Komentár Petra Bárdyho: Atentát na Harabina a bozk smrti

25 Rokov Slovenska| aktuality.sk | 13.10.2017, 08:25 |

25 Rokov Slovenska Zdroj: Aktuality.sk

Polícia v utorok rozhodla o „atentáte“ na Harabina. Ten sa síce nestal, ale Harabin sa stal - človekom, ktorý stále viac škodí demokracii na Slovensku.

Štefan Harabin je jedným z posledných viditeľných pozostatkov mečiarizmu. Však nakoniec Vladimír Mečiar je človek, ktorý urobil Harabina.

Možno sme už pozabudli na informáciu, že sudca Štefan Harabin odsúdil v 80. rokoch v Poprade na 28 mesiacov kňaza Bystríka Janíka.

A hoci sa Harabin po rokoch obhajoval, že to bolo za podvod, ľudia z katolíckeho prostredia sú presvedčení, že to nebol ten najzásadnejší dôvod. Pretože ŠtB mala rozpracovaného Bystríka Janíka dlhodobo.

„Slušná“ kariéra

V roku 1985 u neho počas razie našla ŠtB samizdaty a náboženskú literatúru. Išlo o súčasť akcie Vír, ktorá bola namierená proti františkánom.

Takže proces s Bystríkom Janíkom je dodnes aj Ústavom pamäti národa považovaný za politický, za iniciovaný, prípadne režírovaný štátnou tajnou bezpečnosťou.

Štefan Harabin urobil v súdnictve veľmi slušnú kariéru (dvakrát predseda Najvyššieho súdu), dokonca z neho Mečiar urobil v roku 2006 ministra spravodlivosti v prvej Ficovej vláde. V tom čase za snažil zrušiť špeciálny súd a špeciálnu prokuratúru.

No a pokračoval v praktikách, ktoré mnohí ľudia z prostredia justície označovali ako nedemokratické, namierené proti nezávislosti, apolitickosti. Teda v tom, čo bolo príznačné pre mečiarizmus.

Krátko pred voľbami má Babiš zlú správu zo Slovenska: Opäť sa otvára jeho spolupráca s ŠtB

| dennikn.sk | Veronika Prušová | štvrtok

Andrej Babiš. Foto – TASR

Senát Ústavného súdu vyhovel sťažnosti Ústavu pamäti národa, ktorý v kauze Babiš namietal porušenie práva na súdnu ochranu a spravodlivý súdny proces. Ústavný súd spochybnil v rozhodnutí dôveryhodnosť svedectiev príslušníkov ŠtB, no prelomil aj doterajšie rozhodovanie všeobecných súdov. ÚPN by totiž vôbec nemal byť za zverejnené zväzky žalovaný.

Týždeň pred voľbami v Česku dorazila k lídrovi hnutia ANO Andrejovi Babišovi zlá správa z Košíc. Ústavný súd vracia spor slovenského rodáka s Ústavom pamäti národa (ÚPN) späť na krajský súd. Opäť sa teda bude hovoriť o minulosti Babiša a jeho spolupráci s komunistickou Štátnou bezpečnosťou (ŠtB).

Favorit českých volieb pre ČTK hneď reagoval, že jeho prípad teraz bude zneužívať politická konkurencia v predvolebnej kampani. Je odhodlaný brániť sa ďalej na súde a je presvedčený, že opäť vyhrá. Pre ČT24 spochybňoval načasovanie rozhodnutia slovenského súdu. "Je to neštandardné,"  povedal.

„Bude sa slovenský Ústavný súd hlásiť českému úradu na kontrolu financovania volebných kampaní?“ reagoval na twitterovom účte hovorca českého prezidenta Jiří Ovčáček. Prezident Miloš Zeman a Babiš totiž v poslednom čase pri kľúčových témach vystupujú ako politickí spojenci.

Babiš namietal, že v Štátnej bezpečnosti ho evidovali neoprávnene a nič pre tajnú komunistickú službu nerobil a začal sa preto v roku 2012 s ÚPN súdiť. Reagoval tak na prácu Ústavu, ktorý zverejnil viac dokumentov o jeho stretnutiach s pracovníkmi Štátnej bezpečnosti.

Kľúčové aj pre ďalšie spory ÚPN je, že ústavní sudcovia spochybnili dôveryhodnosť svedectiev príslušníkov ŠtB, ktoré boli v tomto prípade v prospech Babiša. Ešte dôležitejšie však je, že Ústavný súd odpovedá aj na to, koho majú osoby, ktoré tvrdia, že sú neoprávnene evidovaní žalovať. ÚPN by to nemal byť. Ten si totiž zverejnením registračných protokolov, zväzkov ŠtB len plní zákonnú povinnosť. Protokoly však nevytváral.

Proti transparentnosti

ZORA JAUROVÁ STREDA 

11. OKTÓBRA 2017 14:40 | dennikn.sk |

Robert Fico a Andrej Kiska. Foto N - Tomáš Benedikovič

Absolútna transparentnosť v zmysle bezkontextového obnaženia všetkých informácií verejnosti nevybuduje dôveru a morálku podobne, ako vás pornografia nenaučí milovať.

Autorka je členkou správnej rady OZ Progresívne Slovensko

Ako by niekto mohol byť proti transparentnosti? Jej cnosť a užitočnosť sa predsa zdajú také zdrvujúco zrejmé. Čoraz viac sa však obávam, že kdesi v hĺbke tohto nespochybniteľného dobra drieme akýsi omyl. Že nerozmýšľame dostatočne kriticky o tom, kde a kedy transparentnosť funguje, a kde a kedy môže viesť k zmätku, alebo k horším veciam.

Tieto slová harvardského profesora práva Lawrenca Lessiga pochádzajú z eseje Against Transparency, zverejnenej v roku 2009. Profesor Lessig je členom poradného výboru americkej Sunlight Foundation, ktorej snahou je zvýšiť transparentnosť a otvorenosť americkej vládnej politiky, čiže akási obdoba Transparency International (TI).

Zviera bude aj nebude vecou a návrh na zavedenie novej skutkovej podstaty trestného činu

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt živé zviera je| JUDr. Peter Šamko, sudca Krajského súdu v Bratislave | Publikované: 11. 10. 2017 |

ilustračné foto: Internet

Úvod­ná poz­nám­ka JUDr. Pe­ter Šam­ko

 Po návr­hu zá­ko­na a obe­tiach a návr­hu zá­ko­na o vý­ko­ne roz­hod­nu­tia o za­is­te­ní ma­jet­ku a sprá­ve za­is­te­né­ho ma­jet­ku (kto­rým už na tom­to webe bo­la ve­no­va­ná po­zor­nosť) je v le­gis­la­tív­nom pro­ce­se ďal­ší návrh zá­ko­na, kto­rý má am­bí­ciu za­siah­nuť aj do tres­tné­ho prá­va. Za pos­led­nú do­bu ide te­da už o tre­tí návrh zá­ko­na, kto­rý sa tý­ka aj tres­tných kó­dexov. Le­gis­la­tív­na smršť v tres­tnom prá­ve pok­ra­ču­je na­ďa­lej a zrej­me sa tak sko­ro ne­zas­ta­ví (Trest­ný zá­kon ako aj Trest­ný po­ria­dok bo­li už no­ve­li­zo­va­né viac ako trid­sať­krát čo je sku­toč­ne neu­ve­ri­teľ­né čís­lo a evo­ku­je skôr do­jem, že zá­ko­no­dar­ca ne­má dl­ho­do­bo ujas­ne­né ako by ma­la tres­tná po­li­ti­ka štá­tu vy­ze­rať).

 Kon­krét­ne ide o po­mer­ne roz­siah­lu zme­nu zá­ko­na o ve­te­ri­nár­nej sta­ros­tli­vos­ti, kto­rá so se­bou pri­ná­ša aj návrh na zme­nu práv­ne­ho pos­ta­ve­nia ži­vé­ho zvie­ra­ťa a návrh na za­ve­de­nie no­vej skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu ub­lí­že­nia na zdra­ví.

Poradca prezidenta musel školiť predsedu senátu Ústavného súdu

| Veronika Prušová | pondelok 9. októbra 2017 13:00 |

Šéfka Ústavného súdu Ivetta Macejková a Andrej Kiska pri jeho vymenovaní za prezidenta. Foto – TASR

Prvý senát Ústavného súdu musel odročiť verejné zasadnutie, na ktorom mal rozhodnúť o sťažnostiach prezidentom nevymenovaných kandidátov na ústavných sudcov. Zástupcovi prezidenta Jánovi Mazákovi poslal chybnú pozvánku.

Ústavný súd opäť nerozhodol o sťažnostiach nevymenovaných kandidátov na ústavných sudcov a spor medzi prezidentom Andrejom Kiskom a parlamentom sa naťahuje.

Na rozhodnutie sa pritom čaká od marca, keď aj Benátska komisia povedala, že na ťahu je Ústavný súd a potom musí konať prezident Andrej Kiska. Po dnešku malo byť jasné, z koho má vlastne prezident budúcich sudcov vyberať.

Dôvodom, prečo pojednávanie odročili, bolo chybné predvolanie pre poradcu prezidenta Jána Mazáka, ktorý súdu v rokoch 2000 až 2006 šéfoval. Došlo mu totiž neúplné predvolanie na dnešné pojednávanie. A hoci mu nechcel predseda senátu Peter Brňák (pôvodne sme mylne uviedli, že to bol sudca spravodajca a podpredseda súdu Milan Ľalík) v úvode ani umožniť prehovoriť, po naliehaní si ho vypočul.

Chýbalo predvolanie k Laššákovej

Mazáka predvolali len ku konaniu o sťažnostiach Jána Bernáta, Miroslava Duriša, Evy Fulcovej a Juraja Sopoligu, teda prvej skupiny sudcov, ktorých vybral parlament. Na poslankyňu Smeru Janu Laššákovú zabudli.

Na prvý pohľad banalita, no pre Mazáka podstatná chyba. Na konanie o Laššákovej sa totiž nepripravoval a nemal pri sebe ani daný spis. Vysvetľoval to tým, že práve Laššákovú žiadala prezidentská kancelária vylúčiť na samostatné konanie, pretože ona si sťažnosť podávala samostatne a aj sa jej týka iné rozhodnutie Kisku.

„Nemám čo povedať v jej kauze. K ostatným mám 15-stranovú prípravu na toto verejné pojednávanie, ale ako sa mám teraz vyjadrovať k nej?“ pýtal sa Mazák a dodal, že vo veci poslankyne Smeru Laššákovej zistili aj nové skutočnosti, ktoré by chcel prezident uviesť.

Justícia hľadá historický počet kandidátov na talár

Sudca - ilustračná snímka| 03.10.2017; Hospodárske noviny; mut. , PRÁVO A JUSTÍCIA , s. 15; Martin Ducár |

Ilustračné foto:  Reuters

SÚDNICTVO

Predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková vyhlásila výberové konanie na koniec novembra. 

Martin Ducár 

Bratislava ‑ Slovensko ešte nikdy nehľadalo taký veľký počet prípadných sudcov. Za 125 hľadaných mien, čo je takmer desať percent z momentálneho počtu všetkých sudcov, môže novela sudcovských zákonov. Ministerka Lucia Žitňanská ňou prekopala výberové konania. Zmenu zdôvodnila najmä nedostatkom efektivity a rýchlosti vo výbere osôb v talári. Momentálne totiž obsadenie jedného miesta trvá približne rok. Zodpovedné sú aj nedávno zavedené previerky sudcov, ktoré celý proces ešte spomalili. Systém teda môže za to, že je každoročne približne sto sudcovských miest neobsadených. Predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková, ktorej novela zverila vyhlasovanie výberových konaní, ich teraz naraz hľadá ešte viac. Výber sa bude konať na krajovom princípe, a to v jeden deň vo všetkých ôsmich krajoch súčasne. Praženková termín určila na 27. november. Celý proces má vygenerovať databázu 125 kandidátov na funkciu sudcu, ktorí prejdú previerkami a vzdelávaním. Potom budú pripravení nastúpiť na uvoľnené miesta na súdoch.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Domov

Kontakt

Občianske združenie
P.O.BOX 112, 840 05 Bratislava
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Naši partneri