Rozhodnutie ÚS vo veci disc. stíhania sudkyne D. Kuchtovej

Ústavný súd SR uznesením č. III ÚS 392/2010 zo dňa 19.10.2010 vo veci disciplinárneho konania proti sudkyni Krajského súdu v Bratislave JUDr. Darine Kuchtovej pre disciplinárne previnenie - obsah jej svedeckej výpovede v trestnom konaní, prijal na ďalšie konanie jej ústavnú sťažnosť a odložil vykonateľnosť rozhodnutia odvolacieho disciplinárneho súdu.

Sudkyňa sa sťažnosťou domáha vyslovenia, že postupom odvolacieho disciplinárneho súdu bolo porušené jej ústavné právo na súdnu ochranu, pretože odvolací súd zhoršil jej právne postavenie v konaní a nad rámec odvolania ministra spravodlivosti kvalifikoval jej konanie ako trestný čin.

Pozitívna správa je, že Ústavný súd SR rozhodol v prospech ochrany práv sudkyne Kuchtovej. Negatívna správa je, že v právnom štáte je možný postih sudcu (alebo kohokoľvek iného) za splnenie jeho povinnosti vypovedať ako svedok a uviesť všetko, čo považuje za pravdivé a dôležité v súvislosti s predmetom jeho svedeckej výpovede.


Katarína Javorčíková

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Hosť

    citáciu z rozhodnutia odvolacieho disciplinárneho súdu (str. 2 rozhodnutia ÚS):"Navrhovateľ (minister spravodlivosti) a následne aj prvostupňový disciplinárny súd si bez právneho základu prisvojili právo rozhodnúť, že konanie sudkyne D.K. napĺňa znaky disciplinárneho previnenia a nie trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy...." " Minister spravodlivosti ... svojím návrhom konal v rozpore s ust. čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, ignoroval zákonom stanovený postup pri vyšetrovaní trestného činu a bez splnomocnenia nahradil orgány činné v trestnom konaní a súd, ktoré jediné sú oprávnené vyšetrovať a prejednávať trestné činy osôb vrátane sudcov. Navrhovateľ svojím návrhom vlastne sám a bez akýchkoľvek dôkazov rozhodol, že spáchala trestný čin krivej výpovede bez rešpektovania prezumpcie neviny podľa čl. 50 ods. 2 Ústavy SR".
    Navrhovateľom bol Štefan Harabin, ktorý mal v postavení ministra spravodlivosti prerušený výkon funkcie (trestného) sudcu a nemožno sa ani len domnievať, že by nevedel rozlíšiť tieto dve pozície. Mohlo by ísť o právny názor, ktorý však k tomu oprávnený súd označil za nesprávny. V postavení predsedu NS (v súvislosti s odmietaním pripustenia kontroly MF na NS) Štefan Harabin tvrdí, že mať právny názor nie je trestné. Zároveň však v postavení predsedu NS v disciplinárnom konaní sudcu NS Gavalca navrhuje jeho prísnejší postih za (podľa neho)nekvalifikovanú obranu, keď v rozšírení návrhu uvádza, že JUDr. Ing. Gavalec má aplikačné problémy prameniace z neschopnosti výkladu trestného zákona ..." a Súdna rada, ktorej je Š.H. predsedom, podala disciplinárny návrh proti sudcovi NS Paludovi za to, že podal na neho trestné oznámenie za to, čo je (podľa právneho názoru tohto sudcu) trestný čin.
    Takže ako to je? Niekomu sa jeho iný právny názor má tolerovať a niekto má byť zaň bez ďaľšieho hneď disciplinárne či až trestne stíhaný? Je to o rovnosti?

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Disciplinárne konania Rozhodnutie ÚS vo veci disc. stíhania sudkyne D. Kuchtovej

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri