pravidelne predkladáme na diskusiu všetkým sudcom. Snažíme sa tak o aktívnu spoluprácu nielen so sudcami a ostatnými zložkami verejnej moci, ale aj s občanmi, ktorí sú konečnou cieľovou skupinou fungujúceho súdneho systému.

Do nového roka nám všetkým prajem dostatok energie, tvorivých nápadov, vzájomného porozumenia a podpory pri zvládnutí náročných úloh, ktoré sú potrebné pre zásadnú zmenu vnímania a dôvery občanov k slovenskému súdnictvu.

 

V Bratislave 2. januára 2016

 

JUDr. Katarína Javorčíková

prezidentka ZOJ

Kontakt

Občianske združenie
P.O.BOX 112, 840 05 Bratislava
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Naši partneri