Warning: include(/www/s/u/u23979/public_html/plugins/system/p3p/functions.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/s/u/u23979/public_html/includes/framework.php on line 4

Warning: include(/www/s/u/u23979/public_html/plugins/system/p3p/functions.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/s/u/u23979/public_html/includes/framework.php on line 4

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/www/s/u/u23979/public_html/plugins/system/p3p/functions.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/share/pear') in /www/s/u/u23979/public_html/includes/framework.php on line 4

Warning: include(/www/s/u/u23979/public_html/backup/components/com_newsfeeds/session.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/s/u/u23979/public_html/libraries/import.php on line 2

Warning: include(/www/s/u/u23979/public_html/backup/components/com_newsfeeds/session.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/s/u/u23979/public_html/libraries/import.php on line 2

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/www/s/u/u23979/public_html/backup/components/com_newsfeeds/session.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/share/pear') in /www/s/u/u23979/public_html/libraries/import.php on line 2
Domov

Sudcovia nechcú reformu. Ale istoty komunistických čias

| 11.07.2017; www.etrend.sk; eTREND, , s. ‑; Zuzana Petková |

V podstate sa nestalo nič prekvapujúce. Členovia Súdnej rady si za predsedu nezvolili zástupcu reformného krídla v justícii. Vybrali si sudkyňu, o ktorej doteraz nebolo počuť skoro nič. Ani v dobrom ani v zlom. 

 Súdna rada je najdôležitejší orgán v súdnictve. Určuje zásady aj personálne obsadenie súdov. V utorok si jej zástupcovia volili šéfa, kandidáti boli dvaja ‑ sudca Dušan Čimo a Lenka Praženková, sudkyňa Najvyššieho súdu. 

Justíciu povedie v ďalšom období L. Praženková. Na Najvyššom súde rozhoduje obchodno‑právne spory. Ak ste neboli ich účastníkom a o sudkyni ste doposiaľ nepočuli, nie je to vaša vina a neznamená to, že ste sa málo zaujímali o oblasť spravodlivosti. Ani právni experti o nej veľa nevedia. 

Neprehliadnite 

 Žitňanská má poslednú šancu elegantne vycúvať zo spolku, kam nepatrí

 Názor | Ministerka spravodlivosti hrozí demisiou, ak do Súdnej rady prejde nominantka...

 Vybrali novú predsedníčku Súdnej rady

 V tajnom hlasovaní získala 12 z 15 platných hlasov

Vitajte v Harabinlande

Vitajte v Harabinlande

| postoj.sk | 13. 07. 2017 • 16:30 | Martin Hanus |

Na snímke Štefan Harabin ako minister spravodlivosti počas schôdze NR SR v roku 2008 v Bratislave. FOTO TASR 

Štefan Harabin stratil akúkoľvek mieru už dávno. Jeho najnovšie rozhodnutie v prospech mafiánov by mu však nemalo prejsť.

Keď pred necelými dvomi rokmi dolapili Róberta Lališa v Kolíne nad Rýnom, vyzeralo to na rýchly proces. Šéf mafiánskej skupiny sýkorovcov bol na úteku už štvrtý rok, medzitým sa vďaka svedectvám jeho bývalých komplicov odkrývala celá spleť vzťahov aj zločinov tohto mimoriadne nebezpečného gangu.

Súdnu radu povedie Praženková, kreslo zástupcu môže počkať na Jankovskú

| 11. júl 2017 o 10:04 (aktualizované 11. júl 2017 o 12:07)  PETER KOVÁČ |

Za predsedu kandidoval okrem víťazky už len Dušan Čimo. Voľbu podpredsedu rada odložila.

BRATISLAVA. Novou šéfkou Súdnej rady sa stala podľa očakávaní sudkyňa Najvyššieho súdu Lenka Praženková.

V tajnom hlasovaní jej dalo svoj hlas 12 zo 17 členov rady. Okrem nej kandidoval aj ďalší zo sudcov Najvyššieho súdu Dušan Čimo, ktorý získal tri hlasy. Obaja kandidáti sa hlasovania zdržali.

Hlasovanie bolo napokon tajné, hoci zákon po nedávnej novele ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej z Mosta-Hídu hovoril nejasne len o neverejnom hlasovaní. Znamenalo by to, že členovia rady by po vylúčení verejnosti vedeli, kto dal komu hlas.

Hoci na programe bola aj voľba podpredsedu, rada ju napokon odložila. Na jeseň by sa mali vymeniť ďalší traja jej členovia, ktorým sa končí funkčné obdobie.

Členkou by sa mohla stať aj štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská, ktorú pretláča Smer. Zásadne proti je ministerka Žitňanská, ktorá pohrozila odchodom z vlády.

Žilinčík zo Súdnej rady: Najhoršie veci robili sudcom práve sudcovia

| sme.sk | 7. júl 2017 o 21:54   |

Člen Súdnej rady Pavol Žilinčík.(Zdroj: TASR)

Novým šéfom najdôležitejšieho orgánu justície by vôbec nemusel byť sudca, hoci taký názor dnes prevláda, hovorí člen rady, ktorý sudcom nie je.

Do Súdnej rady pribudol v novembri ako nominant prezidenta Andreja Kisku a ako jeden z mála nesudcov, ktorí v 18-člennom zbore sedia. S väčšinovým názorom, že radu by mal viesť sudca, PAVOL ŽILINČÍK nesúhlasí. Vyberať by sa malo najmä podľa etických kritérií, prízvukuje právnik, ktorý pôsobil v organizácii Via Iuris, ako poradca na americkej ambasáde a dnes pracuje v kancelárii ombudsmanky.

Vidíte v čerstvo obmenenej Súdnej rade vhodného kandidáta na jej šéfa?

„Pri voľbe predsedu by mali zohrať rolu dve okolnosti - či kandidát preukázal v minulosti dostatok integrity a tiež schopnosti zvládať ťažké situácie. Myslím si, že na prvom mieste mala byť práve otázka etiky a hodnotového zamerania. Na Slovensku to však zatiaľ nehrá prvé husle.“

Nad Nálezom Ústavného súdu SR ohľadne zrušenia tzv. Mečiarových amnestií

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt peter šamko sudca| pravnelisty.sk | JUDr. Peter Šamko, sudca Krajského súdu v Bratislave | Publikované: 02. 07. 2017 |

Legendárna rozlúčka Vladimíra Mečiara po prehraných voľbách vo vysielaní STV.(Zdroj: ARCHÍV ČTK, TASR)

 Dňa 29.06.2017 bol na webo­vej strán­ke Ústav­né­ho sú­du SR zve­rej­ne­ný Ná­lez Ústav­né­ho sú­du SR sp. zn. PL. ÚS 7/2017 zo dňa 31.05.2017 ako aj od­liš­né sta­no­vis­ká niek­to­rých sud­cov ús­tav­né­ho sú­du, kto­ré sme­ro­va­li pro­ti vý­ro­ku aj od­ôvod­ne­niu ná­le­zu, res­pek­tí­ve len pro­ti od­ôvod­ne­niu.

 Vzhľa­dom k to­mu, že sa­mot­né­mu Ná­le­zu je ve­no­va­ná dos­ta­toč­ná a po­mer­ne nek­ri­tic­ká me­diál­na po­zor­nosť, sto­jí za pov­šim­nu­tie ne­súh­las­né od­liš­né sta­no­vis­ko sud­cov Mi­la­na Ľalí­ka a Pet­ra Br­ňá­ka, kto­ré sme­ro­va­lo tak pro­ti vý­ro­ku Ná­le­zu ako aj pro­ti je­ho od­ôvod­ne­niu.

 Po pre­čí­ta­ní Ná­le­zu a je­ho od­ôvod­ne­nia ako aj uve­de­né­ho od­liš­né­ho sta­no­vis­ka som ná­zo­ru, že z hľa­dis­ka práv­nej ar­gu­men­tá­cie (čis­to z práv­ne­ho poh­ľa­du os­lo­bo­de­né­ho od mo­rál­nych ná­no­sov) je pres­ved­či­vej­ším prá­ve od­liš­né sta­no­vis­ko. Ale­bo po­ve­da­né inak, od­ôvod­ne­nie Ná­le­zu neob­sa­hu­je jas­né od­po­ve­de na množ­stvo prob­le­ma­tic­kých práv­nych otá­zok, res­pek­tí­ve ich len načr­tá­va a ne­po­nú­ka žiad­ne od­po­ve­de.

 Vzhľa­dom k uve­de­né­mu sa mu­sím sto­tož­niť s od­liš­ným sta­no­vis­kom v tom, že vlas­tné vý­cho­dis­ká  pod­stat­né pre roz­hod­nu­tie ús­tav­né­ho sú­du (kto­ré fak­tic­ky za­čí­na­jú až od s. 120 ná­le­zu) nie sú za­lo­že­né ani tak na práv­nej ar­gu­men­tá­cii, ale ide skôr o roz­pra­vu, či úva­hu ús­tav­né­ho sú­du o hod­no­tách a mo­rál­ke. Zá­sad­nú práv­nu ar­gu­men­tá­ciu tý­ka­jú­cu sa nap­rík­lad po­su­dzo­va­nia práv­nych účin­kov am­nes­tií, či mi­los­ti z tres­tnop­ráv­ne­ho hľa­dis­ka, res­pek­tí­ve  po­su­dzo­va­nie otáz­ky ret­roak­ti­vi­ty v od­ôvod­ne­ní Ná­le­zu ne­náj­de­me, prí­pad­ne sú tam ob­siah­nu­té len ur­či­té náz­na­ky bez hlb­šie­ho práv­ne­ho roz­bo­ru.

Harabinov senát zrušil rozsudok nad bossom sýkorovcov, mal si odsedieť doživotie

Róbert Lališ prezývaný Kýbel| hnonline.sk | Autor: TASR | 07.07.2017, 18:00 |

Senát Najvyššieho súdu pod vedením Štefana Harabina dnes zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu v Pezinku - pracovisko Banská Bystrica voči údajnému bossovi bratislavskej skupiny sýkorovcov Róbertovi Lališovi a spol.

"Najvyšší súd v celom rozsahu zrušuje rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica z 20. apríla 2017. Trestná vec obžalovaného Róberta Lališa a spol. vedená na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica tomuto súdu odníma a prikazuje sa Krajskému súdu v Banskej Bystrici, aby ju v potrebnom rozsahu prejednal a rozhodol," uviedol dnes pre TASR hovorca NS SR Boris Urbančík.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Domov

Kontakt

Občianske združenie
P.O.BOX 112, 840 05 Bratislava
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Naši partneri