Language Switcher

Vyberte váš jazyk

V prípade zákona o Súdnej rade SR ide o ustanovenie, týkajúce sa sudcu a objasnenia majetkových pomerov a pôvodu zdrojov majetku aj v prípade jeho plnoletého dieťaťa.

Košice 20. decembra (TASR) - Niektoré zmeny zákonov v súvislosti s reformou súdnictva, ktoré prijala Národná rada (NR) SR v decembri 2020, sú v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom Ústavný súd (ÚS) SR. Ide o vybrané ustanovenia zákonov o Súdnej rade SR, o sudcoch a prísediacich a o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.

V prípade zákona o Súdnej rade SR ide o ustanovenie, týkajúce sa sudcu a objasnenia majetkových pomerov a pôvodu zdrojov majetku aj v prípade jeho plnoletého dieťaťa. Pri zákone o sudcoch a prísediacich ide o ustanovenie o príplatkoch k náhrade príjmu a k nemocenskému pre sudcu počas pracovnej neschopnosti, avšak najdlhšie po dobu 60 dní. Obdobne sa to týka aj ustanovenia, ktoré hovorí o týchto príplatkoch pre prokurátora.

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.