Vyhlásenie hlavného zhromaždenia ZSS konaného v dňoch 20. - 21.11.2009

Najväčšia stavovská organizácia sudcov na Slovensku na svojom Hlavnom zhromaždení hodnotila svoju doterajšiu činnosť od uplynulého obdobia.

 

Oceňuje, že sa v legislatívnom procese navrhuje ďalšie systémové posilňovanie nezávislosti súdnictva najmä prenosom kompetencií z orgánov výkonnej moci na orgány súdnej moci.

Žiada zákonodárny zbor, aby pri prijímaní zákonov upravujúcich status sudcov a správu súdov,  rešpektoval potrebu posilňovania nezávislosti a nestrannosti súdnictva v právnom štáte, v záujme vytvárania predpokladov na dôsledné rešpektovanie Ústavou SR garantovaného práva občana na včasné a spravodlivé konanie a rozhodovanie, najmä postúpením kompetencií v personálnej a ekonomickej oblasti na orgány súdnictva.

Konštatuje oprávnenie každého člena ZSS na slobodný prejav názoru. Za vhodný postup pri riešení aktuálnych problémov považuje jeho prioritné riešenie v rámci stavovskej organizácie, orgánov sudcovskej samosprávy i správy súdov. Zdôrazňuje, že individuálne riešenie problémov súdnictva prostredníctvom masmédií bez predchádzajúceho postupu riešenia v rámci súdnictva reálne vytvára nevyvážený i negatívny obraz o stave justície v občianskej verejnosti, čo je zneužiteľné v rámci politického súperenia koalície a opozície.

V Omšení 21.11.2009

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť

  ..."Konštatuje oprávnenie každého člena ZSS na slobodný prejav názoru."..."...Zdôrazňuje, že individuálne riešenie problémov súdnictva prostredníctvom masmédií bez predchádzajúceho postupu riešenia v rámci súdnictva reálne vytvára nevyvážený i negatívny obraz o stave justície v občianskej verejnosti..."
  Nepripadá Vám to ako roky pred 1989? Tiež sme si mohli čokoľvek povedať v kruhu svojej rodiny (aj zanadávať na režim), ale na verejnosti sme sa mali správať "správne" :-)
  Ja by som z takéhoto združenia, ktoré ma nechráni odišiel okamžite. Načo platiť (aj keď niektorí to bojkotujú aj neplatením) príspevky za službu, ktorá mi nie je poskytnutá???

 • Hosť

  ZSS za vhodný postup pri riešení aktuálnych problémov považuje ich prioritné riešenie v rámci stavovskej organizácie, orgánov sudcovskej samosprávy i správy súdov.... individuálne riešenie problémov súdnictva prostredníctvom masmédií bez predchádzajúceho postupu riešenia v rámci súdnictva reálne vytvára nevyvážený i negatívny obraz o stave justície...
  Tak to už nemá obdoby - ZSS už asi stratilo pamäť! - Zabudlo, že keď sa sudcovia snažili ešte nie tak dávno implemenovať do nášho právneho poriadku postavenie Súdnej rady a sudcovských rád a MS SR sa tomu niekoľko rokov úspešne bránilo? 2 roky muselo ZSS zbierať informácie a bez tlakú zahraničných partnerov, medzinárodných organizácií a MÉDIÍ by na Slovensku dosiaľ (možno) Súdna rada neexistovala? Alebo zabudlo na to, že 10 rokov trvalo, kým sa založila Justičná akadémia, pretože o ňu nikto, okrem ZSS, nemal záujem a MS SR robilo obštrukcie, kde len mohlo? JA by doteraz neexistovala, nebyť tlaku Rady Európy, Medzinárodného združenia sudcov a MEDIÁLNEHO tlaku (a prostredníctvom neho tlaku verejnosti). Zabudlo ZSS, ako sa bývalý prezident ZSS snažil riešiť problémy justície na zasadnutí Rady Európy v B. Bystrici a ako mu v tom vtedajší minister, vtedy ešte považovaný za najvyšší orgán justície, zabránil?
  Čo mali sudcovia, ktorí sa domnievajú, že sú postupom svojho predsedu súdu, Súdnej rady, ministra, či disciplinárnych senátov nespravodlivo - jemne povedané - dotknutí? Prerokovať to s predsedom súdu, ministrom, či Súdnou radou, počkať, kým budú, podľa ich názoru, nespravodlivo postihnutí, a potom sa obrátiť na médiá, keď sa už takémuto postihu nedá brániť verejným tlakom, lebo už bude zbytočný? Či prekladanie sudcov na iné úseky, do menších kancelárií, nepriznávanie odmien, a pod. mali riešiť cez orgány súdnej správy - ľudovo povedané cez predsedu súdu, sudcovské rady a Súdnu radu, voči ktorým nemajú dôveru? Je to ako keby vás chcel uhryznúť pes a vy by ste sa nemohli proti tomu brániť len potom, čo vás uhryzol, lebo by ste jeho úmysel musel predtým prerokovať s jeho gazdom, ktorý ho predtým možno na vás nahuckal. ZSS na jednej strane uznáva slobodnú voľbu, na druhej strane oktruje čo je "vhodné". Práve pre takéto postoje ZSS som pred cca rokom z tejto organizácie vystúpil a každý krok, stanovisko ZSS, vystúpenia jeho vedenia ma utvrdzujú v správnosti môjho rozhodnutia.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Zoj Vyhlásenie hlavného zhromaždenia ZSS konaného v dňoch 20. - 21.11.2009

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri