Stanovisko združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ k situácii na Ústavnom súde Slovenskej republiky

Neúplné obsadenie Ústavného súdu SR je zlým signálom pre celú spoločnosť a nesporne prispieva k zhoršovaniu aj tak veľmi zlej vymožiteľnosti práva na Slovensku. Potreba efektívneho fungovania ústavného súdu však nemôže byť na úkor rešpektovania základných princípov fungovania právneho štátu ako celku. Každá vyspelá demokracia kladie veľmi prísne kritériá na výber najvyšších súdnych funkcionárov, ktorí vydávajú súdne rozhodnutia s konečnou platnosťou. Kompetencia ich vymenovania sa spravidla delí medzi viacerých ústavných činiteľov tak, ako je tomu aj u nás. Rozhodnutie Ústavného súdu SR, týkajúce sa vymenovania generálneho prokurátora SR, je založené na výklade takej kompetencie prezidenta republiky, ktorá obsahuje aj prvok rozhodovania, a nie iba povinnosť formálneho vymenovania kandidáta ponúknutého mu parlamentom. Ide pritom o obdobnú situáciu ako je tomu  v prípade  vymenovania ústavných sudcov. Spoločnosť si však na túto tému vypočula mnohé, aj úplne rozporné, výklady ústavných právnikov.

Pripomienky ZOJ k novele vyhlášky MS SR o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy

P R I P O M I E N K Y

združenia   Sudcovia „Za Otvorenú justíciu“

k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.

K bodu  101, § 174 ods 4 :

Podľa navrhovaného znenia sa

 „Do súdneho spisu sa zakladá aj opatrenie predsedu súdu na odstránenie zistených nedostatkov podľa osobitného predpisu/64b/, ak bolo uložené písomne a súvisí s prejednávanou vecou.“

Poznámka k odkazu 64b/ §42 ods3,§53 odst.3 zák. č. 757/2004Z.z.

Keďže dôvodová správa k tomuto navrhovanému zneniu chýba, nie je zrejmé, čo viedlo MS SR   k tomu, aby sa opatrenia predsedov súdov do spisu zakladali.

Podnet na novelu výberových konaní sudcov a ich kariérny postup.

  1. Objektivitu zabezpečiť aj tak, aby prístup k správnym odpovediam v testoch dostali členovia výberovej komisie, prípadne aj informatici, až po začatí písania testov uchádzačmi,
  2. obnoviť právnu úpravu, podľa ktorej uchádzači môžu losovať testy najskôr hodinu pred začatím výberového konania,
  3. Zaviesť obmenu testov v primeraných časových odstupoch tak, aby uchádzači, ktorí sa pravidelne zúčastňujú rôznych výberových konaní, si nemohli vymieňať správne odpovede, resp. sa ich vopred naučiť,
  4. Zaviesť náhodné prideľovanie členov výberových komisií z príslušných databáz ich nominantov, aby sa zabránilo ich cielenému zostavovaniu podľa predstáv konkrétnych subjektov. V databázach určiť aký majú mať minimálny, ale aj maximálny počet členov (v súčasnosti má databáza SR SR podstatne viac členov ako napr. databáza NR SR),

Občania verzus Justícia - videozáznam

Dňa 14. apríla 2016 zorganizovalo združenie Sudcovia "Za otvorenú justíciu" s podporou finančných prostriedkov z grantu európskych fondov verejnú diskusiu pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku pod názvom  "Občania verzus Justícia".
 
Jej hlavným obsahom bolo identifikovanie dôvodov, pre ktoré občania sudcom na Slovensku neveria, väčšina podnikateľov sa cíti v bezprávnom štáte a súdne konania trvajú neprimerane dlho. Vďaka účasti českých hostí bolo možné porovnať stav justície v obidvoch krajinách. 
 
Hlavnými spíkrami boli: Josef Baxa, predseda Najvyššieho správneho súdu ČR; Daniela Zemanová, prezidentka Soudcovské unie ČR; Dušan Čimo, člen Súdnej rady SR; Katarína Javorčíková, prezidentka združenia Sudcovia "Za otvorenú justíciu"; Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR a Tomáš Lichovník, sudca Ústavného súdu ČR.
 
Diskusiu moderoval Pavol Žilinčík.
 
Podujatie bolo venované aj spomienke na významných sudcov JUDr. Juraja Majchráka, JUDr. Milana Ružičku a JUDr. Milana Karabína.
 
Videozáznam z diskusie si môžete pozrieť TU: https://www.youtube.com/watch?v=3PMdUU7ZQ2U

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri