Otvorený list proti novej súdnej mape podporili stovky sudcov

| domov.sme.sk | 14. jan 2021 o 12:49 SITA | 

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. (Zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Signatári požadujú stiahnuť návrh zákona.

BRATISLAVA. Slovenskí sudcovia nesúhlasia s novou súdnou mapou, ktorá je pripravená v paragrafovom znení v návrhu zákona o sídlach a obvodoch súdov a momentálne je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Uvádza sa to v otvorenom liste, ku ktorému sa podľa jeho autorov za päť pracovných dní prihlásilo 320 sudcov, z toho 188 sudcov k celému textu vyhlásenia a 112 sudcov k časti týkajúcej sa súdnej mapy.

Otvorený list zaslal hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.

Nerieši problémy súdneho systému

Podľa signatárov je návrh neprimeraným zásahom zákonodarnej a výkonnej moci do súdnej moci, sťažuje prístup občanov k súdu a porušuje záväzky Slovenska ako členského štátu Európskej únie (EÚ) v otázke nezávislosti súdnictva a práva na prístup k spravodlivosti.

Tiež podľa nich nerieši zásadné problémy terajšieho súdneho systému ako preťaženosť niektorých súdov, dĺžku súdneho konania, vymožiteľnosť práva alebo nedostatočné technické a personálne obsadenie.

Vyhlásenie ZOJ k otvorenému listu sudcov SR zo dňa 7.1.2021

Dňa 14. januára 2021 bol zverejnený otvorený list sudcov Slovenska zo dňa 7. januára 2021, uvádzajúci dôvody  nespokojnosti sudcov a ich obavy z prijatia návrhu ministerky spravodlivosti na novú súdnu mapu, ktorý má zásadným spôsobom zmeniť počty súdov a obvody ich pôsobnosti. List obsahuje tiež kritické vyjadrenie k spôsobu vykonávania funkcie predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka s tým, že nemá ich dôveru. List podpísalo 320 sudcov, z ktorých 112 nepodporilo vyjadrenie vo vzťahu k osobe Jána Mazáka.

Považujeme za legitímne právo všetkých sudcov verejne vyjadriť svoje názory na všetko, čo súvisí so súdnictvom; osobitne k tvorbe zákonov, od ktorých závisí efektivita a potrebné podmienky na riadny výkon súdnej moci. Ako dobrý krok v tejto súvislosti vnímame reakciu ministerky spravodlivosti, ktorá predĺžila pripomienkovanie návrhu novej súdnej mapy do konca mesiaca február, dokedy by mali byť riadne prerokované všetky námietky a pozmeňujúce návrhy zo strany sudcov aj Súdnej rady SR.

Nemôžeme však súhlasiť so spôsobom kritiky predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka so záverom, že nepožíva dôveru sudcov. Považujeme za  nevhodné a neprimerané spojiť snahu o optimálne vyriešenie otázky reorganizácie sústavy súdov s osobnými výhradami voči najvyššiemu funkcionárovi súdnictva, čoho dôsledkom je aj reakcia veľkej časti signatárov, ktorí túto časť listu odmietli podporiť. Ján Mazák je v ním zastávanej funkcii necelých 7 mesiacov a aj za tento krátky čas zvládol náročnú riadiacu prácu a podstatnou mierou prispel k vzniku viacerých dôležitých koncepčných materiálov v prospech riadneho chodu súdnictva. Ak aj sú dôvody na kritiku niektorých jeho postupov alebo vyjadrení, sme presvedčení, že ich treba riešiť najskôr a predovšetkým vzájomnou komunikáciou na pôde súdnej rady.

V tejto súvislosti poukazujeme aj na to, že v minulosti celá verejnosť vnímala veľmi kontroverzné postupy bývalého predsedu Súdnej rady SR a Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina na hrane zákona, na ktoré doplatilo mnoho slušných sudcov a do veľkej miery utrpela i dôveryhodnosť celého sudcovského stavu. Ani tak to však nestačilo na to, aby sa voči nemu verejne kriticky vyjadrila relevantná časť sudcov, tak ako je to dnes. Pritom najmä sudcovia by mali byť schopní vnímať veci rovnakou optikou bez ohľadu na okolnosti a osoby, ktorých sa to týka.

V Bratislave 14. januára 2021

JUDr. Katarína Javorčíková

Mgr. Dušan Čimo

hovorcovia ZOJ

 

 

Kolíkovej mapa si zaslúži podporu sudcov

| komentare.sme.sk | 5. jan 2021 o 0:38 Daniel Šváby |

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. (Zdroj: TASR)

Po prepade dôvery verejnosti v slovenskú justíciu musí sa sudcovské spoločenstvo usilovať o jej znovuzískanie.

Autor je sudca Súdneho dvora Európskej únie

Kolíkovej súdna mapa je odvážny projekt na zreorganizovanie ťažkopádnej a skorumpovanej justície. Zaslúži si dôveru a podporu sudcov.

Novú súdnu mapu treba chápať v súvise so spoločenským poslaním sudcovského remesla a s úpadkom dôvery slovenskej verejnosti v súdnictvo a úsilím o jej znovuzískanie.

Vstúpim do diskusie v ôsmich obrazoch.

Ticho okolo korupcie

1. V jednom z nedávnych rozhovorov ministerka spravodlivosti Mária Kolíková povedala v podstate toto: "Nekriminalizujem sudcov. Nová mapa súdov však pretrhne korupčné väzby. Ak má niekto vychodené chodníčky k sudcom, tak tým, že zväčšujeme obvody, bude viac sudcov na náhodný výber a cesta k vybavovaniu bude ťažšia." (SME, 27. 11. 2020).

V rozhovore ministerka reagovala na to, že niektorí sudcovia sa k jej súdnej mape vyjadrujú s obavou. Ich obava je však do istej miery legitímna. Väčšina poriadnych sudcov sa cíti neodôvodnene postihovaná za niekoľko pochybných sudcov.

Dotknutým sudcom prekáža, že v dôsledku novej súdnej mapy, ktorá okrem iného zruší existujúce krajské súdy a vytvorí ich v inom územnom obvode, budú musieť dlhšie dochádzať do práce (čo je inak bežným javom v členských štátoch EÚ aj pri sudcovskom povolaní), a tým strácať čas, ktorý teraz využívajú – niektorí už s vypätím síl - na to, aby ich sudcovský rozhľad a výkon nezostal na provinciálnej úrovni.

Ale ich základným postojom k informáciám o korupčných prejavoch v slovenskej justícii sú len dištancujúce sa vyhlásenia bez hlbšej individuálnej a kolektívnej sebareflexie.

Nevšimol som si, že by sudcovia vyšli s vlastným protikorupčným návrhom. Vyzerá to tak, akoby sa ich šok, do ktorého sa dostala slovenská verejnosť v dôsledku vynorenej sa korupcie v justícii, vôbec netýkal.

Prečo tá nevšímavosť? Prečo nereagovali? Pretože to, čo videli alebo o tom počuli, či len tušili, bolo málo a dalo sa s tým žiť a povedľa takéhoto správania aj súdiť?

Zvady v súdnej rade pre reformu justície. Reči o spolitizovaní sa zneužívajú, keď chýbajú argumenty, tvrdí Mazák

Ján Mazák| webnoviny.sk | 05. 01. 2021 | Kamila Oláhová |

Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák.Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková

Čo je úlohou sudcov? Iba súdiť? Tieto a množstvo iných otázok si vo svojej verejnej kritike položila členka Súdnej rady SR Marcela Kosová. Nešetrila ňou nielen v súvislosti s reformou justície, kritizovala aj predsedu súdnej rady Jána Mazáka.

Reforma z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) sa väčšinou spája so súdnou mapou, teda zmenou štruktúry všeobecných súdov. Kosová však kritizuje najmä možnosť odvolať členov súdnej rady kedykoľvek pred uplynutím volebného obdobia.

„Zmeny prinesú spolitizovanie súdnej rady“

Tiež obmedzenie funkčnej imunity sudcov, ktorá podľa nej ohrozuje nezávislosť sudcov, či zavedenie nového trestného činu ohýbania práva. Rovnako novinku, že sudcu bude možné umiestniť do vyšetrovacej väzby bez posúdenia a prešetrenia Ústavného súdu SR.

To všetko podľa Kosovej prinesie nie len spolitizovanie súdnej rady, ale aj účelové stíhanie a trestanie „nepopulárnych“ sudcov. „Boj proti korupcii by nemal narušiť zásadu nezávislosti súdnictva,“ napísala vo svojom článku pre portál Právne listy.

Sudkyňa sa pri tom opiera aj o stanovisko Poradnej rady Európskych sudcov (CCJE). „Nie je to stanovisko Poradnej rady európskych sudcov, iba kancelárie tejto rady. Ak sa pozriete na webové sídlo tejto rady, tak uvidíte, že ozajstné stanoviská sa tvoria v širokej súčinnosti,“ reaguje Mazák.

Väzba ako mučiaci nástroj

Policajná eskorta priváža obžalovaného bývalého predsedu Okresného súdu Bratislava III. Davida Lindtnera. FOTO TASR - Pavol Zachar| dennikn.sk | Ján Hrubala | 4. januára 2021 |

Policajná eskorta priváža obžalovaného bývalého predsedu Okresného súdu Bratislava III. Davida Lindtnera. FOTO TASR – Pavol Zachar

Nevyžívame sa v zatváraní ľudí a nemädlíme si ruky spôsobom, že „aj na teba došlo“.

Autor je predseda Špecializovaného trestného súdu

Zrejme nielen sudcovia Špecializovaného trestného súdu, ale aj iní kolegovia zaregistrovali slová Roberta Fica o tom, že voči „politickým väzňom“, ako sú Kajetán Kičura, Monika Jankovská a spol., sa používa väzba ako mučiaci nástroj a že súdy (predpokladám, že minimálne ten, ktorý ako predseda súdu vediem) riadi Igor Matovič či iní politici.

Neriadia. Pokiaľ ide o rozhodovaciu činnosť, neriadim ho ani ja. A neriadili ho ani moji predchodcovia Michal Truban, Oldřich Kozlík či Igor Králik. V rozhodovaní sa sudcovia nášho súdu riadili a aj budú riadiť jedine „samými sebou“ a dosvedčím to kedykoľvek nielen ja, ale aj všetci moji štrnásti kolegovia. O tomto musí vedieť aj Robert Fico. Ak nie, je to zlé, ak bez dôkazov obviňuje, je to ešte horšie.

Sudca Baxa: Máte jedinečnú šancu zriadiť súd bez minulosti a záťaže všetkého, čo dôveru v justíciu zničilo

Josef Baxa. Foto - Denik N/Gabriel Kuchta| dennikn.sk | Veronika Prušová | 4. januára 2021 |

Josef Baxa. Foto – Denik N/Gabriel Kuchta

Bol prvým predsedom českého Najvyššieho správneho súdu, na čele ktorého stál takmer šestnásť rokov. Josef Baxa nie je medzi kolegami veľmi obľúbený, často totiž upozorňuje na ich etické prehrešky. Nemlčal ani o tom, ako sa prezidentská kancelária Miloša Zemana snažila ovplyvniť rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu. So záujmom sledoval zatýkanie slovenských sudcov a hovorí, že naše súdnictvo dostalo obrovskú ranu. Česká justícia podľa neho nie je prehnitá, ale ani ľalia čistá. V rozhovore pre Denník N vysvetľuje:

  • ako vníma neustále sa meniace protipandemické opatrenia;
  • akých chýb by sa mal pri zriaďovaní najvyššieho správneho súdu u nás vyvarovať jeho nový predseda;
  • čo si myslí o tom, ak obvinený sudca ďalej súdi;
  • ako by mal predseda súdu riešiť výpovede kajúcnikov, ktorí očierňujú sudcov jeho súdu;
  • či pripravovaná reforma bude poslednou ranou pre súdnictvo na Slovensku alebo mu pomôže.

Začnem trochu netradične, ale aktuálne. Dáte sa zaočkovať proti covidu-19? 

Rozhodne áno. Moja manželka je praktická lekárka, takže všetko o tomto víruse a boji s ním mám z prvej ruky. Očkovanie je cesta, ako vyjsť z tejto šlamastiky.

Prežili sme rok s koronavírusom. Vlády všetkých krajín narýchlo menili legislatívu, prijímali rôzne opatrenia. Ako ste sa na toto dianie pozerali ako právnik a sudca? 

Veľmi rozporuplne. Na jednej strane som mal informácie od manželky, čo sa deje v teréne, a k tomu som sledoval, čo robila a robí vláda, ministerstvo zdravotníctva a vlastne všetci politici. Mali a mohli sme sa s tým vyrovnať skôr a lepšie. Nemuseli sme mať takéto problémy.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Domov

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri