Language Switcher

Vyberte váš jazyk

Vážený pán prezident Soudcovské unie,

Ctení hostia,

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

 

je mi ľúto, že nemôžem byť v týchto chvíľach osobne medzi Vami a zdieľať informácie a názory na to, čím v súčasnosti žije česká justícia. Boli ste pre nás vždy inšpiráciou ako riešiť podobné situácie a výzvy, alebo naopak príkladom ako sa poučiť z Vašich zlých skúseností. A nepochybujem, že takto to pociťujete aj Vy vo vzťahu k nám.

 

Dovoľujem si Vás aspoň takouto formou pozdraviť v mene sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justíciu a podeliť sa s Vami v krátkosti s tým najdôležitejším čo sa z nášho pohľadu deje v prostredí slovenskej justície.

V uplynulom období pre slovenské súdy bolo a stále je najväčšou výzvou zvládnutie implementácie novej súdnej mapy. Pokiaľ ide o okresné a krajské súdy väčšina  regiónov to zvláda bez väčších problémov, iné však pracujú za značne sťažených podmienok. Menovite najmä mestské súdy v Bratislave a novozriadené správne súdy. Naplno a s dobrými výsledkami už pracuje Najvyšší správny súd, ktorého súčasťou  je aj nový disciplinárny súd vo vzťahu k sudcom, prokurátorom a notárom. Pri oddelení správneho súdnictva od všeobecných súdov bola pre Slovensko veľkou inšpiráciou práve Česká republika a som presvedčená, že je to krok symbolicky povedané správnym smerom 😊. Nová súdna mapa bola potrebná a jej ciele sú nepochybne prospešné pre kvalitný a efektívny výkon súdnej moci. Cesta k jej konkrétnej podobe však nebola komunikačne dobre zvládnutá najmä so sudcami ako dôležitými partnermi už pri jej príprave. Aj samotný prechod na novú súdnu mapu mohol byť pripravenejší a lepšie zvládnutý, ak by jej konečná podoba bola prijatá v riadnom legislatívnom procese po zohľadnení zásadných pripomienok sudcov a súdnej rady. Bohužiaľ bola nakoniec narýchlo prijatá verzia na základe poslaneckého návrhu priamo v parlamente, ku ktorej sa sudcovia nemali možnosť vôbec vyjadriť.

 

V slovenskom súdnictve je navonok čitateľný aj iný proces, ktorý je rozhodujúci pre ďalšie smerovanie justície a fungovania demokracie na Slovensku. Udalosti, ktoré nastali po odhalení tzv. Kočnerovej threemy v roku 2020, otriasli základmi demokracie a dôvery ľudí k polícii, prokuratúre aj súdom. Odhalená korupčná sieť bola začiatkom trestného stíhania osôb z prostredia justície v bezprecedentnom počte. Niektorí už boli právoplatne odsúdení a voči ďalším trestné konania neboli ukončené. O tom či ide o systémové zlyhanie alebo len o zlyhanie jednotlivcov prebieha zásadná polemika aj na pôde súdnej rady, kde sú jasne rozoznateľné dve názorové skupiny. Do značnej miery sú tieto rozpory stotožniteľné s  názorovými stretmi na dianie v justícii medzi Združením sudcov Slovenska a iniciatívou Za otvorenú justíciu, keďže členovia oboch združení sú aj v súdnej rade. Od mája tohto roku sú zasadnutia súdnej rady streamované cez webstránku súdnej rady, a sudcovia spolu s verejnosťou môžu v priamom prenose sledovať rozdielnosť prístupov a názorov členov súdnej rady k tej istej situácii alebo osobe. Táto konfrontácia nie je pre nikoho príjemná, ale je nesmierne dôležitá na ceste ochrany demokratických hodnôt štátu. Verejný prenos umožňuje, že netreba nikomu nič podsúvať a každý si môže utvoriť názor sám. Po parlamentných voľbách je v hre aj zmena zloženia slovenskej súdnej rady. Prípadná výmena členov nominovaných parlamentom a vládou ešte pred skončením ich funkčného obdobia bude lakmusovým papierom pre záver, do akej miery sú členovia súdnej rady nezávislí počas výkonu svojho mandátu.

 

Volebnú noc v sobotu 30. septembra som strávila v Prahe na diskusii v kine Atlas s českými priateľmi a Slovákmi, ktorí tu žijú. Zaujala ma upútavka na sériu podujatí pod názvom „Černé pondělky české justice“, ktoré organizuje Spolek Šalamoun. Sľubujú, že na konkrétnych príkladoch ukážu zlyhania českej justície. Neviem nič o Spolku Šalamoun, viem len to, že dôvera v justíciu je veľmi krehká nádoba; a že Česká republika má podstatne lepšie skóre v tejto oblasti ako Slovensko už dlhé roky. Preto si dovoľujem odporučiť, aby Vám takéto podujatia neboli ľahostajné a aby ste využili každú príležitosť vyvrátiť pochybnosti o funkčnosti českých súdov alebo aspoň priznať si chyby a urobiť všetko potrebné, aby sa viac neopakovali.

 

Izraelský sudca profesor Aharon Barak v knihe Sudca v demokracii okrem iného napísal „Sudcovia prichádzajú a odchádzajú, ale demokracia a potreba chrániť ju zostáva“. Týmito slovami sa s Vami lúčim, a želám Vám aj nám, aby sme mali dosť sily a odhodlania túto úlohu v spoločnosti napĺňať.

 

Katarína Javorčíková

hovorkyňa ZOJ

členka súdnej rady

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.