Language Switcher

Vyberte váš jazyk

Ústavný súd SR uznesením č. III ÚS 392/2010 zo dňa 19.10.2010 vo veci disciplinárneho konania proti sudkyni Krajského súdu v Bratislave JUDr. Darine Kuchtovej pre disciplinárne previnenie - obsah jej svedeckej výpovede v trestnom konaní, prijal na ďalšie konanie jej ústavnú sťažnosť a odložil vykonateľnosť rozhodnutia odvolacieho disciplinárneho súdu.

Sudkyňa sa sťažnosťou domáha vyslovenia, že postupom odvolacieho disciplinárneho súdu bolo porušené jej ústavné právo na súdnu ochranu, pretože odvolací súd zhoršil jej právne postavenie v konaní a nad rámec odvolania ministra spravodlivosti kvalifikoval jej konanie ako trestný čin.

Pozitívna správa je, že Ústavný súd SR rozhodol v prospech ochrany práv sudkyne Kuchtovej. Negatívna správa je, že v právnom štáte je možný postih sudcu (alebo kohokoľvek iného) za splnenie jeho povinnosti vypovedať ako svedok a uviesť všetko, čo považuje za pravdivé a dôležité v súvislosti s predmetom jeho svedeckej výpovede.

Katarína Javorčíková
 

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.