J. Hrubala: ZVEREJŇOVAŤ!

Sudca stíhaný za list prezidentovi, sudkyňa stíhaná za svedeckú výpoveď, sudca stíhaný za trestné oznámenie, sudcovia, ktorí preukázateľne majú povesť svedomitých sudcov stíhaní za prieťahy a najnovšie sudca stíhaný za podanie sťažnosti. Prvý podľa navrhovateľa nemal vôbec písať, druhá nemala vôbec vypovedať, tretí klamal a zavádzal (za krivé obvinenie však stíhaný nie je), štvrtí nestíhajú načas vybavovať veci, posledný sa sťažuje na nesprávny úrad. Čo ich spája? Majú vlastný názor, verejne ho prezentujú, a ten je na mnohé veci iný, ako názor súčasného osadenstva Súdnej rady, súčasnej ministerky spravodlivosti a viacerých súčasných predsedov súdov. Podľa nich súdnictvo nejde dobrým smerom. Združenie sudcov Slovenska na ich stíhaní nevidí nič zvláštne, občianske združenie Via Iurisviacerí diskutujúci na rôznych internetových či iných fórach sú z toho zdesení.

P. Paluda: List sudcom najvyššieho súdu

Vážené kolegyne a kolegovia sudcovia Najvyššieho súdu SR,

dovoľujem si Vás a najmä členov Sudcovskej rady NS SR vzhľadom na vážnosť situácie a začiatok seriózneho ohrozenia sudcovskej samosprávy na Najvyššom súde SR upozorniť na situáciu, ktorá vznikla doručením návrhu na začatie disciplinárneho konania členovi Sudcovskej rady NS SR JUDr. Ing. Miroslavovi Gavalcovi preto, že začiatkom septembra 2009, najneskôr pred 8. septembrom 2009, ako sudca a predseda senátu Najvyššieho sudu SR a zároveň ako člen Sudcovskej rady pri Najvyššom súde SR, bez náležitého overenia platnej právnej úpravy o ochrane zdravých životných podmienok a zdravých pracovných podmienok (zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov), neopodstatnene, bez odborných znalostí požiadal osobným listom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočka Bratislava, o preverenie pracovných podmienok sudcov a pracovníkov súdu na Najvyššom súde Slovenskej republiky, napriek tomu, že oslovený úrad nie je na preverenie uvedených skutočností vecne príslušným, čo v podstatnej miere ovplyvnilo vážnosť' funkcie sudcu a predsedu senátu a tým aj odbornú povesť a vážnosť najvyššieho súdneho organu Slovenskej republiky.

VIA IURIS: List premierovi

viaiuris

Vážený pán

Predseda vlády SR 
Róbert Fico 
Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody 1 
813 70 Bratislava 

Pezinok, 26. január 2010
Vážený pán predseda vlády SR, 


obraciame  sa  na  Vás  ako  občania,  ktorí majú  v  úcte  ústavu  a  demokratické  princípy,  ku ktorým  sa  Slovenská  republika  hlási.  Sme  znepokojení  faktom,  ţe  nezávislé  súdnictvo  – jeden  z  troch  základných  pilierov  demokratického  právneho  štátu  –  v  tejto  krajine  počas Vašej vlády prestáva existovať.

SME: Harabin trestá svojich kritikov

BRATISLAVA. Pomsta a vybavovanie si účtov. Štrnásť sudcov tak hodnotí opatrenia Štefana Harabina, ktoré za sedem mesiacov stihol urobiť vo funkcii predsedu Najvyššieho súdu. Spája ich, že nepatria k mlčiacej väčšine. Na súde je zhruba osemdesiat sudcov.

Čítať celý článok...

Vyšlo na www.sme.sk dňa 26.1.2010

SME: Skupina sudcov reaguje na disciplinárne stíhanie Gavalca

BRATISLAVA. Na informáciu, že je disciplinárne stíhaný ďalší sudca Najvyššieho súdu SR Miroslav Gavalec, ktorý otvorene prezentuje svoje kritické názory na súčasné pomery v justícii, reagujú autori a signatári prehlásenia Päť viet. Ako uvádzajú, "k absurdným disciplinárnym stíhaniam sudcov za verejnú kritiku osoby súčasného predsedu Najvyššieho súdu Štefana Harabina, za napísanie listu prezidentovi republiky, za podanie trestného oznámenia, za svedeckú výpoveď v trestnom konaní a mnohé ďalšie, tak pribudlo disciplinárne stíhanie sudcu za napísanie žiadosti štátnej inštitúcii." Pripomínajú, že časť sudcov má za takéto skutky dlhodobo pozastavený výkon svojej funkcie.

Čítať celý článok...

Vyšlo na www.sme.sk dňa 25.1.2010

Disciplinárne konanie proti Dr. Gavalcovi a prehľad činnosti Dr. Gavalca

Disciplinárny súd Slovenskej republiky

Župné námestie 13, 814 90 Bratislava

V Bratislave 21. januára 2010
Sp. zn.: 1 Ds 1/2010

JUDr. Ing. Miroslav Gavalec
S u d c a
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

B r a t i s l a v a
Vec: Upovedomenie o začatí disciplinárneho konania

Podľa § 122 zákona c. 385/2000 Z. z. v jeho platnom znení, zaslaním návrhu predsedu Najvyššieho sudu Slovenskej republiky, Vás upovedomujem o začatí disciplinárneho konania.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Domov

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri