Language Switcher

Vyberte váš jazyk

Slovenská republika sa ako členský štát Rady Európy a neskôr aj Európskej únie zaviazala dodržiavať všetky princípy právneho štátu, ktoré pre ňu vyplývajú po pristúpení k týmto inštitúciám. Najmä rešpektovať a chrániť nezávislosť súdnej moci. Podľa Odporúčania Výboru ministrov Rady Európy CM/REC (2010)12 zo 17. novembra 2010 o sudcoch, pri komentovaní rozhodnutí sudcov sa výkonná a zákonodarná moc musia vyhnúť kritike, ktorá by podkopala nezávislosť a dôveru verejnosti v súdnictvo. Vonkajšia nezávislosť sudcov podľa tohto Odporúčania nie  je výsadou a privilégiom prepožičaným sudcom kvôli ich prospechu, ale je v záujme právneho štátu a osôb, ktoré hľadajú a očakávajú nestrannú justíciu.

 

Na tlačovej besede, ktorá sa konala dňa 4. apríla 2024 na pôde Ministerstva spravodlivosti SR, vystúpil okrem  ministra spravodlivosti Borisa Suska  premiér Róbert Fico, a prítomní boli aj poslanec parlamentu a podpredseda ústavnoprávneho výboru Tibor Gašpar a advokáti David Lindner a Marek Para, ktorí sú v súčasnosti trestne stíhaní. Vo svojich prejavoch zaútočili na senát Najvyššieho súdu SR, ktorý rozhodoval v zložení sudcov Juraja Klimenta, Petra Štifta a Petra Hatalu, a to v súvislosti s ich rozhodovaním vo väzobných veciach v priebehu rokov 2020 až 2023. Títo sudcovia vraj konali na politickú objednávku vtedajšej vládnucej koalície a za svoje rozhodovanie by mali čeliť disciplinárnemu stíhaniu. Poslanec Tibor Gašpar tvrdí, že v období rokov 2020 až 2023 pôsobila na Slovensku „zločinecká skupina policajtov, prokurátorov a sudcov“. Premiér Róbert Fico spochybnil aj riadne náhodné prideľovanie spisov senátom najvyššieho súdu prostredníctvom elektronickej podateľne vyjadrením, že sa vybrané trestné veci mohli dostať k vopred vybraným senátom. Minister spravodlivosti Susko nevidel v takýchto vyjadreniach žiadny problém a uviedol, že keď to bude potrebné, podá na sudcov disciplinárny návrh.

Uvedené vyjadrenia vysokých predstaviteľov výkonnej a zákonodarnej moci sú v príkrom rozpore s  princípmi, ktoré je Slovenská republika povinná dodržiavať na zabezpečenie nezávislého a nestranného fungovania súdov. Priamo podkopávajú dôveru verejnosti v konkrétne súdne rozhodnutia, znevažujú osoby sudcov a vystavujú ich neakceptovateľnej forme zastrašovania disciplinárnym stíhaním bez toho, aby to bolo predmetom preskúmania a rozhodnutia kompetentných inštitúcií. Spochybňujú aj riadne fungovanie najvyššej súdnej inštancie výrokmi, že je možné obísť náhodné prideľovanie spisov sudcom najvyššieho súdu a prideľovať veci vopred vybraným senátom.

 

Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu proti takýmto útokom ostro protestuje a vyzýva premiéra Róberta Fica, jeho poradcov Davida Lindtnera a Mareka Paru, a poslanca Tibora Gašpara, aby sa dotknutým sudcom ospravedlnili a v budúcnosti sa zdržali obdobnej neprípustnej kritiky sudcov a súdov.

 

V Bratislave 4. 4. 2024

JUDr. Katarína Javorčíková

hovorkyňa ZOJ

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.