Language Switcher

Vyberte váš jazyk

Prevzaté zo sita.sk

Poslanci hnutia Progresívne Slovensko chcú obmedziť pôsobnosť generálneho prokurátora. Vyplýva to z novely Trestného poriadku, o ktorej by poslanci parlamentu mohli začať rokovať na januárovej schôdzi so začiatkom 30. januára.

Svojvoľné a nedôvodné intervencie Žilinku

Cieľom zmeny je taktiež zmenšiť priestor na svojvoľné alebo nedôvodné intervencie generálneho prokurátora do vyšetrovania trestnej činnosti a umožniť súdny prieskum jeho rozhodnutí vydaných na základe paragrafu 363 Trestného poriadku.

„Inštitút zrušenia právoplatného rozhodnutia podľa paragrafu 363 poskytuje generálnemu prokurátorovi kompetenciu zrušiť ktorékoľvek rozhodnutie iného prokurátora alebo policajta v prípravnom konaní, pričom proti jeho rozhodnutiu nie je prípustný žiaden opravný prostriedok. Takáto právna úprava poskytuje generálnemu prokurátorovi neadekvátnu právomoc, ktorá môže byť veľmi jednoducho zneužitá,“ uvádza sa v predloženom materiáli.

Pochybné rozhodnutia prokurátora

Podľa poslancov využíva generálny prokurátor svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z paragrafu 363 aj na pochybné rozhodnutia, pričom nemiestne a nevhodne supluje činnosť súdov.

„Pochybné rozhodnutia boli urobené aj v spoločensky významných kauzách, ktoré boli ostro sledované médiami a kde svojvoľné alebo nedostatočné odôvodnené zrušenie obvinení vyvolalo negatívne reakcie v spoločnosti,“ tvrdia progresívci. Odpor odbornej verejnosti vyvolalo aj rozhodnutie aplikácie paragrafu 363 v prípade, keď ešte nebolo vznesené obvinenie.

Podľa Správy o právnom štáte 2023 v Kapitole o situácii v oblasti právneho štátu na Slovensku, ktorú vydala Európska komisia (EK) v júli tohto roku, je jedným z odporúčaní pre Slovensko prijať opatrenia na zlepšenie koordinácie medzi jednotlivými orgánmi presadzovania práva. Medzi odporúčaniami EK je aj „zabezpečiť objektívnosť rozhodnutí prokuratúry, napr. aj tak, že sa bude pokračovať v presadzovaní legislatívnych zmien, ktorými sa obmedzí právomoc generálneho prokurátora rušiť rozhodnutia prokuratúry, s cieľom podporiť dosiahnutie presvedčivých výsledkov v prípadoch korupcie na vysokých miestach“.

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.