O postupe  orgánov výkonnej moci pri podávaní návrhov na začatie disciplinárnych konaní proti niektorým sudcom a o postupe orgánov  pri rozhodovaní o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu.

Alebo: "Aké krehké je postavenie sudcu  v Slovenskej republike"

Materiál obsahuje údaje a popis  úkonov reprezentantov výkonnej moci ministra a predsedov súdov, ktoré  predchádzali  začatiu disciplinárneho stíhania sudcov. Ku disciplinárnym  konaniam, ktoré sa začali a vedú  pred disciplinárnym súdom sa do ich právoplatného skončenia nevyjadrujeme. Rozhodnutia o dočasnom pozastavení funkcie sudcu sú rozhodnutia ministra spravodlivosti , ktorý je ako člen vlády za výkon svojej funkcie zodpovedný predsedovi vlády , v jednom prípade o dočasnom pozastavení rozhodla súdna rada, a ani v prípade tohto jej rozhodnutia nejde o konanie pred disciplinárnym súdom , ale o konanie súdnej rady ako ústavou zriadeného orgánu súdnej moci. Predsedovia súdov, keď konajú z titulu funkcie predsedu súdu za vykonávanie tejto funkcie  zodpovedajú ministrovi spravodlivosti, ktorý ich do funkcie menuje a má právo z funkcie ich z tejto funkcie odvolať. Teda v tomto prípade ide  o líniu výkonnej a nie súdnej moci.
Údaje som spracovala na tento účel  so súhlasom disciplinárne stíhaných sudcov z úradných listín, ktoré mi  títo sudcovia poskytli a z ich osobných materiálov a vyjadrení.

Materiál spracovala JUDr. Jana Dubovcová

Disciplinárna vec sudcu Juraja Babjaka - posledné slovo sudcu

Právo posledného slova

Disciplinárnym návrhom sa mi kladie za vinu závažné disciplinárne previnenie – spôsobenie zbytočných prieťahov v štyroch veciach – a navrhuje preloženie na súd nižšieho stupňa.

 

Disciplinárna vec sudcu Juraja Babjaka - Záverečný návrh právnej zástupkyne

Záverečný návrh.


V právnej veci disciplinárne stíhaného sudcu JUDr. Babjaka uvádzam nasledovné:

14 disciplinárnych konaní sudcov – 14 otáznikov

Aktuálna informácia z disciplinárnych konaní k 30.1.2011  voči sudcom:

Disciplinárna vec sudcu Juraja Babjaka

Aj obhajoba disciplinárne stíhaného sudcu je obrazom súčasného stavu justície.

Rozhodnutie ÚS vo veci disc. stíhania sudkyne D. Kuchtovej

Ústavný súd SR uznesením č. III ÚS 392/2010 zo dňa 19.10.2010 vo veci disciplinárneho konania proti sudkyni Krajského súdu v Bratislave JUDr. Darine Kuchtovej pre disciplinárne previnenie - obsah jej svedeckej výpovede v trestnom konaní, prijal na ďalšie konanie jej ústavnú sťažnosť a odložil vykonateľnosť rozhodnutia odvolacieho disciplinárneho súdu.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Disciplinárne konania

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri