Language Switcher

Vyberte váš jazyk

Smer má naponáhlo.

author
Lucia Plaváková
Externý prispievateľ

Autorka je advokátka, ľudskoprávna aktivistka, členka predsedníctva Progresívneho Slovenska

Článok bol prevzatý z komentárov SME.sk

 

Nový minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa hneď v prvých dňoch po nástupe do funkcie pustil do personálnych čistiek. Niežeby to bolo niečo prekvapivé.

Sľuboval to už v predvolebnej kampani, ale spôsob, akým to robí, ukazuje, ako veľmi majú naponáhlo. Za prvé dva dni odvolal policajného prezidenta aj oboch viceprezidentov a mimo služby postavil vyšetrovateľa Jána Čurillu a jeho kolegov. Naopak, vytvoril novú pozíciu viceprezidenta pre migráciu, operatívu a riadenie služieb Policajného zboru, ktorý má asi dohliadať na nočné divadlá, ktoré budú pre svojich voličov predvádzať na hraniciach.
Minister konal bez súhlasu úradu

Kým pri odvolaní a prevelení policajného prezidenta Štefana Hamrana na druhý koniec republiky išlo skôr o akt hulvátstva, keďže o pár dní by vo funkcii skončil, ako verejne deklaroval, tak pri postavení vyšetrovateľov mimo služby vzniklo podozrenie z konania v rozpore so zákonom.

Ján Čurilla a jeho kolegovia majú totiž status chránených oznamovateľov. Na personálny rozkaz, ktorým minister Šutaj Eštok pozbavil vyšetrovateľov výkonu štátnej služby, preto potreboval súhlas Úradu na ochranu oznamovateľov (§ 7 ods. 1 zákona o ochrane oznamovateľov).

Nielenže ho minister nemal, ale oň úrad ani nepožiadal. V prípade absencie súhlasu je v zmysle zákona takýto úkon neplatný. Vyšetrovateľov medzičasom nepustili do práce, a tak o neplatnosti pozbavenia výkonu ich štátnej služby bude musieť rozhodnúť jedine súd.

Zároveň minister nerešpektoval ani metodické usmernenie (SPC-86-24/1-2006) svojho vlastného ministerstva, ktoré vyžaduje „konkretizovať, prečo nemožno ponechať policajta vo výkone štátnej služby, to znamená, aký dôležitý záujem štátnej služby by jeho ponechaním v služby bol ohrozený, resp. ako by policajt mohol ohrozovať priebeh objasňovania jeho konania, ak by nebol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby. Súčasne je potrebné priložiť s vecou súvisiaci spisový materiál“.

Takéto zdôvodnenie však v personálnom rozkaze čurillovcov nenájdete. Personálny rozkaz ministra vnútra Šutaja Eštoka sa zmohol iba na jednu vetu bez akékoľvek zdôvodnenia: „Ďalšie ponechanie menovaného vo výkone štátnej služby by ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby a priebeh objasňovania jeho konania.“

Takže sme sa v rozpore s metodickým usmernením ministerstva vnútra nedozvedeli, ani aký záujem štátnej služby by mal byť ohrozený, ani akým spôsobom, ani ako by mal byť ohrozený priebeh objasňovania konania.

Navyše je v zmysle metodického usmernenia možné dočasne policajta pozbaviť výkonu štátnej služby „len na dobu nevyhnutne potrebnú na objasnenie protiprávneho konania, najdlhšie však na dobu šiestich mesiacov“. O prípadnom predĺžení má rozhodovať minister. Ani túto požiadavku personálny rozkaz ministra vnútra teda nespĺňa.

Vzhľadom na tieto podozrenia z porušenia zákona ministrom vnútra sme spoločne s kolegami v ústavnoprávnom výbore (Ondrej Dostál – klub SaS, Branislav Vančo – klub PS, František Mikloško – klub KDH) iniciovali jeho mimoriadne zasadnutie.

„Som človek, ktorý si ctí zákon a právny štát,“ tvrdil minister vnútra. Bude mať teda možnosť to pred výborom preukázať. Ak sa odhodlá vôbec prísť.

Rýchlo zmeniť trestné právo

Čistky ministra vnútra však nestačia. Robert Fico pri uvedení ministra spravodlivosti Borisa Suska do funkcie opäť zdôraznil, že chcú meniť aj trestný systém. Chcú znížiť jednotlivé trestné sadzby ekonomickej a majetkovej trestnej činnosti. Fico sa plánuje zaoberať aj trestom prepadnutia majetku.

To je ale náhoda, že ide presne o tie trestné činy, za ktoré boli odsúdení alebo sú trestne stíhaní ľudia z éry Ficovho vládnutia.

Hoci veľa podrobností neprezradili, zdôraznili, že sa to pokúsia urobiť rýchlo. No samozrejme.

Tak ako rýchlo bolo treba zbaviť sa čurillovcov, je potrebné postarať sa o smeráckych „našich ľudí“, ktorí čelia trestným stíhaniam alebo im trestné stíhania hrozia.

Príde aj na personálne zmeny v súdnictve?

Horúcim adeptom na ďalšie personálne zásahy Ficovej vlády je po vyšetrovateľoch súdnictvo. Viacerí sudcovia a sudkyne ležia Ficovi a jeho spoločníkom dlho v žalúdku. A ako najjednoduchšie nabúrať už aj tak personálne poddimenzované súdnictvo a zbaviť sa nepohodlných ľudí?

Žeby zmenou obsadenia Súdnej rady, ktorá má veľké slovo v tom, ako obsadenie súdov vyzerá? Ono je to aj pomerne jednoduché.

Troch členov alebo členky Súdnej rady vymenúva (aj odvoláva) vláda, troch parlament. Súčasným členom sa síce funkčné obdobie nekončí tak skoro, ale prečo by ich nemohli odvolať skôr? Nová právna úprava o možnosti kedykoľvek odvolať člena alebo členku Súdnej rady sa zatiaľ v praxi neuplatnila. Uvidíme, či k jej využitiu pristúpia predstavitelia súčasnej vlády aj v rozpore so svojím vlastným právnym názorom, ktorý deklarovali v podaní na Ústavný súd. Takého paradoxu by sa hádam nedopustili. Alebo áno?

Len pre istotu zacitujem z návrhu tridsiatich dvoch poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorých zastupoval (súčasný minister obrany) Robert Kaliňák a ktorí možnosť kedykoľvek odvolať člena alebo členku Súdnej rady pred uplynutím funkčného obdobia namietali ako protiústavnú.

Konkrétne tvrdili: „Pri rešpektovaní ústavnej úpravy o nezávislosti orgánov súdnej moci ako ich základného princípu výkonu ústavných kompetencií, do ktorej je zaradená aj Súdna rada (hlava VII. ústavy), je vylúčené umožniť odvolanie člena súdnej rady kedykoľvek... Ide o neakceptovateľnú úpravu, ktorá likviduje inštitucionálnu aj individuálnu nezávislosť členov tohto ústavného orgánu.“

Podľa skupiny poslancov ide pri umožnení odvolania člena Súdnej rady „... o zásadnú zmenu ústavnej rovnováhy (disbalanciu) v rámci ústavného princípu deľby moci preukazujúcu zámer zmeniť Súdnu radu z odborného orgánu na politický orgán, t. j. o politizáciu justície neakceptovateľnou ingerenciou výkonnej i zákonodarnej moci do chodu nezávislej súdnej moci (porušenie princípu deľby moci, ktorá je súčasťou nezmeniteľného materiálneho jadra ústavy)“.

Nech už si o ich právnom názore myslíme v tejto súvislosti čokoľvek, azda aspoň oni sami nebudú konať v rozpore s tým, čo tvrdili Ústavnému súdu. Alebo potreba chrániť „našich ľudí“ bude silnejšia ako potreba konať konzistentne? Môžeme tipovať.

Čítajte viac: https://komentare.sme.sk/c/23238945/personalne-cistky-a-reforma-trestneho-systemu-ako-kluc-k-beztrestnosti-nasich-ludi.html

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.