Európska charta štatútu sudcov a dôvodová správa

Štrasburg, 8.- 10. júla 1998

Predslov

Vďaka aktivitám, ktoré Rada Európy už dlhé roky vyvíja v súvislosti s organizáciou justície v demokratickom právnom štáte, sa pri viacerých príležitostiach riešili rôzne aspekty otázky postavenia sudcov. V uplynulých rokoch sa v rámci týchto stretnutí posudzovali otázky prijímania, vzdelávania, kariérneho postupu a povinností sudcov, ako aj disciplinárny systém pre sudcov. V odozve na zásadné zmeny, ktoré sa udiali vo východnej Európe, sa počet týchto stretnutí od konca osemdesiatych rokov podstatne zvýšil.

Miroslav Gavalec:Keď dvaja (dve) robia to isté, nemusí to byť to isté

vyšlo v časopise .týždeň dňa 15.6.2009

Ako člena Sudcovskej rady pri Najvyššom súde Slovenskej republiky a súčasne ako aj sudcu pôsobiaceho na tomto súde ma zaujala nezvyčajná situácia. Nezvyčajnosť tejto situácia spočíva v tom, že na Najvyššom súde Slovenskej republiky nie je dlhodobo obsadená funkcia jeho predsedu.

Súčasne z uznesení Súdnej rady Slovenskej republiky č. 355 až 360 implicitne vyplýva záver, že funkciu predsedu Súdnej rady začala od 30.09.2008 vykonávať podpredsedníčka Súdnej rady.

Odporúčanie Rady Európy o nezávislosti, výkonnosti a postavení sudcov

VÝBOR MINISTROV RADY EURÓPY

ODPORÚČANIE (94) 12


Výboru ministrov členských štátov o nezávislosti, spôsobilosti a postavení sudcov

(prijal Výbor ministrov 13. októbra 1994, na svojom 518. zasadnutí)

 

Výbor ministrov, v zmysle článku 15.b Štatútu Rady Európy, s ohľadom na Článok 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len Dohovor), ktorý ustanovuje, že „každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom“;

K novému modelu súdnictva z dielne Ministerstva spravodlivosti SR

Osamostatnenie súdnictva od kompetencií ministra spravodlivosti ešte neznamená nezávislosť sudcov; ovládať ich je možné aj zvnútra systému.

Ministerstvo spravodlivosti prekvapilo nielen verejnosť, ale aj sudcov predložením novely všetkých zákonov týkajúcich sa sudcov a súdneho systému, ktorá podstatným spôsobom mení doterajšie delenie kompetencií pri výkone súdnictva medzi orgánmi výkonnej moci, reprezentovanej ministrom spravodlivosti, a medzi orgánmi súdnej moci. Na príprave novely sa sudcovia nemali možnosť podieľať ani prostredníctvom stavovskej organizácie Združenia sudcov Slovenska, hoci minister sa na spoluprácu pri príprave zákonov (najmä týkajúcich sa sudcov) zaviazal v zmluve o spolupráci. Návrh novely tak sudcovia našli náhodou na internete pri prezeraní  predpisov zaradených do tzv. pripomienkového konania a pripravených  na ich legislatívne schválenie. Prekvapivý je aj dátum, kedy má novela nadobudnúť účinnosť, od 1.7.2010. Schválená má byť takmer rok a pol dopredu, čo je skutočne neobvyklé. Čo sa vlastne stalo a prečo?

Výzva skupiny sudcov z 26.9.2009

Podpísaní sudcovia všetkých stupňov súdov Slovenskej republiky :

pod vplyvom dlhotrvajúceho a neudržateľného stavu v slovenskej justícii, s pocitom zodpovednosti  za riadny výkon funkcie sudcu a súdnictva ako celku chceme verejne hovoriť o súčasných problémoch v súdnictve, hľadať účinné spôsoby ich nápravy a riešenia pre vytvorenie efektívneho a stabilného modelu slovenského súdnictva.

Stanovisko Sudcovskej rady KS v Košiciach k Výzve skupiny sudcov z 26.9.2009

1SprV/888/2009

Konštatujeme rešpektovanie práva každého sudcu na slobodu prejavu, a preto očakávame, že náš odlišný názor na stav justície bude rešpektovaný dôsledne.

Analýzu považujeme za nevyváženú (tendenčnú), keďže sa nezmieňuje vôbec o zásadných systémových zmenách v justícii, presadených najmä v legislatíve od roku 2006 a to na základe návrhov Súdnej rady SR, sudcovských rád a Združenia sudcov Slovenska.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Domov

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri