Language Switcher

Vyberte váš jazyk

Vážený pán riaditeľ Michal Piško,

sudcovská iniciatíva "Za otvorenú justíciu" (ZOJ) si Vám dovoľuje poslať tento otvorený list:

oceňujeme mnohé aktivity občianskeho združenia Transparency International Slovensko, najmä v oblasti justície a boja proti korupcii. Sme otvorení nadviazať aj na našu spoluprácu pri realizácii niektorých projektov v minulosti.

Oboznámili sme sa aj s aktuálnym hodnotením sudcov okresných súdov, ktoré TIS zverejnila na svojej stránke dňa 9.marca 2023. Prácu sudcov TIS hodnotila z hľadiska troch kritérií - kvalita, efektivita a produktivita, na základe ktorých boli zverejnené mená sudcov patriacich do kategórie s výbornými výsledkami alebo so slabými výsledkami. Z informácií k zvolenej metodike hodnotenia vyplýva, že u sudcov boli zohľadnené aj skutočnosti, pre ktoré sudca nemohol vykonávať rozhodovaciu činnosť z dôvodu dlhodobejšej neprítomnosti v práci, napríklad pre práceneschopnosť a rodičovskú dovolenku. Taktiež boli zohľadnené excesy, napríklad v súvislosti s prerozdeľovaním agendy po iných sudcov, alebo s "nakopením" výnimočnej agendy.

Kontrola výkonu súdnej moci verejnosťou je základom záruk fungovania právneho štátu. ZOJ preto podporuje všetky legitímne a transparentné formy verejnej kontroly, ktoré napomáhajú zvýšiť kvalitu  rozhodovacej činnosti sudcov a dôveryhodnosti justície. TIS v tejto oblasti plní významné úlohy, ktoré podporujeme. V záujme naplnenia sledovaných cieľov je však kľúčové, aby závery kontroly boli výsledkom správne nastavených  kritérií, ktoré budú zohľadnené voči všetkým kontrolovaným subjektom a situáciám.

Hodnotenie sudcov je náročná a pre sudcov osobitne citlivá úloha, ktorá musí byť maximálne zvládnutá, aby sa dosiahol sledovaný cieľ. To, že sudcovia s negatívnymi výsledkami prijímajú hodnotenie s nevôľou je prirodzená reakcia. Máme však viaceré informácie od sudcov, že prezentované kritéria neboli dodržané voči všetkým hodnoteným sudcom. Ak sa preukáže dôvodnosť týchto námietok, spochybní to objektivitu a správnosť celého hodnotenia.

Dovoľujeme si Vás požiadať, vážený pán riaditeľ, aby  TIS pristúpila k  námietkam sudcov s plnou vážnosťou a zodpovednosťou, a svoje stanovisko k nim zverejnila.

Ak môžeme prispieť pri vyriešení tejto situácie, ponúkame aj osobné stretnutie s našimi zástupcami.

 

V Bratislave 24. marca 2023

JUDr. Katarína Javorčíková

JUDr. Dagmar Valocká

hovorkyne ZOJ

Vážený pán:

Michal Piško

riaditeľ

Transparency International Slovensko

Hodnotenie sudcov okresných súdov si môžete pozrieť TU:

http://sudcovia.sk/sk/clanky/18-clanky/191-ak-sa-uz-sudit-tak-radsej-v-rimavskej-sobote-nez-v-cadci-hodnotenie-sudcovj

 

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.