Language Switcher

Vyberte váš jazyk

aktuality.sk | Ján Petrovič

Ako vidia mimovládky vládny program v oblasti spravodlivosti, právneho štátu a boja proti korupcii.

Program vlády v oblasti boja proti korupcii je neambiciózny, vágny a rizikový, tvrdia predstavitelia Transparency International Slovensko (TIS). S viacerými vládnymi cieľmi by sa dalo súhlasiť, ale ich dôveryhodnosť je podľa emeritnej sudkyne a bývalej členky súdnej rady Kataríny Javorčíkovej otázna, keďže v koaličnom prostredí sú aj osoby podozrivé z porušovania zákonov vrátane korupčného správania.

Komu poslúžia nižšie tresty

ZOJ ako príklad uviedla záväzok, že vláda bude dbať, aby ona sama a aj všetky ostatné orgány verejnej moci konali len na základe ústavy a zákonov, nezneužívali túto moc ani ju nenadužívali a realizovali ju v každej situácii vždy primerane. Práve po 12 rokoch vlády strany Smer a jej koaličných partnerov bolo rozkryté podozrenie z rozsiahlej korupčnej siete, prenikajúce na najvyššie poschodia justície, prokuratúry, polície a orgánov verejnej moci. Niektoré osoby už boli v súvislosti s týmito podozreniami právoplatne odsúdené a voči mnohým ďalším trestné konania prebiehajú. „Je preto ťažké uveriť, že vláda v takmer rovnakom zložení ako v predchádzajúcom období môže mať skutočnú vôľu a je schopná realizovať takýto zámer,“ uviedla emeritná sudkňa Katarína Javorčíková, ktorá pôsobí aj v iniciatíve Za otvorenú justíciu (ZOJ).

Mimovládky Via Iuris a Zastavme korupciu sú v tejto oblasti ešte kritickejšie. Poukazujú na to, že vláda vo svojom programe dala nečakane veľa priestoru plánovanej úprave Trestného zákona aj Trestného poriadku spolu s humanizáciou podmienok vo väzniciach.

„Súhlasíme, že sú to mimoriadne dôležité témy a považujeme za potrebné ich riešiť, no je škoda, že politici, ktorí tu v minulosti vládli 12 rokov, sa im začali venovať až po tom, ako boli viacerí z nich trestne stíhaní či dokonca mali možnosť vyskúšať si podmienky väzby. V oblasti právneho štátu však má Slovensko omnoho vážnejšie problémy, no tým sa vláda vo svojom programovom vyhlásení venuje len veľmi vágne,“ upozorňuje Katarína Batková, riaditeľka Via Iuris.

Zastavme korupciu otvorene hovorí, že koalícia sa snaží pomôcť ľuďom, ktorí su jej blízki.

„Znižovanie trestov aj za korupciu práve v čase, keď je obžalovaných alebo trestne stíhaných okolo sto osôb z éry vlád Smeru vrátane poslancov za Smer Tibora Gašpara, za Hlas Štefana Žigu, podnikateľov blízkych vláde Jozefa Brhela a Miroslava Výboha, ako aj mnohých ďalších, nie je nič iné ako snaha pomôcť ,našim ľuďom‘,“ konštatovala riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Vláda v programe vyslovene píše, že chce napraviť chyby poslednej rekodifikácie trestných noriem z roku 2005, v ktorej dôsledku došlo podľa názoru vlády k výraznému zvýšeniu trestov a nových skutkových podstát trestných činov. „Tento zámer je akceptovateľný, ale len do tej miery, pokiaľ zníženie trestných sadzieb bude zodpovedať európskym štandardom za porovnateľné trestné činy,“ myslí si bývalá ˇxlenka súdnej rady Javorčíková.

Preplnené väznice nemajú meniť zákon

Ficov kabinet označil, že znižovanie trestov je potrebné aj preto, že máme preplné väznice, z čoho pramení porušovanie ich práv. „Možno len súhlasiť s názorom, že humanizácia podmienok výkonu väzby a odňatia slobody je už dlhodobo potrebným cieľom, ktorý si vyžaduje celospoločenskú podporu. Preplnenosť väzníc však nemôže byť dôvodom, aby neboli ukladané tresty odňatia slobody v prípadoch, keď si to nebezpečnosť trestného konania obvinených osôb vyžaduje a keď alternatívny trest nemôže dostatočne splniť preventívny a represívny účel primeraného trestu,“ apeluje Javorčíková.

Podľa TIS si pod „podstatným znížení trestných sadzieb“ možno predstaviť systémové zmeny, ktoré boli odbornou verejnosťou odkonzultované za bývalého ministra Viliama Karasa. „Ale aj nájazd na trestanie ekonomickej kriminality a korupčných trestných činov, ako ich ešte ako poslanec predstavoval Tomáš Taraba,“ dodala mimovládka. Jeho návrh v máji neschválil parlament. Obsahoval aj možnosť, že odsúdení páchatelia, ktorí napríklad spreneverili eurofondy alebo prali špinavé peniaze, by mohli skončiť s podmienkou. Návrh zužoval priestor pre ukladanie finančných trestov a skracoval premlčacie lehoty pri najzávažnejších zločinoch.

Nejasný osud úradu

TIS poukazuje na to, že vláda teraz v programe spomína aj prehodnocovanie trestu prepadnutia majetku a inštitútu zaistenia majetku. Práve v tejto oblasti nedávno rozhodol Ústavný súd, pred ktorým čiastočne uspela skupina bývalých poslancov Smeru. Dal im za pravdu, že povinné prepadnutie celého majetku ako súčasť trestu za niektoré trestné činy je protiústavné a zákon sa musí zmeniť.

Ako nejasný vidia mimovládky zámer vlády prehodnotiť fungovanie Úradu pre správu zaisteného majetku a právnu úpravu trestu prepadnutia majetku s cieľom odstrániť systémové nedostatky. „Práve zaistenie majetku je významným nástrojom pri postihovaní korupčnej trestnej činnosti a jeho zredukovanie môže významne oslabiť protikorupčné opatrenia,“ myslí si Javorčíková.

Nadácia Zastavme korpuciu dodáva, že zaistenie majetku podozrivých, ak im hrozí prepadnutie majetku, je odpostatneným nástrojom. Úrad, ktorý bol zriadený len v roku 2020, má za cieľ tento majetok do definitívneho verdiktu spravovať, aby sa zachovala jeho hodnota, či už pri rozsudku v prospech podozrivého, alebo aj pre štát. „Na prípadné vážne zásahy do fungovania samotného úradu tak ešte uplynula krátka doba na reálne hodnotenie jeho činnosti.“

Koniec vojny alebo pomoc „našim ľuďom“

Zastavme korupciu a Via Iuris považujú za premárnenú príležitosť časť Plán vlády na posilnenie úlohy demokratického štátu. Podľa nich je plná veľmi vágnych konštatovaní a okrem útokov na špeciálnu prokuratúru v nej vláda nepomenovala žiadne konkrétne problémy vo fungovaní prokuratúry či súdov.

V kapitole o spravodlivosti koalícia opakuje výhrady k špeciálnej prokuratúre, ktorá podľa nej vo viacerých prípadoch otvorene vypovedala poslušnosť nadriadenej generálnej prokuratúre. Dôvody vidia v priveľkej autonómii špeciálnej prokuratúry. V oblasti súdnictva a prokuratúry sľubuje vyvodzovanie dôsledkov a systémové zmeny, konkrétna je však v máločom.

Nové vedenie ministerstva vnútra má priniesť „okamžité upokojenie situácie v polícii“ a pripraviť audit fungovania policajnej inšpekcie. „Plán rezortu vnútra na zastavenie zneužívania bezpečnostných zložiek na politické ciele dáva na prvé počutie zmysel, jeho nekonkrétnosť by sa však pokojne dala vysvetliť aj ako eufemizmus o zastavení všetkých konaní voči ,našim ľuďom‘,“ uviedla TIS.

Podľa Emeritnej sudkyne Javorčíkovej vláda neuviedla, ako konkrétne chce ukončiť inštitucionálne vojny, a ani nenaznačila, aké konkrétne systémové zmeny zaručia efektívnosť fungovania inštitúcií po personálnych výmenách, napríklad po parlamentných voľbách. „V krátkom období fungovania vlády sme zatiaľ svedkami rozsiahlych personálnych výmen, a to aj nekorektnými spôsobmi, v orgánoch verejnej moci, v polícii, v dôležitých štátnych podnikoch a inštitúciách, ktoré skôr nasvedčujú politike revanšu a obsadzovania dôležitých postov ,našimi ľuďmi‘ ako politike ukončenia inštitucionálnych vojen a upokojenia polarizovanej spoločnosti.“

Iba frázy

Všeobecné frázy o fungujúcich inštitúciách, efektívnom súdnictve bez prieťahov a primeranom materiálnom zabezpečení súdov nedávajú odpoveď na to, čo konkrétne vláda považuje za problém a ako ho mieni riešiť. Dobrým príkladom je podľa Via Iuris súdna mapa, ktorú chce nová vláda zmeniť. „Je to úplne v poriadku, ale zatiaľ neupresnili, v čom konkrétne reforma súdov zlyhala.“

„Nedá sa nesúhlasiť s tým, že reforma súdnej mapy má ďaleko od ideálu a je vhodná na prehodnotenie. Či však práve ,dostupnosť spravodlivosti pre občana‘ (geografická) je najpálčivejším problémom, zostáva sporné,“ myslí si TIS.

Nedostatočne odôvodnený je aj avizovaný zámer zrušiť alebo podstatne zmeniť trestný čin ohýbania práva. „Zatiaľ nie je známe, že by sa naplnili obavy z možného zneužitia voči sudcom. Jediným exponovaným prípadom je odsúdená sudkyňa, ktorá rozhodovala na pokyn Mariana Kočnera,“ dodala Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu.

Via Iuris pripúšťa, že deklarovaná ochota vlády zapájať do tvorby zákonov partnerov zo sociálnej či mimovládnej sféry by sa dala vnímať pozitívne.

„Ťažko však týmto sľubom dôverovať, keď ich predstavitelia novej vlády porušili ešte pred tým, ako získali dôveru v parlamente – či už verbálnymi útokmi na mimovládne organizácie, alebo priamym zásahom do rokmi osvedčeného modelu financovania mimovládok prostredníctvom dvoch percent z dane,“ uviedla Batková z Via Iuris.

Neisté pozitívne signály

Katarína Javorčíková považuje za pozitívne, ale aj potrebné ďalšie avizované plány vlády: skvalitnenie legislatívy v súlade s európskymi štandardmi, zefektívnenie informačných technológií, využitie konceptov umelej inteligencie v rezorte spravodlivosti a skvalitnenie právnického vzdelávania sú pozitívne a potrebné ciele. „Vo veľkej miere závisia od zabezpečenia dostatočných finančných zdrojov a ich naplnenie je v súčasnej ekonomickej situácii štátu neisté,“ upozorňuje bývalá členka súdnej rady.

TIS v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii vidí vo vládnom programe hodnotné zmienky o regulácii lobingu, zapájaní verejnosti do legislatívneho procesu či ochrane proti falošným správam a hybridným hrozbám. Okrem toho chce kabinet prijať novú národnú protikorupčnú stratégiu. „Konkrétne nástroje opäť zostávajú nejasné,“ dodala TIS.

Vláda nechystá citeľnejšie zmeny v oblasti kontroly majetkových pomerov politikov. „Chce však zabezpečiť etiku a integritu najvyšších štátnych funkcionárov prijatím kódexu správania,“ poznamenala TIS. Pri financovaní politiky vláda sľubuje akurát to, že zmenou zákona zabezpečí, aby sa verejné prostriedky určené na chod politických strán aj využívali na tento účel.

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.