Language Switcher

Vyberte váš jazyk

Kto sme a čo robíme

ZOJ je neformálna iniciatíva aktívnych a emeritných sudcov, ktorá vznikla v roku 2009 s cieľom rehabilitovať súdnictvo a zvýšiť jeho dôveryhodnosť presadzovaním troch základných pilierov právneho štátu, ktorými sú transparentnosť, spravodlivosť a otvorenosť. Tento cieľ odráža aj názov sudcovskej iniciatívy „Za otvorenú justíciu (ZOJ)“.

Od novembra 2011 do októbra 2017 ZOJ pôsobila ako občianske združenie pod názvom „Sudcovia za otvorenú justíciu“. Na základe rozhodnutia konferencie členov združenia zo dňa 20.10.2017 opäť prebehla transformácia z občianskeho združenia na neformálnu a nezávislú sudcovskú iniciatívu „Za otvorenú justíciu“.

Naše základné hodnoty

Sme tu pre každého, koho zaujíma situácia v našom súdnictve a chce otvorene diskutovať na túto tému slobodne zdieľať názory, dávať podnety a návrhy na zmenu .

Naším mottom sú slová „Za otvorenú justíciu“ a pokračujeme v cieľoch a dokumentoch iniciatívy s týmto názvom, ako aj v aktivitách občianskej iniciatívy „Spravodlivosť otvára brány“ a vyhlásenie sudcov „Päť viet“.

Sme odhodlaní chrániť záujmy sudcov pred neoprávnenými útokmi zvonku aj zvnútra systému. Uspeli sme s našimi aktivitami na ochranu sudcov, ktorí boli podľa nášho názoru šikanovaní a disciplinárne stíhaní. Ochrana korporátnych záujmov súdnictva však nie je naším prvoradým cieľom. Je to zlepšenie situácie. Nemyslíme si, že slovenské súdnictvo je v ideálnom stave a že nikto nemá právo ho kritizovať. Chceme prijať konštruktívnu kritiku, diskutovať o nej a prijímať nápady na zlepšenie. Na druhej strane tiež rozhodne odmietneme hanobenie súdnictva ako celku.

  • Transparentné a verejne kontrolovateľné postupy súdov v ich rozhodovacej činnosti, pri výbere nových sudcov, pri ich kariérnom postupe, a pri hodnotení sudcov.
  • Zabezpečenie spravodlivého súdneho konania v súlade so zákonom rovnako pre všetky strany a účastníkov súdnych procesov.

  • Otvorenie justície verejnej kontrole.

Zakladatelia

Sudcovskú iniciatívu ZOJ založili v októbri 2009 v Čiernom Balogu nasledovní sudcovia:

Katarína Javorčíková

Hovorkyňa ZOJ, emeritná sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, členka Súdnej rady SR

Dagmar Valocká

Hovorkyňa ZOJ, sudkyňa Okresného súdu Trnava, členka Hodnotiacej komisie sudcov

 

Dušan Čimo

Sudca Najvyššieho súdu SR

 

 

 

 

Elena Berthotyová

Sudkyňa Najvyššieho súdu SR, členka Súdnej rady SR

 

 

 

Ján Hrubala

Predseda Špecializovaného trestného súdu

 

 

 

Pavel Rohárik

Predseda Okresného súdu Banská Bystrica

 

 

 

Anton Jaček

Predseda Krajského súdu v Trnave

 

 

 

Miroslav Gavalec

Sudca Súdneho dvora Európskej únie

 

 

 

Juraj Babjak

Emeritný sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici, bývalý sudca Ústavného súdu SR

Ľudmila Babjaková

Emeritná sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, bývalá členka Súdnej rady SR

 

Rudolf Čirč

Sudca Najvyššieho súdu SR s prerušeným výkonom

 

Darina Kuchtová

Sudkyňa KS v Bratislave, členka Hodnotiacej komisie sudcov

 

Mária Tóthová

Emeritná sudkyňa a bývalá predsedníčka Okresného súdu Trenčín

Milan Trylč

Predseda Okresného súdu Senica

 

 

Edita Szabová

Emeritná sudkyňa Krajského súdu v Bratislave

 

Podporovatelia

Postupne sa k nám pridávali ďalší kolegovia, podporujúci činnosť ZOJ. Ku dňu 19.4.2021 súhlasili z podporovateľov ZOJ so zverejnením svojho mena nasledovní sudcovia:

Iveta Záleská

Predsedníčka Krajského súdu v Trenčíne

 

Marta Rybárová

Emeritná sudkyňa Okresného súdu Trenčín

 

Kristína Glezgová

Emeritná sudkyňa Okresného súdu Lučenec, členka Hodnotiacej komisie sudcov

Ľudovít Bradáč

Bývalý predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici, člen Súdnej rady SR

Igor Belko

Sudca Najvyššieho súdu SR

 

Pavol Farkaš

Sudca Najvyššieho súdu SR

 

Peter Hatala

Sudca Najvyššieho súdu SR

Jana Hatalová

Sudkyňa Najvyššieho súdu SR

Daniela Baranová

Sudkyňa Okresného súdu Prešov

Marián Vorobel

Sudca Okresného súdu Prešov

 

Mária Laufová

Emeritná sudkyňa Okresného súdu Liptovský Mikuláš

Maroš Fekete

Sudca Okresného súdu Bratislava III

 

Barbora Barteková

Sudkyňa Krajského súdu v Bratislave

 

Jana Veselá

Sudkyňa Okrasného súdu Dolný Kubín

 

Dáša Kontríková

Sudkyňa Krajského súdu v Trnave, členka Hodnotiacej komisie sudcov

Karol Posluch

Sudca Okresného súdu Bratislava III

 

Filip Demo

Hosťujúci sudca pre obvod Krajského súdu v Nitre

Pavol Barabas

Hosťujúci sudca pre obvod Krajského súdu v Košiciach

Ľubomíra Krchníková

Sudkyňa Okresného súdu Pezinok

Michaela Štiglicová

Sudkyňa Okresného súdu Pezinok

Magdaléna Balážová

Sudkyňa Okresného súdu Lučenec

Pamela Záleská

Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu

Naši zosnulí kolegovia

Boli taktiež zakladateľmi a sympatizantmi ZOJ:

Juraj Majchrák

Bývalý podpredseda Najvyššieho súdu SR

Milan Růžička

Bývalý predseda Okresného súdu Veľký Krtíš

Anna Benešová

Sudkyňa Krajského súdu v Bratislave

Pavol Sládok

Sudca Krajského súdu v Trnave

Prečo ZOJ

Prečítajte si dôvody prečo sme sa rozhodli zaloziť iniciatívu sudcov "Za otvorenú ujustíciu".

Chcete vedieť o nás viac?

Prečítajte si článok od JUDr. Márie Tóthovej čo je, kedy a prečo vznikla iniciatíva sudcov "Za otvorenú justíciu".

Kontaktujte nás s akoukoľvek myšlienkou, otázkou, alebo návrhom!

Budeme sa snažiť odpovedať čo najskôr a váš text uverejníme aj s komentárom.

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.