Vyhlásenia prijaté na zasadnutí CR ZSS

Dňa 16.10.2009

Vyhlásenie I.

Rada trvá na nespochybniteľnosti práva sudcu vyjadriť sa verejne k pomerom v justícii a jej problémom, pokiaľ sudca pri svojom vyjadrení neporušuje svoju základnú zákonnú povinnosť  zdržať sa aktivít narúšajúcich vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohrozujúcich dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov.

Rada však zdôrazňuje, že obsah prehlásenia „päť viet“ a dokumentu „Výzva sudcov“ z 26. septembra 2009 je prejavom osobného názoru signatárov týchto dokumentov.

Rada zároveň odmieta získavanie anonymnej podpory sudcov pre tieto dokumenty, ktorý je nedôstojný, jeho výsledok spochybniteľný a je možným zdrojom rôznych foriem budúceho nátlaku na tých signatárov, ktorých súhlas je „uložený v evidencii“.

Rada považuje za jediný vhodný model vytvárania prostredia pre nezávislé, zákonné a včasné  súdne rozhodovanie riadny chod štandardných inštitúcií vo sfére správy a riadenia súdov, vrátane Súdnej rady a orgánov sudcovskej samosprávy (sudcovské rady), ku konštituovaniu ktorých Združenie sudcov Slovenska výraznou mierou prispelo.

Rada má za to,  že najvýraznejšou zárukou nezneužívania disciplinárnych konaní je nestranné rozhodovanie senátov disciplinárneho súdu. Ich rozhodnutia môžu byť predmetom verejnej diskusie a kritiky, nemali by však byť už vopred spochybňované ani ovplyvňované, a to žiadnou zo sporových strán.

Rada opakovane deklaruje, že spôsob ingerencie Združenia sudcov Slovenska a jeho  orgánov do priebehu neskončených disciplinárnych konaní môže spočívať jedine v poskytovaní právneho zastúpenia  dotknutému sudcovi, k čomu pravidelne dochádza.


Vyhlásenie II.


ZSS negatívne vníma spájanie mediálnych výstupov sudcov s akýmikoľvek zámermi politikov.

Považuje za samozrejmé, že každý sudca by mal dodržiavať sudcovskú etiku a zdržať sa vyjadrení, ktoré by mohli vyvolať nedôveru občanov v nezávislé súdy.

Právo slobodne vyjadriť svoj názor je však garantované Ústavou SR, a preto sudcu nemožno disciplinárne stíhať za vyjadrenie kritických názorov na pomery v justícii.

ZSS vyjadruje znepokojenie nad tým, že subjektívny názor sudcu vyjadrený v médiách alebo plnenie si občianskej povinnosti (napr. vypovedať ako svedok alebo podať trestné oznámenie) by mohol byť považovaný za závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s výkonom funkcie sudcu, ktoré má za následok disciplinárne konanie a pozastavenie výkonu funkcie. Má však za to, že takýto záver môže byť prijatý len na základe právoplatného rozhodnutia disciplinárneho súdu.

 

JUDr. Jarmila Sopková Maximová
prezidentka ZSS

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Hosť

    Tak aké vyhlásenie to vlastne bolo Celorepublikovou radou ZSS prijaté? Je v tom akási schizofrénia. Tak ako aj v tom, ako to vlastne je s právom sudcu na slobodu prejavu: na jednej strane sa (už konečne) deklaruje, že aj sudca to právo má, a aj návrh na disciplinárne stíhanie sudkyne Dubovcovej pre jej verejne vyslovené kritické názory a postoje bol vzatý späť - na druhej strane nielen podpredseda parlamentu, ale aj ministerka spravodlivosti sa po mimoriadnej 41. schôdzi parlamentu nechali počuť, že za svoje výroky by stíhaná byť mala. Ešte predtým taký istý názor prezentoval predseda NS a Súdnej rady v jednej osobe na stretnutí sudcov v Košiciach.
    Domnievam sa, že tieto výroky z úst najvyšších predstaviteľov justície neodzneli náhodne. Nielen čas, v akom boli vyslovené (potom, keď sa pod Päť viet nepodpísalo už len 15-20 sudcov "verných to pisateľov do médií" ale vyše 100 sudcov) ale hlavne spôsob, akým to bolo vyslovené (keď na tých hlavných "rebelov" boli povyťahovali mnohé nepravdivé obvinenia a hrubo ich pourážali) napovedá,prečo to robia a prečo to robia práve takým spôsobom. Nechcú tým zrejme len umlčať tých sudcov, ktorí už začali svoje názory prejavovať nahlas, ale chcú hlavne odradiť tých sudcov, ktorí by sa nebodaj ešte k tomu chceli odhodlať. Je to jasný signál, že si aj na nich môžu posvietiť. Takže sudcovia radšej nebudú riskovať - je málo takých, ktorí sú ochotní a schopní dobrovoľne sa vystaviť takému pranierovaniu. Takže ani nečakajme, že tých diskutujúcich sudcov bude až tak veľa...

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Zoj Vyhlásenia prijaté na zasadnutí CR ZSS

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri