Language Switcher

Vyberte váš jazyk

dennikn.sk | Rudolf Suran

Novinám, ktoré od augusta udržujú „aféru Záleská – Tódová“ na prevádzkovej teplote, poskytol videorozhovor a interview do časopisu aj sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Michal Truban, kolega Pamely Záleskej.

Zatrpknutý a s chuťou pomstiť sa?

V roku 2007 ho za predsedu Špeciálneho súdu vymenoval Štefan Harabin. Zákon mu dovoľoval ignorovať uchádzača, ktorý bol dvakrát úspešnejší vo výberovom konaní (Igor Králik).

Po jeho zrušení sa v roku 2015 stal predsedom ŠTS ako jediný kandidát. V roku 2020 mu uplynulo funkčné obdobie, kandidoval znova, ale ministerka Mária Kolíková vymenovala Jána Hrubalu. V marci 2023 Najvyšší správny súd uznal Trubana za vinného zo závažného disciplinárneho previnenia a potrestal ho znížením platu o 50 percent na pol roka. Zatajil, že mohol mať osobný alebo majetkový vzťah k osobám z prípadu, o ktorom rozhodoval, a teda nemusel byť nestranný. Tvrdí, že je to politická intriga súčasnej moci a pomsta za to, že nezobral do väzby známeho podnikateľa, sponzora predchádzajúcej politickej garnitúry (do väzby ho zobral Najvyšší súd). Vníma to ako veľkú nespravodlivosť a čierny deň justície. Možno sa cíti zatrpknutý. Zatrpknutí ľudia mávajú chuť pomstiť sa, aby vraj odčinili krivdu na sebe.

Ak predsedovi súdnej rady Jánovi Mazákovi a predsedovi ŠTS Hrubalovi vyčíta servilnosť voči vládnej garnitúre, zamlčuje, že oni iba podali návrh na jeho disciplinárne potrestanie, ale rozhodol Najvyšší správny súd po riadnom dokazovaní. A nepreložil ho na nižší súd, ako navrhli. Truban pred kamerou vec označil za uzavretú, hoci predtým sa zdalo, že by chcel verdikt napadnúť na Ústavnom súde alebo na súde v Štrasburgu. Zrejme si je vedomý možného neúspechu takej snahy vzhľadom na fakty a dôkazy svedčiace proti nemu.

Pocity a úvahy

Kritiku v internetovej televízii a časopise vyjadruje až na niektoré výnimky značne neurčito. Hovorí o „subjektívnom pocite“ a „úvahách“ o možnej servilnosti (niektorých sudcov ŠTS) k „mocenským orgánom štátu“. Dodáva: „… nemám žiadne vedomosti, že by niekto rozhodol vo veci nezákonne a do akej miery sú tie úvahy opodstatnené alebo neopodstatnené, faktom však je, že sú.“

Vraj keď bol predsedom ŠTS, Ústavný súd vyslovil porušenie ľudských práv rozsudkami ŠTS iba v dvoch prípadoch. Hovorí: „Dnes máme takých zistení Ústavného súdu minimálne dvadsaťpäť, ak nie viac.“ Neinformuje však, čoho sa týkali, akú mali závažnosť, či nešlo aj o formálne nedostatky a aký podiel tvorili zo všetkých prípadov za jeho predsedovania a teraz.

Dvojzmyselné tvrdenia, pocity a úvahy majú potenciál (a vedomý cieľ?) iného dehonestovať alebo aspoň spochybniť. Keďže pripúšťajú istú realitu a súčasne ju netvrdia ako istotu, sú alibistickým štítom pred právnym postihom denuncianta, ktorý povie: veď som povedal, že to sú iba moje pocity a úvahy. Niektorí zase majú pocit, že je to veľmi nekorektná argumentácia nehodná sudcu.

Sudkyňa Záleská: blcha v kožuchu justície

Nevedno, čo mu urobila Pamela Záleská, ale vykúpal ju v stoke podozrení a pochybností, o ktorých musí vedieť, že ich aj umelo fabrikujú tí, ktorí sú ohrození vyšetrovaním zločinov a s nimi súvisiacou prácou novinárov. Politici, podnikatelia, predtým beztrestní, nedotknuteľní…

Porovnáva svoje disciplinárne potrestanie so vzťahom Záleskej a Tódovej. Mazák a Hrubala ho pohnali pred Najvyšší správny súd a boja sa to isté urobiť aj so Záleskou, o ktorej novinárka písala „oslavné ódy“. Dlhoročný trestný sudca zabúda, že bol potrestaný na základe konkrétnych dôkazov a faktov o svojom previnení, a proces sa podľa všetkého nechystá napadnúť. Údajné „oslavné ódy“ bez uvedenia konkrétnejších súvislostí a vzťahy oboch žien, ktoré sa časom vyvíjali, nestačia na vyvodenie záveru, že sudkyňa tým mohla byť v konkrétnej kauze ovplyvnená.

Vraj kým neprišla Záleská na ŠTS, neboli podozrenia o vynášaní informácií. „Neboli sme mediálne atakovaní a osočovaní, až po jej príchode sa spustili tlaky…“ hovorí. Pre istotu dodáva, že je to jeho subjektívny pocit. Bez dôkazu vypálil na čelo kolegyne biľag podozrenia. Argument „kým ona neprišla na ŠTS“ je podobný, ako keby niekto povedal, že kým bol Michal Truban predsedom, nesúdili sa na ŠTS také významné osoby ako od roku 2020, keď predsedom prestal byť.

Vraj si Záleská riadne neplní svoje povinnosti. On ako predseda ju napomínal za nenapísané rozsudky. Nenapísala väzobné rozhodnutie, čo malo za následok prepustenie mafiána na slobodu, a Hrubala a Mazák na to vôbec nereagovali. Volala aj inému mafiánovi, na ktorého bol vydaný zatykač, v súvislosti so zrušeným pojednávaním. A „tí dvaja“ zase nič. Odkiaľ mala ona jeho číslo? Dovolíme si otázku pre pána sudcu: ako sa o telefonáte dozvedel on? Nie náhodou z „mainstreamových médií“, ktoré tak pranieruje? V spise bývajú telefónne čísla obvinených a polícia, prokuratúra a súd si ich môžu zistiť.

Keď iným vyčítame to, čo možno sami robíme

Predpokladmi sudcovskej spôsobilosti sú morálny štandard a integrita sudcu po celý čas vo funkcii. Sudca je povinný presadzovať a obhajovať nezávislosť a dobrú povesť súdnictva, dodržiavať sudcovskú etiku, zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvie pri výkone funkcie. Sudca ktorý toto poruší, musí byť disciplinárne stíhaný.

Sudca Truban dodržuje uvedené povinnosti? Jeho mediálne „predstavenia“ prispievajú k dôvere v súdnictvo a jeho dobrej povesti?

Kritizuje „mainstream“, jeho „chlebodarcov“, naráža na ich prepojenie s „momentálnym mocenským zoskupením“ (trebárs aj s Hrubalom, Mazákom, so Záleskou…), spomína „vrieskanie mainstreamu“ a súčasne haní svojich kolegov a pomery na ŠTS v typickom „mainstreame“ bulvárneho charakteru.

Káže o sudcovskej nezávislosti, ale pranieruje kolegyňu v televízii a časopise podnikateľa, ktorý nemôže byť nezaujatý, lebo ho tá kolegyňa zobrala do väzby a jeho noviny na ňu dennodenne útočia.

Poukazuje na možné vynášanie interných informácií zo súdu, ale sám verejne hovorí o interných súdnych veciach, pracovnoprávnych záležitostiach, ktoré riešil ako predseda súdu, a menom spomína ešte možno právoplatne neodsúdené osoby ako mafiánov, ktorých chráni ústavná prezumpcia neviny.

Keďže podľa zákona o záležitostiach súdu informuje jeho predseda, mal Truban jeho poverenie vystúpiť v médiách a „vynášať“ interné záležitosti?

Dlhoročný trestný sudca, ktorý pozná zásadu „audiatur altera pars“ (nech je vypočutá aj druhá strana), prednáša závažné podozrenia a obvinenia na adresu kolegyne bez toho, aby bola prítomná a mohla hneď reagovať. Ťažkým zločincom na pojednávaní nedopraje náhodou väčší priestor brániť sa?

Ak má „dôvodné podozrenia“, že Záleská porušila zákon, prečo sa neobrátil na Sudcovskú radu ŠTS alebo Súdnu radu SR, ktoré majú právo podať disciplinárny návrh, ale ventiluje sa v zaujatom „mainstreame“? Bojí sa, že by v orgánoch sudcovskej samosprávy nenašiel podporu pre svoje „pocity“ a „úvahy“?

Čo bude ďalej

Dňa 19. a 20. septembra 2023 bude zasadnutie súdnej rady. V auguste mala nelegálne video ako podklad svojho rokovania, hoci medzi jej členmi sú trestní právnici, ktorí obvykle odmietajú nezákonne získané dôkazy. Dúfajme, že tentoraz nebude rada vychádzať z „pocitov“ a „úvah“ publikovaných v bulvári, hoci aj pochádzajú od sudcu.

Lebo ako povedal spisovateľ a advokát Janko Jesenský: „Krajšie je byť charakterným a mať pritom úbohé písmo ako mať úbohú dušu s krásnym písmom.“

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.