Language Switcher

Vyberte váš jazyk

Zvolali nás meilom do pojednávačky číslo 112 – najväčšej na súde, a to všetkých z civilného a obchodného oddelenia, na schôdzu zásadného významu. Účasť povinná, prídu z ministerstva, aj z kraja. Obehujeme sa po schodoch, lebo výťahy sú obsadené - nikto nevie prečo je taká nečakaná schôdza, ale keďže v kanceláriách máme tropické horúčavy, pobudnúť v pojednávačke, kde je aj v horúcom lete príjemne chladivo, nám príde celkom vhod. Možno to bude o zvýšených platoch, počujem asistentku s tromi deťmi, ale nie, odpovedá mužský hlas, to by nám o tom povedali najskôr odbory a pridali by všetkým. Dajme sa prekvapiť, snažím sa o rozhovor, a ani netuším, aké prekvapenie to vlastne prorokujem.

Predstavili nám najnovší schválený projekt Úplnej digitalizácie a robotizácie európskeho súdnictva, ktorý bude najskôr zavedený v civilnom a obchodnom súdnictve na okresných súdoch -  ako ináč - plne hradený z prostriedkov Európskej únie. Európska komisia ním reagovala na závery posledného klimatického samitu a prieskumy, že  prevádzka súdov v Európskej únii vytvára najväčšiu uhlíkovú stopu zo všetkých štátnych orgánov. Úloha znie:  do roku 2030  znížiť radikálne uhlíkovú stopu o 100% .

Európskej komisii z toho vzišlo jediné riešenie a rozhodla sa rázne konať.  Okresné súdy vo všetkých štátoch únie, zatiaľ len v civilných a obchodných veciach, budú plne digitalizované a robotizované. Peniaze z plánu obnovy, z ktorých sa mali na Slovensku stavať a rekonštruovať súdne budovy, sa presunú na tento projekt. 

Asistentka očakávajúca vyšší plat sa zamrví, stále nechápe., ale ani ja.

Vedľa pána z ministerstva sedí ktosi, kto sa stále usmieva, po vstupnej reči ho pani z ministerstva predstaví ako nového robotického súdneho úradníka na hybridný a solárny pohon. 

V radoch osadenstva to zašumí, hlasná vrava po chvíli ovládne pojednávačku. A čo bude s nami?! Výsledok nespokojnosti administratívy upokojuje ďalší úradník: Preškolíme vás na obsluhu robotov, ale len niektorých, ostatní budú mať platené voľno až do času, kým im ministerstvo nenájde inú prácu za rovnaký plat., najneskôr do jedného roka. Administratíva z radov dochádzajúcich matiek sa upokojí. Ktosi ale nervózne prehodí: A sudcov tiež nahradia roboty?

Vtedy to zašumí v radoch mladých sudcov, sú nachystaní rozhodovať spory až do posledného dychu, čo bude teraz s nimi?

Nie, zaznie od  predsedníckeho stola, sudcov si zatiaľ necháme. Výdych sa nesie príjemne chladným vzduchom.

Administratíva dostane od predsedu súdu pokyn vrátiť sa do kancelárií, sudcovia zostávajú na ďalšie školenie.

Počúvame zanietený komentár itečkára z ministerstva. 

Pridelia nám, teda trom sudcom jedného -  robotického asistenta, vyššieho súdneho úradníka a tajomníka – správa súdov vyberie zatiaľ schválenú ženskú a mužskú verziu, kvôli rodovej rovnosti, ak sa schvália ďalšie rody, tak sa tomu tieto verzie prispôsobia.  Budú sedieť za svojím počítačom v jednej kancelárii s ostatnými, stôl pri stole., na jedného robota pripadnú dva metre štvorcové, viac ako  polovica kancelárií sa tak uvoľní. Nikde žiadne spisy po stoloch, v poličkách a na zemi, všetko bude v počítačoch. Žiadne zbytočnosti ako kvety, rodinné a iné fotky, obrazy, kávovary, všetko jednoducho čisté. Minimálna uhlíková stopa.

Rozdávajú nám okuliare na virtuálnu realitu. Na obrazovke nad stolom sa každému z nás premieta virtuálna projekcia jeho budúcej práce sudcu: Vchádzam do svojej kancelárie, teraz predelenej presklennými priečkami na tri samostatné pracovné kútiky, každý so stolíkom s počítačom. Nikde žiadne spisy po stoloch, v poličkách a na zemi, nikde žiadne odborné knihy, všetko je v počítačoch. Žiadne zbytočnosti ako kvety, rodinné a iné fotky, kávovary, všetko jednoducho čisté ., áno minimálna uhlíková stopa. Káva, čaj a voda sú na každom pracovnom stole v termoskách z ústredného bufetu na solárny pohon. Niet dôvodu na kávové prestávky a uhlíkové stopy nesolárnych kávovarov. Fajčiarske nebudú, fajčenie je prísne zakázané, uhlíková stopa jednej cigarety vydá ako dve gamatky.

Moje dve kolegyne, ktoré ráno ako mňa priviezol do práce aerotaxík na solárny pohon,  už sedia a pracujú. Navzájom sa vidíme, aby sme sa kontrolovali pri dodržiavaní zásad maximálnej efektivity práce. V každom kútiku sú digitálne hodiny odmeriavajúce čas na prácu, čas na prestávku, čas na hygienu., treba ich každé ráno naprogramovať v súčinnosti s informatikom, aby boli aktuálne zladené s pracovným programom sudcu. Kamerový systém na hodinách kontroluje, či sudca ráno naprogramovaný harmonogram dodržiava. Ak ho nedodrží, zapípa v centrálnom kontrolnom registri efektivity červené svetlo a sudcovi sa ozve z jeho počítača upozornenie na nedodržanie pracovného harmonogramu. 

Cítim, ako sa mi zrýchlil tep.

Virtuálna realita mi predstavuje súdny spis.

Žaloby sa doručujú elektronicky do elektronickej podateľne, ktorú obsluhuje umelá inteligencia, ktorá prideľuje veci sudcom. Žaloby môžu podávať iba advokáti., iné sa automaticky vracajú odosielateľovi. Dôchodcom a občanom z marginalizovaných alebo  nízkopríjmových skupín pridelí advokáta príslušné Centrum právnej pomoci. So žalobou musí prísť na účet súdu príslušný súdny poplatok., ak nie, žalobu počítač neprijme a vráti odosielateľovi. Príslušnosť súdov sa neskúma, každý okresný súd je príslušný na všetky civilné a obchodné veci. Námietky zaujatosti budú z procesných poriadkov vypustené. Zákonným sudcom bude každý okresný sudca na každom okresnom súde. Žaloba musí obsahovať nielen listinné dôkazy, ale aj videonahrávky z výsluchov žalobcov a svedkov. Keď sa protistrana, ktorá musí byť tiež zastúpená advokátom, vyjadrí a predloží listinné dôkazy a videonahrávky s výsluchmi žalovaných a svedkov, spis sa predkladá sudcovi. 

Pojednávania a vôbec všetok kontakt so stranami sporu bude zásadne online. Úloha sudcu bude spočívať v premietnutí dôkazov na obrazovke počítača a verejnom online vyhlásení rozsudku. Rozsudok sudcovi pripraví príslušný súdny úradník za pomoci vzorových rozsudkov pre ten-ktorý typ sporu a so zoznamom judikatúry slovenskej aj európskej. Rozsudky by mali byť stručné a maximálne vecné., aplikácia ustanovení v zákonoch pripúšťajúca voľnú úvahu sudcov alebo aplikáciu dobrých mravov prípadne poctivého obchodného styku, bude v príslušných právnych normách zrušená.

Sudcovská tvorba práva alebo výklady aktivistického charakteru sú neprípustné., rovnako ani prejudiciálne otázky na Súdny dvor EÚ. Sudca sa vo výroku a jeho odôvodnení od konceptu rozhodnutia pripraveného umelou inteligenciou nesmie odlíšiť.  Rozsudok iba skontroluje a prípadne doplní, opraví a upraví v myšlienkových súvislostiach, ktoré umelá inteligencia nedala do príslušného významu. Tu, ako prízvukuje inštruktáž, sa preto ešte počíta s ľudským prvkom sudcu, lebo umelá inteligencia niektoré typicky ľudské okolnosti zatiaľ nechápe. Programy sa ale stále vylepšujú, a raz ho nahradí úplne, zazneje optimisticky.    

Mladý kolega, ktorý si predsavzal umiestniť v budúcom rebríčku TIS na poprednom mieste, sklamane reaguje, či prišiel o súťaž. Hlas prezentácie na jeho otázku okamžite odpovedá, že únia nemá záujem o výborných ani podpriemerných sudcov, plán únie dosiahnuť zároveň aj  100 % dôveryhodné súdnictvo bude spočívať na vyrovnanosti a rovnakej efektivite.,  s umelou inteligenciou a robotizáciou sa tak stane na každom okresnom súde. A čo odvolačka? spýta sa kolegyňa s dlhoročnými ambíciami na kariérny postup. Odvolacie konanie nebude potrebné, odvetí rurálny hlas. A čo odvolací sudcovia? neveriacky pokračuje. Dokončia veci a vrátia sa na okresné súdy., znie strohá odpoveď. Ani najvyšší nebude? nedá sa odbiť. Dočasne bude pôsobiť ako súd posledného rozhodnutia,   mimoriadne opravné prostriedky nebudú prípustné., rovnako nezúčastnene tvrdí hlas v prezentácii.

Ticho sa rozhostí, niet už čo dodať. 

Virtuálna projekcia končí praktickými pokynmi.

Sudca v práci nesmie byť ničím a nikým vyrušovaný, mobily sa odovzdávajú pri vstupe do budovy robotickému správcovi mobilov, sudcovi, ktorý mobil neodovzdá, príslušný operátor zablokuje o 8.00 hodine dosah a príjem.

Všetky telefonáty sudcovi pracovného charakteru vybavujú robotickí súdni úradníci, na telefonáty osobného charakteru robotický odkazovač oznámi, že so sudcom možno komunikovať až po pracovnej dobe po 12.00 hodine.

Práca sudcu trvá štyri hodiny, následne sa veciam, ktoré vyvstali ako z online pojednávaní, tak z pokynov sudcu,  venujú robotickí úradníci.

Aerotaxík o 12.05 hodine pristane na streche súdu a postupne poodváža  sudcov do miesta ich trvalého bydliska. Doma sa majú venovať online vzdelávaniu v znižovaní uhlíkových stôp v súkromnom živote. Napríklad sa naučiť v letných mesiacoch využívať dážď namiesto sprchovania. Voda bude raz najvzácnejšia komodita pre život. Zábery končia pohľadom na našu krásnu modrú planétu a usmievajúce sa deti hrajúce sa v tráve.

Zložím okuliare a vidím, že mnohí kolegovia sú ešte ponorení do virtuálnej reality. Cestou vo výťahu premýšľam, kedy aj nás nahradia roboty. Asi čoskoro, pokrok, ale vraj už ani klimatické zmeny, nezastavíš., treba, aby len nebolo horšie:  aj s tým pokrokom aj s tými zmenami.

Rýchlovarná kanvica buble, načase sa prebrať z driemot v kresle, dať si ďalšiu kávu a ponoriť sa do právnych problémov občanov, kým nás nevymenia za bezchybné a bezporuchové roboty. Ale ak tak zachránime našu krásnu modrú planétu, nech sa tak stane.    

Daniela Baranová

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.