Vyhlásenie sudcov k verejnému znevažovaniu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Nebojácne vyhlásenie sudcov k situácii v spoločnosti ~ Magazín Slovensko| Dana Jelinková Dudzíková | 4. septembra 2021 |

My, podpísaní sudcovia SR, viazaní zloženým sľubom sudcu, sa nemôžeme nečinne prizerať devastácii právneho štátu, ku ktorej dochádza aj verejne prezentovanou absolútnou neúctou politickej moci a značnej časti médií voči osobe generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorá sa prejavuje faktickými výzvami k nerešpektovaniu jeho kompetencií ako ústavného orgánu ochrany zákonnosti, chrániaceho práva a zákonom chránené záujmy všetkých fyzických a právnických osôb, ako aj štátu.

Z hľadiska ďalšieho udržania demokratických istôt v právnom štáte považujeme za neakceptovateľné snahy výkonnej a zákonodarnej moci o účelové zmeny zákonných inštitútov slúžiacich na ochranu zákonnosti bez akejkoľvek predchádzajúcej odbornej diskusie.

Ako sudcovia považujeme za absolútne neprijateľnú verejnú degradáciu riadne odôvodnených rozhodnutí generálnej prokuratúry zo strany jej podriadených zložiek justičných orgánov a osôb zodpovedných za výkon svojej funkcie priamo generálnemu prokurátorovi.

Obdobne nevhodne by vyznievala znevažujúca polemika sudcov nižších stupňov so zrušujúcimi rozhodnutiami súdov vyšších inštancií. Takýmto správaním široko tendenčne podporeným politickými a mediálnymi útokmi, ktoré nemajú akýkoľvek objektívny odborný základ, je masívne podkopávaná dôvera spoločnosti v justičné orgány.

K potrebnej dôvere občanov v ústavné inštitúcie a ich predstaviteľov neprispieva ani mediálna dezinterpretácia následkov aplikácie § 363 Trestného poriadku, ktorý zákonný inštitút predstavujúci pre každého občana tohto štátu poistku pred svojvôľou zo strany zložiek verejnej moci, a keďže nezakladá prekážku rozhodnutej veci, nevylučuje ani opätovné začatie trestného stíhania, resp. vznesenie obvinenia, avšak už zákonným spôsobom. Tolerovanie nezákonnosti v činnosti orgánov činných v trestnom konaní je totiž vzhľadom na svoju zásadnú spoločenskú nebezpečnosť vo svojich možných dôsledkoch v príkrom rozpore s proklamovanými reformnými snahami o očistu politického a spoločenského života.

Aktuálne útoky na generálneho prokurátora a politické snahy o zmenu právnej normy iba z dôvodu individuálnych rozhodnutí generálnej prokuratúry v rozpore so spoločenským očakávaním, ktoré je však výrazne formované dlhodobou kampaňou mienkotvorných médií, vyplývajúcou zo subjektívnych názorov úzkeho spektra verejnosti s nedostatočným právnym vedomím, považujeme za mimoriadne nebezpečne podkopávajúce základné istoty občanov v demokratickej spoločnosti a to bez ohľadu na to, či sú motivované snahou o zneužitie moci na politické ciele, alebo iba dôsledkom nevedomosti a nekompetentnosti tých, ktorí takýmito krokmi ohrozujú fungovanie právneho štátu.

Majúc na zreteli základné princípy právneho štátu považujeme za potrebné upozorniť na riziko, že celospoločenská akceptácia a politická podpora takéhoto stavu nebezpečne smeruje k totalitnému režimu, nastolenie ktorého nie je v záujme žiadneho občana spoliehajúceho sa v 21. storočí na ochranu svojich práv ústavnými orgánmi  fungujúcimi v slobodnom demokratickom zriadení.

 

Sudca Ján Hrubala zverejnil vyhlásenie

| dennikn.sk | 3. septembra 2021 |

Predseda Špecializovaného trestného sudu Ján Hrubala zverejnil vyhlásenie, v ktorom odkazuje generálnemu prokurátorovi a jeho námestníkovi, že súdy vedia rozhodnúť o dôvodoch trestného stíhania. „Súdnu moc naozaj ‚nie je nič do toho‘, koho a prečo orgány štátu žalujú, koho stíhajú. Ak sú však čo len nepriamo degradované jej rozhodnutia vyššie opísaným spôsobom, v záujme objektívnej informovanosti verejnosti považujem za potrebné súdnej moci sa zastať,“ napísal.

Žilinka a Kandera tento týždeň zastavili vyšetrovanie vo veciach Haščák a Pčolinský, hoci už boli posúdené aj súdmi, a tie stíhania odobrili.

 

 

Celé stanovisko:

​V poslednom čase som zaregistroval viacero vyjadrení polemizujúcich s tým, či súdy vo väzobných veciach sú tým subjektom, ktorý má dostatok informácií rozhodnúť o dôvodoch trestného stíhania a v konečnom dôsledku aj o väzbe. Na danú otázku aj pánovi generálnemu prokurátorovi SR a jeho námestníkovi dávam jednoznačnú odpoveď: Áno, takýmto orgánom je a musí zostať súd. V každom demokratickom štáte je to práve súd (nie obhajca, nie prokurátor), ktorý dáva odpovede na základné otázky súvisiace s trestným stíhaním, ak sa týkajú obmedzenia osobnej slobody a strany v konaní chcú na ne odpovede. Ak nechcú, je to ich vec. V každom prípade však v mene sudcovského stavu dôrazne protestujem proti čo i len náznakovej dehonestácii akýchkoľvek súdnych rozhodnutí spôsobom „však sudcovia na to mali málo času a múdry som ja (prokurátor, obhajca…)“.

Súdnu moc naozaj „nie je nič do toho“, koho a prečo orgány štátu žalujú, koho stíhajú. Ak sú však čo len nepriamo degradované jej rozhodnutia vyššie opísaným spôsobom, v záujme objektívnej informovanosti verejnosti považujem za potrebné súdnej moci sa zastať. Bývalo, a dúfam aj je, odvekou a nikým nenapádanou praxou, že dokonca aj v prípade nie jednoznačných vecí, je to súd, ktorý dá na položené otázky definitívne odpovede.

Žilinka nechce prísť o výnimočnú právomoc. Poslancov varuje pred mocenským zásahom

Maroš Žilinka. Foto N – Vladimír Šimíček| dennikn.sk| Veronika Prušová | 2. septembra 2021 |

Maroš Žilinka. Foto N – Vladimír Šimíček

Oslobodenie Vladimíra Pčolinského otvorilo v koalícii diskusiu o zrušení či zmene sporného paragrafu 363 Trestného poriadku. Generálny prokurátor sa tomu bráni. Žilinka zaútočil aj na líderku Za ľudí Veroniku Remišovú, ktorá zvolala koaličnú radu na túto tému, hovoril aj o prezidentke.

Generálna prokuratúra využitím paragrafu 363 Trestného poriadku dostala na slobodu bývalého šéfa tajnej služby Vladimíra Pčolinského (za Sme rodina) – a zároveň otvorila politickú diskusiu, po ktorej môže o túto výnimočnú právomoc prísť.

Mimoriadnu koaličnú radu, na ktorej by sa mali koaliční lídri zaoberať sporným paragrafom, iniciovala predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová. Predstavitelia koaličných strán by sa mali pre túto tému stretnúť ešte vo štvrtok večer.

Tlačová beseda len pre vybraných novinárov

Generálny prokurátor takto bránil svoju právomoc na tlačovej besede, ktorú zvolal na štvrtkové popoludnie. Pozval tam len vybrané médiá. Denník N, Aktuality, či denník Sme medzi nimi neboli. Ich redaktorov nevpustili cez vrátnicu a tlačovú besedu sledovali len z ulice.

Takýmto postupom podľa poslanca Ondreja Dostála (za SaS) Žilinka „bezočivo porušil“ tlačový zákon. A to pritom stojí v čele inštitúcie, ktorej úlohou je ochrana práva.

Keď sa novinár Markízy pýtal, prečo niektorí novinári neboli vpustení, Žilinka sa poďakoval za jeho kolegialitu. „Vidíte, aké sú priestorové možnosti generálnej prokuratúry,“ vysvetľoval. Pripomenul, že stále je pandémia.

„Vidíte, či tu je ešte nejaké miesto, aby sme tu neboli jeden na druhom ako nejaké ruksaky?“ pýtal sa Žilinka. Na tlačovej besede boli niektoré televízie a tlačové agentúry. Zábery prítomných kamier pritom ukázali, že do miestnosti by sa zmestili ešte aj ďalší novinári.

Pripomenul, že z tlačovej besedy bol umožnený priamy prenos, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo názory prokuratúry. Nevpustení novinári však nemohli klásť Žilinkovi otázky.

Doposiaľ pritom generálna prokuratúra nevynechávala z pozvánok na svoje tlačové besedy Denník N, Sme alebo Aktuality.

Sudca Hrubala: Nedávam si radiť od policajtov

| sme.sk | 29. aug 2021 | ROMAN CUPRIK |

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala. (Zdroj: Jozef Jakubčo)
 

Šéfa Špecializovaného trestného súdu JÁNA HRUBALU spomína text obvinenia troch kajúcnikov ako „toho správneho sudcu“, ktorého policajti z NAKA vedeli pri rozhodovaní o väzbe ovplyvniť. Hrubala to odmieta a v rozhovore pre SME opisuje, ako vyzerá komunikácia medzi sudcom a operatívcom pri návrhoch na väzbu. Vysvetlil aj svoje rozhodnutie prepustiť šéfa takáčovcov Ľubomíra Kudličku a čo si myslí o rečiach šéfa Smeru Roberta Fica o kajúcnikoch.

V obvinení kajúcnikov bývalý šéf operatívcov Ján Káľavský vypovedá, že policajti, ktorí čelia podozreniam z ovplyvňovania svedkov, čakali so svojimi akciami na dni, keď má službu „ten správny sudca“. Neskôr sa od vyšetrovateľa Dunčka dozvedel, že ide o vás. Ste pre niektorých vyšetrovateľov ten správny sudca?

Neviem, kto sú tí správni sudcovia. Ak za správnych sudcov vyšetrovatelia považujú tých, ktorí berú väčšinu zadržaných do väzby, tak k nim ja preukázateľne nepatrím.

Percento mojich „kladných“ väzobných rozhodnutí je nižšie oproti priemeru mojich kolegov. Ak sú správni sudcovi tí, ktorí si vec poctivo preštudujú, sú k procesným stranám slušní a rozhodnú podľa zákona, tak k tej skupine sudcov budem rád patriť.

Sudca Gavalec: Úprimne priznám, počas Harabinovej éry som mal strach

Miroslav Gavalec. Foto N -Vladimír Šimíček| Veronika Prušová | 19. augusta 2021 | dennikn.sk |

Miroslav Gavalec. Foto N -Vladimír Šimíček

Miroslav Gavalec prešiel súdnou radou a napokon aj povestným výborom 255 a od 6. októbra sa stane sudcom Súdneho dvora v Luxemburgu. Pred pár rokmi ho pritom vtedajší predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin navrhoval disciplinárne stíhať a potrestať vyzlečením z talára. Dôvodom mala byť neodbornosť sudcu Gavalca. V tom čase bol hovorcom inciatívy Za otvorenú justíciu. V rozhovore hovorí nielen o časoch s Harabinom v čele justície, ale aj o tom:

  • ako sa z človeka, ktorý vyštudoval jadrovú fyziku a mohol riadiť jadrovú elektráreň, stal sudca;
  • čo by dnes povedal pri stretnutí Štefanovi Harabinovi;
  • prečo kauza Pezinskej skládky nie je tá, na ktorú je najviac pyšný;
  • ako rozhodnutím svojho senátu nahneval poľovnícku loby, ale aj súdy v Nemecku;
  • prečo má na skrini stále vytlačený sľub sudcu;

Keď sme naposledy komunikovali, boli ste hovorcom inciatívy Za otvorenú justíciu a kritizovali ste Štefana Harabina. Odvtedy ste sa stiahli do úzadia. Prečo? 

V rokoch 2009 až 2014 bolo treba, aby niekto zdvihol hlas a povedal svoje. Vtedy sme cítili skrivodlivosť, preto sme sa ozvali. Myslím našu malú skupinu sudcov. Domnievali sme sa, že naším postojom zabránime, napravíme, či zmeníme situáciu. Teraz sa mi zdá, že sa už netreba tak hlasno ozývať. Pochody v justícii prebiehajú a prebehli. Už sme sa stali len akýmisi pozorovateľmi. Proti komu by sme mali teraz vystupovať?

Mária Kolíková: Fico na súde s Kováčikom nemal čo robiť, vnímam to ako nátlak

Diskusia Denníka N s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou v Poprade. Foto N - Tomáš HrivňákDUŠAN MIKUŠOVIČ | dennikn.sk | 19. augusta 2021 |

Diskusia Denníka N s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou v Poprade. Foto N – Tomáš Hrivňák

Zrejme budeme musieť rokovať s koalíciou, či by prijala otvorenie koaličnej zmluvy alebo pripojenie piateho koaličného partnera, povedala ministerka spravodlivosti na debate Denníka N.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková diskutovala v stredu 18. augusta na debate Denníka N v Poprade o spravodlivosti v politike. V prepise z debaty sa dočítate:

  • či na Slovensku môže nastať deň, keď bude obvinený bývalý premiér,
  • čo si myslí o prestrelke medzi špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom a generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom,
  • prečo si myslí, že povinné očkovanie by politicky nemuselo byť dobré,
  • aj to, či môže spor v strane Za ľudí dopadnúť inak ako jej odchodom.

Na diskusiu v Poprade sme vás tak trochu stiahli z dovolenky, ktorú ste trávili na Slovensku. Od koho v politike ste si potrebovali najviac oddýchnuť?

Úprimne, od všetkých (úsmev). Ale vôbec som si neoddýchla, aj keď sa moja dovolenka už končí. Aj počas nej boli online zasadnutia vlády, jedno dokonca v mojom prípade prebehlo na salaši, keďže chýbal jeden člen vlády, aby mohli byť prijímané opatrenia.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Domov

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri