K. Javorčíková: Otvorený list ministerke spravodlivosti

JUDr. Katarína Javorčíková, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave

Vážená pani ministerka,

vo svojom vystúpení na zasadnutí 41. schôdze Národnej rady SR dňa 15. októbra 2009 ste sa vyjadrovali k niektorým osobám sudcov, ktorí mali podpísať prehlásenie Päť vietVýzvu sudcov z 26.9.2009. O obsahu Vášho vystúpenia som sa dozvedela až v týchto dňoch po zverejnení jeho prepisu na stránke Národnej rady SR.

 

Okrem iného ste uviedli :

„Pani Javorčíková, hlavná predstaviteľka piatich viet sa ešte pred nedávnom volala pani Stránska. Verejnosti sa zviditeľnila tým, že ako jediná predsedníčka senátu rozhodla v neprospech štátu v kauze tzv. Duckého zmeniek, ktoré opozícia neustále kritizovala. Štát by mal podľa nej za zmenky zaplatiť pol miliardy korún. Dovolím si použiť slová človeka, ktorý už nie je medzi nami a si ho osobne za jeho prácu vážim. Ide o pána Jána Langoša, ktorý získal informácie o tejto sudkyni, postavil sa voči nej a podal 1. júla 2006 na ňu trestné oznámenie práve za kauzu Duckého zmeniek. K rozhodnutiu dospel, keď videl úplný záznam z rozhovorov, ktoré poskytla sudkyňa Stránka a obhajca Union banky Anton Bláha v Slovenskej televízii. Citujem tlačovú besedu Jána Langoša, Citát: " v týchto kontroverzných výpovediach je dostatok dôkazov pre podozrenie z trestného činu prijatia úplatku", koniec citátu. Je pravdou, že prokuratúra nezačala stíhať sudkyňu a pani Stránska chcela, aby stíhali Langoša, čo tiež skončilo v koši. Dnes to už nikomu neprekáža. Sudcovia vedia pravdu, ale verejnosti ju politici predstavia ako líderku, hlavne, že kritizuje vládu, Harabína.“

Vaša kritika súvisí s mojim rozhodovaním ako zákonného sudcu v tzv. kauze Duckého zmeniek. Predovšetkým považujem za zarážajúce, že ako ministerka spravodlivosti takýmto spôsobom verejne na pôde parlamentu spochybňujete konkrétne rozhodnutie sudcu, navyše vo veci, ktorá doposiaľ nebola právoplatne skončená. Moje rozhodnutie bolo potvrdené rozhodnutím odvolacieho a aj dovolacieho senátu Najvyššieho súdu SR a bolo zrušené až na základe mimoriadneho dovolania Generálneho prokurátora SR z dôvodu, že sa objavili nové skutočnosti, ktoré v čase môjho rozhodovania vo veci neboli známe. To, že kauza ani po 9 rokoch nebola ukončená len potvrdzuje, že ide o prípad skutkovo aj právne zvlášť náročný.

Ďalšími výrokmi značne spochybňujete bezúhonnosť mojej osoby ako sudkyne vysloveným podozrením z prijatia úplatku, pre ktoré mal na mňa podať trestné oznámenie pán Ján Langoš. Vaše tvrdenia sa nezakladajú na pravde a predpokladám, že ste vychádzali z nesprávnych informácií. Pán Langoš na tlačovej konferencii s médiami dňa 1. júna 2000 síce uviedol, že na mňa v tento deň podal trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu prijatia úplatku, avšak takéto konanie nikdy nepreukázal a ja som v súvislosti so žiadnym trestným oznámením nebola nikdy preverovaná.  Preukázateľná je naproti tomu skutočnosť, že ja osobne som už dňa 2. júna 2000 podala na pána Langoša trestné oznámenie pre trestný čin ohovárania a následne aj žalobu na ochranu osobnosti. Toto súdne konanie v merite veci nebolo nikdy ukončené následkom tragického úmrtia pána Langoša. Ak by aj podanie trestného oznámenia bolo pravdivé, samotná táto skutočnosť nikoho neoprávňuje na škandalizovanie a spochybňovanie dotknutej osoby, pokiaľ jej vina nie je preukázaná a potvrdená právoplatným rozhodnutím súdu. V právnom štáte by navyše malo byť absolútne neprípustné, aby takýmto spôsobom verejne škandalizoval osobu sudcu minister spravodlivosti a spochybňoval jeho bezúhonnosť, ktorá je podmienkou výkonu funkcie sudcu.

Vo svojom príhovore ste ďalej uviedli:

„Iniciatíva Päť viet dala krídla sudcom, ktorí si neplnia svoje povinnosti. Je tam napríklad podpis dôchodcu Škorpila z Krajského súdu v Banskej Bystrici. Tento pán sudca dostal v roku 1999 jeden z najväčších prípadov podvodov na dani. Štát mal prísť podľa obžaloby o približne 150 miliónov korún. V tom čase to bolo a aj dnes to je obrovská suma peňazí. Pred súdom sa malo posadiť na lavicu šesť obžalovaných. Títo nikdy pred súdom nestáli. Pán Škorpil odišiel v roku 2007 do dôchodku, prípad má odvtedy na stole sudca Juraj Babjak, známy to kritik pomerov v justícii, verný pisateľ do médií. „

„Na úvod si pomôžem najjednoznačnejším prípadom, kde médiá cez politikov robia zo sudcu obeť. Médiá už dlhodobejšie ostro sledujú prípad okolo Róberta Okoličányiho, ktorého označujú za mafiánskeho bossa. Kvôli nemu ste, vážení poslanci, pred časom zasadali a menili trestné kódexy, aby súdy mohli výnimočne predĺžiť dĺžku väzby zo štyroch na päť rokov. Podobný krok urobil aj pán Lipšic v minulosti. Ide však o boj so zločinom a takmer všetci ste sa zhodli na potrebe tejto úpravy. Vaša snaha vyšla nazmar, lebo sudcovia, medzi ktorými je aj signatár z iniciatívy Päť viet, Juraj Majchrák, ktorý za rok, jeden z nich má príjem cez 3 milióny, síce najskôr predĺžili väzbu Róbertovi Okoličányimu, rešpektovali zmenu zákona, ale akože zmeškali lehotu a pozabudli na rozhodovanie o jeho spoluobžalovanom Jaroslavovi Potúčkovi. Toho špeciálny súd neprávoplatne poslal za vraždu a pokus o vraždu na doživotie. Skúste hádať, páni poslanci, kde je po chybe sudcov tento obžalovaný? Ja vám odpoviem, na slobode. Človek, ktorý podľa neprávoplatného rozsudku špeciálneho súdu strieľal so samopalom v Košiciach, síce raz minul, ale v Moldave nad Bodvou už svoju obeť samopalom rozstrieľal. Takže čo má urobiť predseda súdu? Dať sudcom odmeny 200 tisíc korún, ako to mali naplánované pred príchodom Harabina na Najvyšší súd Slovenskej republiky? Mal sa tváriť, že o ničom nevie, lebo predsedom tohto senátu bol čestný prezident Združenia sudcov Slovenska Juraj Majchrák a zľaknúť sa pána Lipšica, ktorého je to osobný priateľ? Odpoveď znie: v každom demokratickom štáte pri takomto prešľape musí ísť sudca zo systému a je jedno, koho je kamarát.“

V týchto výrokoch predovšetkým nehovoríte pravdu v tom, že sudcovia Arnold Škorpil a Juraj Majchrák sú signatármi iniciatívy Päť viet. Ani jeden z nich prehlásenie Päť viet a ani iné medializované výzvy sudcov nepodpísal. K obvineniam voči sudcovi Jurajovi Babjakovi sa vyjadril on sám v osobitnom liste, ktorý Vám bol doručený.

K obvineniam voči osobe sudcu Najvyššieho súdu Juraja Majchráka je potrebné uviesť, aká je skutočnosť. Tento sudca nie je disciplinárne stíhaný za to, že zmeškal lehotu na rozhodnutie o predĺžení väzby obvineného Jaroslava Potúčka v skupinovej trestnej veci údajného mafiánskeho vodcu Róberta Okoličaniho. Za tento skutok je disciplinárne stíhaný výlučne predseda senátu v tejto trestnej veci, ktorému vec v senáte bola pridelená. Sudca Juraj Majchrák je ako člen senátu disciplinárne stíhaný za porušenie práv obvineného Jaroslava Potúčka  tým, že ho mal ponechať vo väzbe o 8 dni dlhšie po tom ako sa z faxového podania jeho advokáta mal dozvedieť, že je vo väzbe nezákonne, pretože lehota trvania jeho väzby nebola predĺžená.

K osobám sudcov, ktorí podpísali vyššie uvedené dokumenty, ste ďalej uviedli:

„Ak sa pozriete na zoznam, ide o sudcov, ktorí boli v minulosti predsedovia alebo podpredsedovia súdov, mali svoje výhody, boli vojenskými sudcami, špeciálnymi sudcami a samozrejme sudcovia disciplinárne postihovaní.“

Prehlásenie Päť viet podpísalo celkovo 115 sudcov. Z tohto počtu je viac ako ¾ sudcov, ktorí nikdy nevykonávali žiadnu funkciu štátnej správy súdov. Disciplinárne stíhaných bolo 9 sudcov (z toho voči 2 sudcom už bolo disciplinárne konanie právoplatne skončené), a 8 sudcov rozhoduje veci Špecializovaného trestného súdu na prvom alebo druhom stupni.

Vážená pani ministerka, nikdy som nepredpokladala ani ja a ani moji kolegovia, že budeme nútení čeliť nepravdivým verejným obvineniam a dehonestácii našich osôb zo strany jedného z vrcholných predstaviteľov justície priamo v parlamente. Doposiaľ ste sa Vy a ani nikto iný z najvyšších orgánov súdnictva a ústavných činiteľov nezaoberal obsahom našich dokumentov, ale len našimi osobami.

Zverejnené problémy si máme riešiť sami, vo vnútri nášho systému. Pýtam sa, konkrétne na koho sa máme obrátiť ?  Vy, ako ministerka spravodlivosti a aj Súdna rada reagovala voči nám len obvineniami z politikárčenia a urážkami. Je ešte iný súdny orgán, ktorý by naše podnety bol schopný objektívne posúdiť a hlavne, ktorý by nastolené problémy skutočne chcel aj vyriešiť?

S pozdravom

JUDr. Katarína Javorčíková


V Bratislave 30. novembra 2009

Vážená pani:
JUDr. Viera Petríková
ministerka spravodlivosti
Slovenskej republiky

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Zoj K. Javorčíková: Otvorený list ministerke spravodlivosti

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri